Karz Sözleşmesi Örneği

KARZ SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

Bir tarafta ….. adresinde ikamet eden ….. ile, diğer tarafta ….. adresinde ikamet eden ….. arasında aşağıdaki koşullarla bir ödünç sözleşmesi akdolunmuştur.

İşbu sözleşmede;

….. “Ödünç Veren”,

….. “Ödünç Alan” olarak anılacaktır.

2- Konu

İşbu sözleşmenin konusu, mülkiyeti ödünç verene ait olan …..’nın ödünç veren tarafından ödünç alana verilmesidir.

3- Tarafların Yükümlülükleri

1-  Ödünç veren, ödünç konusu …..’yı .. / .. / …. tarihinde ödünç alana teslim edecektir.

2-  Ödünç alan …..’yı ödünç verene .. / .. / …. tarihinde ödünç verene geri verecektir.

4- Yetkili Mahkeme

İşbu sözleşmeden doğması muhtemel uyuşmazlıklar için ….. mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

İşbu sözleşme .. / .. / …. tarihinde …..’da iki nüsha olarak imzalanmış ve bir nüsha ödünç alana teslim edilmiş, ikinci nüsha ödünç verende kalmıştır.

Ödünç Alan                                               Ödünç Veren

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatı

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir