Bir Sayfa Seçin

Genel Mahkemelerin Mal Rejimine İlintili Olarak Baktıkları Davalarda Tabi Oldukları Yetki Kuralları

Genel Mahkemelerin Mal Rejimine İlintili Olarak Baktıkları Davalarda Tabi Oldukları Yetki Kuralları

Eşler aralındaki mal rejimlerine ilişkin davalarda, aile mahkemelerinin görevli bulunduğu; genel hukuk mahkemeleri durumunda bulunan Asliye Hukuk vc Sulh Hukuk Mahkemelerinin eşler asındaki mal rejimleriyle ilgili olarak bakabilecekleri davaların ise istisnai nitelikte bulundukları, muhtelif vesilelerle vurgulanmıştı.

Belirtmek gerekir ki; Aile Mahkemelerinin kurulmamış oldukları yerlerde, bu mahkemelerin baktıkları davalara bakmakla görevli kılınmış olan Asliye Hukuk Mahkemeleri, mezkur davalara Aile Mahkemesi sıfatıyla niyet ettiklerinden; doğal olarak Aile Mahkemelerinin yetki kurallarına uymak zonında olacaklardır. Bu bakımdan söz konusu davalarda Asliye Hukuk Mahkemeleri aynı yetki kurallarına bağlı olacaklardır.

Ancak; Aile Mahkemelerinin görev alanına girmeyen vc fakat istisnai olarak Asliye Hukuk veya Sulh Hukuk Mahkemelerince görülen mal rejimleriyle ilintili davalarda; bu mahkemeler HUMK nun 9 – 26. maddelerinde ve 01.10, 2011 tarihinde yürürlüğe giren «lan 6100 sayılı HMK nun 5 – 19 maddelerinde düzenlenen genel yetki kurallarına uymak zorundadırlar.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

May 13, 2019 | Uygulama | 0 yorum

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Şanslı Söz

“Biz bütün memleketlerin yerlisiyiz, bütün yüzyılların da çağdaşı.”
(Chammard, G. BiBeni .les hava kat Paris, 1976, seye.12)

Dünya Dilleri

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız