Geliri ve mal varlığı bulunmayan koca “askerlik görevinin devamı süresince” nafakayla yükümlü tutulamaz- Yargıtay Kararı

Geliri ve mal varlığı bulunmayan koca “askerlik görevinin devamı süresince” nafakayla yükümlü tutulamaz

Herhangi bir geliri ve mal varlığı bulunmayan davacı-davalı koca askerlik görevinin devamı süresince nafakayla yükümlü tutulamaz (YİBK.12.12.1966 gün 5/11) Davacı-davalı kocanın askerliğe başladığı ve terhis olduğu tarihler belirlenerek, bu döneme ilişkin olarak tedbir nafakasıyla yükümlü tutulmaması gerekirken, bu husus araştırılmadan yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir. (Y2HD, 11.07.2011, E. 2010/11040, K. 2011/11956.)

Geliri ve mal varlığı bulunmayan koca “askerlik görevinin devamı süresince” nafakayla yükümlü tutulamaz

Davacının yargılama sırasında er olarak askerlik görevini ifa ettiği anlaşılmaktadır. Davacının askerde olduğu dönemde mal varlığı veya geliri olup olmadığı belirlenmeden (YİBK. 12.12.1966 gün 5/11) davalı lehine tedbir nafakasına hükmedilmesi doğru görülmemiştir. (Y2HD, 09.05.2011, E. 2010/7446, K. 2011/7959.)

Geliri ve mal varlığı bulunmayan koca “askerlik görevinin devamı süresince” nafakayla yükümlü tutulamaz

Davalı kocanın 25.8.2008 tarihinde askere gittiği muhtemel terhis tarihinin X tarihi olduğu, bu dönem içersinde er olarak askerlik görevini ifa ettiği, şahsi bir gelirinin ve paraya çevrilebilir malı ve servetinin olduğuna ilişkin bir delilin de bulunmadığı anlaşıldığına göre, askerlik görevinin devam ettiği süreyle sınırlı olarak davacı kadın lehine tedbir nafakası verilmemesi gerekirken bu süreler dikkate alınmaksızın yazılı olduğu şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır. (12.12.1966 tarihli 5/11 sayılı İçtihadı Birleştirme Karan) (Y2HD, 14.04.2011, E. 2010/5942, K. 2011/6619.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 10 Nisan 2020 10:31

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.