Geçirdiği rahatsızlık sırasında kendisi ile ilgilenilmeyen eşe isteği halinde manevi tazminat takdir edilmelidir- Yargıtay Kararı

Geçirdiği rahatsızlık sırasında kendisi ile ilgilenilmeyen eşe isteği halinde manevi tazminat takdir edilmelidir

Davacı-davalı kocanın eşinin geçirdiği rahatsızlık sırasında eşi ile ilgilenmediği anlaşılmaktadır. Eşinin sağlık sorunları ile ilgilenmek bir eş için hem yasal (TMK.m. 185) hem de ahlaki bir görevdir.

Bu görevin yapılmaması; yapmayan eş için kusurlu bir davranış, bu davranışa muhatap olan eş için de kişilik haklarına saldırı oluşturur. Türk Medeni Kanununun 174/2 maddesi, boşanmaya sebebiyet vermiş olan olaylar yüzünden kişilik hakları saldırıya uğrayan tarafın, kusurlu olandan manevi tazminat isteyebileceğini öngörmüştür. Toplanan delillerden evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan olaylarda tazminat isteyen davalı-davacı kadının ağır ya da eşit kusurlu olmadığı, bu olayların kişilik haklarına saldırı teşkil ettiği anlaşımaktadır. O halde mahkemece, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, tazminata esas olan fiilin ağırlığı ile hakkaniyet kuralları (TMK. md.4, BK. md. 42,43,44,49) dikkate alınarak davalı-davacı kadın yararına uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekir. Bu yönün dikkate alınmaması doğru görülmemiştir. (Y2HD, 14.06.2011, E. 2010/9731, K. 2011/10514.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 21 Nisan 2020 00:58

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.