Genel Mahkemelerin Mal Rejimine İlintili Olarak Baktıkları Davalarda Tabi Oldukları Yetki Kuralları

Genel Mahkemelerin Mal Rejimine İlintili Olarak Baktıkları Davalarda Tabi Oldukları Yetki Kuralları

Eşler aralındaki mal rejimlerine ilişkin davalarda, aile mahkemelerinin görevli bulunduğu; genel hukuk mahkemeleri durumunda bulunan Asliye Hukuk vc Sulh Hukuk Mahkemelerinin eşler asındaki mal rejimleriyle ilgili olarak bakabilecekleri davaların ise istisnai nitelikte bulundukları, muhtelif vesilelerle vurgulanmıştı.

Belirtmek gerekir ki; Aile Mahkemelerinin kurulmamış oldukları yerlerde, bu mahkemelerin baktıkları davalara bakmakla görevli kılınmış olan Asliye Hukuk Mahkemeleri, mezkur davalara Aile Mahkemesi sıfatıyla niyet ettiklerinden; doğal olarak Aile Mahkemelerinin yetki kurallarına uymak zonında olacaklardır. Bu bakımdan söz konusu davalarda Asliye Hukuk Mahkemeleri aynı yetki kurallarına bağlı olacaklardır.

Ancak; Aile Mahkemelerinin görev alanına girmeyen vc fakat istisnai olarak Asliye Hukuk veya Sulh Hukuk Mahkemelerince görülen mal rejimleriyle ilintili davalarda; bu mahkemeler HUMK nun 9 – 26. maddelerinde ve 01.10, 2011 tarihinde yürürlüğe giren «lan 6100 sayılı HMK nun 5 – 19 maddelerinde düzenlenen genel yetki kurallarına uymak zorundadırlar.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 24 Mayıs 2020 10:34

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.