Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

30 Gün İçinde Ödeme İhtarnamesi

ADANA ( 3 ). NOTERLİĞİ’NE

İHTARNAME

 

KEŞİDECİLER    :

VEKİLİ                : Av.

MUHATAP          :

KONU                 :  Aşağıdaki hususların muhataba duyurulması talebidir.

AÇIKLAMA        :

  • Yukarıda muhatap adresi olarak belirtilen mecurun malikleri ve kiralayanları adına, X tarihinden başlayan yeni dönem aylık kirasının X YTL olarak kararlaştırıldığı X Noterliği’nin X tarihli ve X yevmiye sayılı ihtarnamemiz ile tarafınıza bildirilmiştir.
  • X tarihli kira kontratosu Hususi Şartlar md.3’e göre:“ Aylık net kiralar her ayın 1. iş günü peşin olarak ödenir. Net kiralardan her hangi biri zamanında ödenmediği takdirde dönem sonuna kadar ki  kiralar muaccel olur.”  Buna göre X ayı kirasını halen ödemediğinizden bir yıllık kira parası muacceliyet kazanmıştır.
  • İş bu ihtarnamenin tebliğini mutaakip 30 gün içerisinde muacceliyet kazanan 12 aylık kira bedeli olan toplam: X tl yi müvekkillere ödeyiniz. Muaccel kira paralarının 30 günlük süre içerisinde ödenmemesi durumunda temerrüde düşeceğinizden, Borçlar Kanunu md. 360 uyarınca; akdin feshi ile mecurun tahliyesi için Sulh Hukuk Mahkemesi nezdinde aleyhinize dava açacağımızı, yargılama giderleri ile ücreti vekaletin tarafınızdan isteneceğini ihtaren bildiriyoruz.
  • Talebimiz altındaki ödemeleriniz fazlaya ilişkin dava ve talep hakkımızı saklı tutarak alınacaktır.

SONUÇ               : Sayın Noter üç nüshadan ibaret bu ihtarın bir nüshasının muhataba tebliğini, tebliğ şerhini havi bir nüshasının tarafımıza iadesini, bir nüshasının tarafınızca alıkonulmasını saygılarımla bilvekale talep ederim.

İhtar  Edenler Vekili

                                                  Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatı

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir