Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

Karşı Dava Nedir?

Karşı Dava Ne Demektir?

Davalının aynı mahkemede ve aynı dosyada kendi hakkının da hüküm altına alınmasını isteyerek davacıya yönelik bir dava açmasına karşı dava denir. Karşı dava, asıl davaya göre ayrı ve bağımsız bir davadır. Görülmekte olan bir davanın davalısı karşı davayı aynı mahkemede açabilir.

Karşı dava açarken başlıca dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:

  • Dava şartları asıl ve karşı dava için ayrı ayrı incelenir.
  • Karşı dava harca tabidir.
  • Asıl ve karşı dava için ayrı ayrı vekalet ücretine hükmedilir.
  • Asıl davanın veya karşı davanın herhangi bir nedenle sona ermesi, diğer davanın görülmesine engel olmaz.
  • Hükmün temyiz edilip edilmeyeceği asıl ve karşı dava için ayrı ayrı belirlenir.

Bağlantı olmadan açılan bir karşı dava, talep üzerine veya resen karşı davanın asıl davadan ayrılmasına ve gerekiyor ise dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesine karar verir.

Karşı dava, cevap dilekçesiyle veya esasa cevap süresinde ayrı bir dilekçe verilerek asıl davanın görüldüğü mahkemede açılır. Belirtilen süre içinde karşı dava açılmasa bile, ayrı bir dava olarak açılarak, bu davalar her zaman aralarında bağlantı olması sebebiyle birleştirilebilir. Karşı davaya karşı dava açılamaz. Asıl dava ile karşı dava hakkında görünürde tek hüküm olsa da ayrı ayrı kararlar vardır.

Karşı dava dilekçesi ne zaman verilir, karşı davada kaç dilekçe verilir, karşı davaya ikinci cevap dilekçesi verilir mi,

Davaya karşı dava açılabilir mi?

Açılmış olan bir davaya karşı dava açılabilir. Mesela size açılan bir boşanma davasına karşı boşanma davası açabilir, alacak davasına karşı alacak davası açabilirsiniz. Burada önemli olan açacağınız karşı davanın asıl davayla benzer konulara sahip olmasıdır. Yani daha açık bir anlatımla size açılan bir boşanma davasına karşı tapu davası açamazsınız veya size karşı açılan bir kira alacağı davasına karşı hakaret davası açamazsınız. Bu gibi farklı dava talepleriniz için ayrı bir dava açabilirsiniz. Buna hukuken karşı dava denemez.

Karşı dava dilekçesi nedir?

Karşı dava dilekçesi size açılan bir davaya karşı dava açmak için mahkemeye sunduğunuz dilekçeye denir. Karşı dava süresi: Karşı dava dilekçesi asıl davaya cevap süresi içerisinde yani 2 hafta içerisinde verilmelidir. Karşı dava süresini kaçırırsanız bu davayı ayrı bir dava olarak açıp asıl davayla birleştirilmesini isteyebilirsiniz.

Karşı Dava Harcı Hesaplama

Karşı dava harcını hesaplamak için şu siteyi kullanmanızı tavsiye ederiz. Siteye girdikten sonra mahkeme türünü seçip, dava değerini belirleyip, tanık ve taraf sayısını belirledikten sonra toplam harç ve gider avansını hesapla düğmesine basarak karşı dava harcını hesaplayabilirsiniz.

Karşı Dava Açma Şartları

Karşı davanın şartları;

  • Asıl dava derdest (açık) olmalıdır.
  • Asıl dava ile karşı dava aynı yargı yoluna ya da yargılama usulüne tabi olmalıdır.

İdari yargıya tabi bir dava, adliye mahkemelerinde görülmekte olan bir davaya karşı dava olarak açılamaz. Hukuk mahkemelerinde görülmekte bir davaya karşılık hakemlerde görülmesi gereken davalar, hukuk mahkemesinde karşı dava olarak açılmaz. İlk itiraz olarak ileri sürülmesi gerekir. Özel mahkemede görülmekte olan bir davaya karşı, genel mahkemenin görevine giren bir dava özel mahkemede karşı dava olarak açılabilir. Özel mahkeme her iki davayı birlikte inceleyip karara bağlar. Örneğin, icra mahkemesinde görülmekte olan istihkak davasına (İİK m. 97) karşılık olarak açılan iptal davası (İİK m. 277) icra mahkemesinde görüleceği açıkça belirtilmiştir. Bu davada aciz belgesi de aranmaz. Ancak özel mahkemenin konusuna giren bir dava, genel mahkemede görülmekte olan bir davaya karşı dava olarak açılmaz. Genel mahkemenin görevsizlik kararı verilmelidir. Örneğin iş mahkemesinde açılan işçilik alacağına ilişkin dava, asliye hukuk mahkemesinde görülen alacak davasına karşı dava olarak açılmaz. 

  • Asıl dava ile karşı dava arasında bağlantı olmalıdır.

Takas veya mahsup talebinde bağlantı var sayılır. Ancak takas olarak ileri sürülen alacağın, asıl alacaktan fazla olması gerekir. Aksi halde defi olarak ileri sürmesi gerekir. Asıl dava ile karşı dava arasında bağlantı bulunmalıdır.

Bağlantının ne olduğu davaların birleştirilmesini düzenleyen HMK md 166/4’de tarif edilmiştir. Buna göre; “Davaların aynı veya birbirine benzer sebeplerden doğması ya da biri hakkında verilecek hükmün diğerini etkileyecek nitelikte bulunması durumunda, bağlantı var sayılır.”

Örnek olarak şunlar verilebilir; 

Davacının açtığı kira bedelinin artırılması talebine karşı davalının kira bedelinin indirilmesini istemesi halinde açılan dava. Davacının açtığı istihkak davasına karşı alacaklının açtığı tasarrufun iptali davası. Davacının açtığı istihkak davasına karşı davalının mal üzerinde rehin hakkının bulunduğuna dair açtığı dava. Kocanın açtığı boşanma davasına karşı kadının açtığı boşanma davası. Kira alacağına karşı açılan kiracının masrafları davası. Davacının asliye hukuk mahkemesinde kamulaştırma bedelinin artırılmasına karşı davalı idarenin açtığı kamulaştırma bedelinin indirilmesi davası.

Bağlantının olmadığı davalara örnekler: 

Kiralayanın açtığı tahliye davasına karşı kiracının ödünç alacağı dolayısıyla karşı dava açamaz. Davacının açmış olduğu alacak davasına karşı dava olarak müdahalenin önlenmesi davası açılamaz.

Karşı Dava Harcının Yatırılmaması

Karşı dava harcı yatırılmasa da karşı dava dilekçesini sunmuş iseniz karşı davanız açılmış sayılır. Harcın yatırılmaması konusunda ise mahkeme sizi uyaracaktır ve size karşı dava harcının yatırmanız için kesin süre verecektir. Verilen bu kesin süreye de uymazsanız karşı davanız açılmamış sayılacaktır. Anlaşılacağı üzere karşı dava harcını yatırmamışsanız telaş etmeniz gerek yok, mahkemenin size vereceği kesin süre içerisinde bu eksikliği gidererek karşı davanıza devam edebilirsiniz.

Süre uzatım karşı davayı etkiler mi?

Size karşı açılan bir davaya cevap vermek için ek süre istemiş yani süre uzatım talebinde bulunmuş olabilirsiniz. Peki bu durumda karşı dava açma süresi de uzar mı? Kanunumuz bize karşı dava açma süresinin asıl davaya cevap süresi kadar olduğunu söylemektedir. Bu nedenle süre uzatım talebiniz onaylanırsa, karşı dava açma süreniz de uzamış olur.

İkinci cevap dilekçesi ile karşı dava açılır mı?

İkinci cevap dilekçesi ile karşı dava açmak her ne kadar usule uygun olmasa da uygulamada mahkemeler bunu kabul etmektedir. Bunun amacı nedir? Bunun amacı yargılamanın ekonomik olmasıdır. Çünkü süresinde karşı dava açmasanız da karşı davanız ile asıl dava arasında bağlantı varsa bu iki dava eninde sonunda birleştirilecektir. Yani mahkeme karşı davanızı kabul etmeyip karşı davaya ayrı bir numara verirse bu hareketin pratikte bir yarar olmaz. Dosyalar arasında bağlantı olduğu için dosyaların birleştirilmesi gerekir ve dosyalar tekrar birleştirilir, boşa zaman ve para kaybı söz konusu olur. Yargıtay da bu nedenle karşı dava süresinden sonra açılmış olsa bile asıl davayla birlikte görülmesi yönünde uygulama yapmaktadır.

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir