İş Mahkemesi Davalı İstinaf Dilekçesi Örneği

ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ’NE

GÖNDERİLMEK ÜZERE

ADANA İŞ MAHKEMESİNE

DOSYA NO : 

İSTİNAF BAŞVURUSU : X Tem. Emlak ve İnş. Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

YAPAN DAVALI

VEKİLİ:

KONU                        : Adana İş Mahkemesinin … tarihli …… E-……. K. sayılı kararının istinaf incelemesi isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR     :         

… tarihinde davacı tarafın davası kısmen kabul edilmiştir ve bu nedenle istinaf incelemesinin yapılmasını isteme gerekliliği doğmuştur.

Davacı taraf … tarihinde Hazine Müsteşarlığı’nda temizlik ihale işinde çalışmaya başlamıştır. Davacının iddia ettiği, bu tarihten önceki çalışmaları varsa dahi müvekkil şirketin bir bilgisi bulunmamaktadır. … tarihinde müvekkilin ihalesi sona erdiğinden ihaleyi alan şirkete devir amacıyla davacının SGK’dan çıkışı yapılmıştır.

Davacının davalı şirketten herhangi bir alacağı olmadığı gibi işinin sonlanma sebebi de ihalenin sona ermesi olup burada müvekkil şirketin bir kusuru bulunmamaktadır. Keza müvekkil şirket ihalenin sona ermesi sebebiyle davacının SGK dan çıkışını yaptıktan sonra ihaleyi devralan şirket akabinde davacının SGK’dan girişini yapmıştır.

Davacı müvekkil şirkette çalışma saatleri 08.00/17.00 Ve hafta sonu yalnızca cumartesi yarım gün olup 1 saat öğle yemeği molası bulunmaktadır. Bunlar dışında fazla bir çalışması olmayıp öğle tatilleri de kullandırılmıştır. Davacının müvekkil şirkette çalıştığı dönem boyunca da yıllık izinleri kullandırılmış, bu dönemle ilgili yıllık izin ücret alacağı da bulunmamaktadır. Bunlarla ilgili talepleri davacının kötü niyetini göstermektedir.

Bunun yanında tanık beyanları dışında davacının fazla mesai yaptığına, tatillerini kullanamadığına ilişkin dosyada başkaca herhangi bir bilgi ve belge de bulunmamaktadır. Keza davacı tanığının da müvekkil şirkete açılmış bir davası bulunmaktadır. Davalı aleyhine dava açanlar tanık olarak dinlenmiş ise bu işçilerin tanıklıklarına kural olarak itibar edilmemesi, bu tanıkların beyanlarının diğer yan delillerle birlikte değerlendirilerek, sonuca gidilmesi gerekir.

Davacının, müvekkil şirkette toplam çalışması … gün sürmüştür. Davacının müvekkil şirkette herhangi bir alacağı yoktur ki olsa bile ve İş Kanunu mad. 32 gereğince talep edilen alacaklar da zamanaşımına uğramıştır.

HUKUKİ NEDENLER:  İş Kanunu ve ilgili mevzuat

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda ve Yerel Mahkeme dosyasında arz ve izah ettiğimiz ve re’sen dikkate alınacak gerekçelerle;

1) Yerel mahkemenin 2016/… sayılı kararının istinaf incelemesi neticesinde kaldırılmasını ve yeniden yargılama yapılarak talebimiz doğrultusunda davamızın kabulüne (davanın reddine) karar verilmesini;

2) Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı (davalı) tarafa yükletilmesine karar verilmesini bilvekale saygılarımızla arz ve talep ederiz.

İstinaf Yoluna Başvuran Davalı Vekili

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir