Genel Mahkemelerin Mal Rejimine İlintili Olarak Baktıkları Davalarda Tabi Oldukları Yetki Kuralları

Genel Mahkemelerin Mal Rejimine İlintili Olarak Baktıkları Davalarda Tabi Oldukları Yetki Kuralları

Eşler aralındaki mal rejimlerine ilişkin davalarda, aile mahkemelerinin görevli bulunduğu; genel hukuk mahkemeleri durumunda bulunan Asliye Hukuk vc Sulh Hukuk Mahkemelerinin eşler asındaki mal rejimleriyle ilgili olarak bakabilecekleri davaların ise istisnai nitelikte bulundukları, muhtelif vesilelerle vurgulanmıştı.

Belirtmek gerekir ki; Aile Mahkemelerinin kurulmamış oldukları yerlerde, bu mahkemelerin baktıkları davalara bakmakla görevli kılınmış olan Asliye Hukuk Mahkemeleri, mezkur davalara Aile Mahkemesi sıfatıyla niyet ettiklerinden; doğal olarak Aile Mahkemelerinin yetki kurallarına uymak zonında olacaklardır. Bu bakımdan söz konusu davalarda Asliye Hukuk Mahkemeleri aynı yetki kurallarına bağlı olacaklardır.

Ancak; Aile Mahkemelerinin görev alanına girmeyen vc fakat istisnai olarak Asliye Hukuk veya Sulh Hukuk Mahkemelerince görülen mal rejimleriyle ilintili davalarda; bu mahkemeler HUMK nun 9 – 26. maddelerinde ve 01.10, 2011 tarihinde yürürlüğe giren «lan 6100 sayılı HMK nun 5 – 19 maddelerinde düzenlenen genel yetki kurallarına uymak zorundadırlar.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın

error: Sağ tıklama ve kopyalama özelliğini sadece Üyeler kullanabilir. Menü >ÜYELİK< sekmesinden siteye üye olunuz.