Gelirin bulunmaması manevi tazminata hükmedilmesine engel teşkil etmez- Yargıtay Kararı

Gelirin bulunmaması manevi tazminata hükmedilmesine engel teşkil etmez

Mahkemenin de kabulünde bulunduğu üzere, evlilik birliğinin sona ermesine neden olan olaylarda sadakatsiz davranışlarda bulunan davalı kadın tam kusurludur. Davacı koca yararına Türk Medeni Kanununun 174/2.madde koşulları gerçekleşmiştir.

Davalı kadının gelirinin bulunmaması, davacı lehine manevi tazminata hükmedilmesine engel teşkil etmez. O halde, mahkemece tarafların sosyal ve ekonomik durumları, tazminata esas olan fiilin ağırlığı ile hakkaniyet kuralları (TMK. md.4, B.K.md.42.43.44.49) dikkate alınarak davacı koca yaranna uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekir. Bu yönün dikkate alınmaması doğru görülmemiştir. (Y2HD, 11.10.2011, E. 2010/14607, K. 2011/15485.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 21 Nisan 2020 02:47

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.