Velayetin Değiştirilmesi

GEÇİCİ VELAYET TALEBİ DİLEKÇESİ

Geçici Velayet Talebi, Çocuğun Velayetini Alma Dilekçesi -1-

 ADANA ( ) AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                    :

VEKİLİ                       :Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

DAVALI                     : 

KONU                        : Müşterek çocuk …………. velayetinin müvekkil anne ………….. verilmesi ve baba ile şahsi münasebet tesisi istemidir.

AÇIKLAMALAR      :

Taraflar Ekim 2007’de evlenmiş olup, bu evlilikten 2 Kasım 2008 doğumlu

Ezgi Şeval adında bir kız çocuğu olmuştur. Ne var ki taraflar arasındaki evlilik birliği temelden sarsıldığı ve bir daha kurulamayacak halde olduğu bu nedenle şiddetli geçimsizliğin bulunduğu dolayısıyla tarafların boşanmalarına karar verilmesi istemiyle Adana 8. Aile Mahkemesi’nde açmış olduğumuz dava reddedilmiştir. Bu red kararı temyiz edilmiştir.

Müvekkil ……………,kızı Ezgi ile birlikte davalıdan ayrı yukarıda

vermiş olduğumuz adreste anne-babası ile birlikte yaşamaktadırlar. Müşterek çocuk ……….., henüz 4 yaşında ve anne bakımına ve sevgisine muhtaçtır.

Zira baba ……………… İzmir, Balçova, İnciraltı’nda kafede büfe işletmektedir. Çalışma saatleri sabah 11 gece 24 arasıdır. Bu çoğu zaman eve varışı gece saat 2-3’ü bulmaktadır. Birlikte çalıştığı tanığı ……………. 8. Aile Mahkemesi’nde vermiş olduğu ifadesi ile de bu sabittir. Bu nedenle müşterek çocuğa bakabilecek zamanı yoktur.

Ancak baba ……….anne üzerinde baskı kurmak için çocuğu alıp,

kızkardeşine, ablasına götürüp bırakmakta günlerce müvekkile ne haber vermekte ne de göstermektedir. Müvekkil çocuğunun nerede olduğunu dahi çoğunlukla bilememektedir.  Küçük ………… de bu durumdan çok huzursuz olmakta, sürekli başka yerlerde başka kişilerin yanında kaldığı için korkak, çekingen, sinik ve sürekli ağlayan bir ruh hali içine girmiştir.

Henüz 4 yaşında olan bu çocuğun yaşadığı ortamın belirlenmesi,

çocukta ev, aile  ve güven duygusunun oluşması, yaşam kalitesi ve eğitimi için önemlidir. Müvekkil ile davalı eşin bir araya gelme ihtimali yoktur. Taraflar ayrı yaşamaktadırlar. Boşanma davası kararı temyiz edilmiştir. Yargıtay dosya inceleme süreci de uzun zaman alacaktır. Bu nedenle müşterek çocuk ……………. velayetinin müvekkil anne ………..a verilmesine, küçük Ezgi ile baba ……………… ile görüşme zamanı ve konusunun Mahkemece baba ………..un hafta sonu daha yoğun ve uzun saatlerde çalıştığı da dikkate alınarak, iki haftada bir gün hafta arası görüşmeleri şeklinde kurulmasına karar verilmesini talep ederiz.

Davalı yandan kaynaklanan nedenlerle küçük  …………..’nin velayetinin müvekkile verilmesi için Mahkemenize başvuru zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKSAL NEDENLER  : Medeni Yasa, Hukuk Muhakemeleri Yasası ve ilgili yasal düzenlemeler.

DELİLLER                          : Adana 8. Aile Mahkemesi’nin . –  K. sayılı kararı, tanık’ın ifade tutanağı, tanık ifade tutanakları, tarafların sosyal durum araştırması ve her türlü delil.

SONUÇ                               : Yukarıda açıklanan nedenlerle ve inceleme sırasında belirecek diğer durumlar karşısında ayrı yaşamakta olan tarafların müşterek çocuğu 2 Kasım 2008 doğumlu i’nin velayetinin müvekkil anne  verilmesine, müşterek çocuk ile baba arasında görüşme tesisine, yargılama giderleriyle vekalet ücretinin karşı yana yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla dilerim. tarih

  Davacı Vekili

Adana Velayet Avukatı Av. Saim İncekaş

Eki:  Vekaletname

İzmir 8. Aile Mahkemesi kararı

İzmir 8. Aile Mahkemesi tanık duruşma tutunakları,

İzmir 8. Aile Mahkemesi’ne celbedilen mali ve sosyal duruş araştırma

sonuçları


Geçici Velayet Talebi, Çocuğun Velayetini Alma Dilekçesi -2-

 İZMİR ( ) AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                    :

VEKİLİ                       :Av.

DAVALI                     :

KONU                        : Müşterek çocuk ’in velayetinin müvekkil anne ’a verilmesi ve baba ile şahsi münasebet tesisi istemidir.

AÇIKLAMALAR

 1. Taraflar Ekim 2007’de evlenmiş olup, bu evlilikten 2 Kasım 2008 doğumlu

xxx adında bir kız çocuğu olmuştur. Ne var ki taraflar arasındaki evlilik birliği temelden sarsıldığı ve bir daha kurulamayacak halde olduğu bu nedenle şiddetli geçimsizliğin bulunduğu dolayısıyla tarafların boşanmalarına karar verilmesi istemiyle İzmir 8. Aile Mahkemesi’nde açmış olduğumuz dava reddedilmiştir. Bu red kararı temyiz edilmiştir.

 1. Müvekkil xxxxxxx,kızı xxxxxx ile birlikte davalıdan ayrı yukarıda

vermiş olduğumuz adreste anne-babası ile birlikte yaşamaktadırlar. Müşterek çocuk xxx, henüz 4 yaşında ve anne bakımına ve sevgisine muhtaçtır.

 Zira baba xxxxx, İzmir, Balçova, İnciraltı’nda kafede büfe işletmektedir. Çalışma saatleri sabah 11 gece 24 arasıdır. Bu çoğu zaman eve varışı gece saat 2-3’ü bulmaktadır. Birlikte çalıştığı tanığı xxxxxx’ın 8. Aile Mahkemesi’nde vermiş olduğu ifadesi ile de bu sabittir. Bu nedenle müşterek çocuğa bakabilecek zamanı yoktur.

 1. Ancak baba xxxxx anne üzerinde baskı kurmak için çocuğu alıp,

kız kardeşine, ablasına götürüp bırakmakta günlerce müvekkile ne haber vermekte ne de göstermektedir. Müvekkil çocuğunun nerede olduğunu dahi çoğunlukla bilememektedir.  Küçük xxxx de bu durumdan çok huzursuz olmakta, sürekli başka yerlerde başka kişilerin yanında kaldığı için korkak, çekingen, sinik ve sürekli ağlayan bir ruh hali içine girmiştir.

 1. Henüz 4 yaşında olan bu çocuğun yaşadığı ortamın belirlenmesi,

çocukta ev, aile  ve güven duygusunun oluşması, yaşam kalitesi ve eğitimi için önemlidir. Müvekkil ile davalı eşin bir araya gelme ihtimali yoktur. Taraflar ayrı yaşamaktadırlar. Boşanma davası kararı temyiz edilmiştir. Yargıtay dosya inceleme süreci de uzun zaman alacaktır. Bu nedenle müşterek çocuk xxxxx’in velayetinin müvekkil anne xxxxx’a verilmesine, küçük xxxx ile baba xxxx ile görüşme zamanı ve konusunun Mahkemece baba xxxx’un hafta sonu daha yoğun ve uzun saatlerde çalıştığı da dikkate alınarak, iki haftada bir gün hafta arası görüşmeleri şeklinde kurulmasına karar verilmesini talep ederiz.

Davalı yandan kaynaklanan nedenlerle küçük xxxx’nin velayetinin müvekkile verilmesi için Mahkemenize başvuru zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKSAL NEDENLER  : Medeni Yasa, Hukuk Muhakemeleri Yasası ve ilgili yasal düzenlemeler.

DELİLLER                          : İzmir 8. Aile Mahkemesi’nin xxxx E. – xxxx. sayılı kararı, tanık xxxx’ın ifade tutanağı, tanık ifade tutanakları, tarafların sosyal durum araştırması ve her türlü delil.

 

SONUÇ                               : Yukarıda açıklanan nedenlerle ve inceleme sırasında belirecek diğer durumlar karşısında ayrı yaşamakta olan tarafların müşterek çocuğu 2 Kasım 2008 doğumlu xxxx’nin velayetinin müvekkil anne xxxx’a verilmesine, müşterek çocuk ile baba arasında görüşme tesisine, yargılama giderleriyle vekalet ücretinin karşı yana yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla dilerim. 01.03.2017

  Davacı Vekili

Adana Velayet Avukatı Av. Saim İncekaş 

Eki:  Vekaletname

İzmir 8. Aile Mahkemesi kararı

İzmir 8. Aile Mahkemesi tanık duruşma tutunakları,

İzmir 8. Aile Mahkemesi’ne celbedilen mali ve sosyal duruş araştırma sonuçları

Geçici Velayet Talebi, Çocuğun Velayetini Alma Dilekçesi -3-

ADANA ( ) AİLE MAHKEMESİNE

DOSYA NO             :2018/….

DAVACI                   :

VEKİLİ                     :Av.

DAVALI                    :

KONU                      :Boşanma davası kapsamında müşterek çocuklar hakkında geçici velayet kararı verilmesi bu mümkün olmaz ise müşterek çocuk ile şahsi ilişki tesisine karar verilmesi talebi hakkındadır.

AÇIKLAMALAR

Mahkemenizde derdest olan yukarıda dosya esas numarası belirtilen çekişmeli boşanma davasında, dava dilekçesi ile birlikte velayet talebinde bulunulmuş ise de geçici velayete ilişkin bir talepte bulunulmamıştır. Ancak gelinen aşamada halihazırda müvekkil ile  birlikte kalan …….. ve davalının yanında kalan  …..’in velayetine ilişkin geçici bir düzenleme talebinde bulunulması gereği hasıl olmuştur.

Türk Medeni Kanunu’nun md. 169 gereğince “Boşanma veya ayrılık davası açılınca hâkim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri re’sen alır.”

Dava dilekçemizde belirtildiği  üzere, davalı kişilik yapısı itibariyle çocuk büyütmeye elverişli olmayıp, halihazırda düzenli ikameti ve işi bulunmamaktadır. Şiddete eğilimli kişilikte olup boşanma davası süresinde müşterek çocuğun davalının velayetinde ve halen ikamet etmek zorunda kaldığı evde bulunması birçok riski beraberinde getirmektedir. Şöyle ki; davalının bulunduğu eve köyden hasımları tarafından sürekli saldırılar olmakta ve davalının annesi de bu saldırılardan birinde yaralanmıştır. Davalının, müşterek çocuğu bir daha göstermeyeceğine ilişkin beyanları da dikkate alındığında istenmeyen hadiselere neden olacağı yönünde tarafımızca ciddi kaygılar meydana gelmiştir.  Davacı ………’un evlilik birliği süresince en iyi şekilde eğitim görmesi ve bakımının temini için çaba gösterdiği çocukları ile ilgili yasal işlemlerin yapılması mevcut halde ciddi sorunların önüne geçilmesi için elzemdir.

Arz ve izah edilen nedenler ve mahkemece re’sen dikkate alınacak nedenlerle müşterek çocuklar ……….ve ………’un geçici velayetinin ,velayet hakkında kesin bir karar verilene davacı …….. verilmesi, mahkeme aksi kanaatte ise  çocuğu ile şahsi ilişki tesisine karar verilmesini talep ederiz.

SONUÇ VE İSTEM             :Yukarıda arz ve izah edilen ve mahkemece resen dikkate alınacak nedenlerle; boşanma davası süresince müşterek çocuklar …… ve …….’un  geçici velayetinin davacı anneye verilmesini, aksi kanaat hasıl ise anne ile çocuğu …… arasınada kişisel ilişkinin tesis edilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. Saygılarımızla. 19/02/2019

Davacı Vekili

Adana Velayet Avukatı Av. Saim İncekaş

Velayetin Geçici Tevdii, Çocuğun Velayetini Alma Dilekçesi -4-

ADANA NÖBETÇİ ( ) AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                   : Ad ve Soyadı-T.C Kimlik No:-Adres

VEKİLİ                     : Ad ve Soyadı -Adres-Tel

DAVALI                   : Ad ve Soyadı-T.C kimlik No:-Adres

DAVA                        : Velayetin geçici olarak tevdi edilmesi

AÇIKLAMALAR :

Müvekkilim ile davalı tarihinde evlenmişlerdir. Bu evlilikten … isminde bir çocukları dünyaya gelmiştir.

Davalı bir süre önce … ismindeki bekar bir bayanla birlikte ortak konutu terk etmiştir. Çevreden gelen duyumlara göre, yeni bir ev açıp kaçmış olduğu bayanla birlikte yaşamaya başlamıştır.

Okulların açılışının yaklaşması dolayısı ile müşterek çocuklarının resmi işlemlerini yürütebilmek için … ismindeki çocuklarının velayetinin geçici olarak müvekkilime verilmesi zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER               : Nüfus kayıtları, tanık beyanları ve her tür deliller.

HUKUKSAL NEDENLER: MK. HMK İlgili mevzuat.

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda kısaca açıklanan ve re’sen dikkate alınacak olan nedenlerle açılan davanın kabulüne, … -TC Kimlik No- çocuklarının velayetinin geçici olarak müvekkilim olan davacıya verilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Davacı Vekilihttps://youtu.be/wHJ1Fkoevyk

Son düzenleme tarihi 29 Mayıs 2021 13:43

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorumları Göster

 • Merhaba geçici velayeti almak için öncelikle boşanma davasimi açmam gerekiyor su anda açılmış herhangi bir davamız bulunmamakta ancak fiili ayrılık söz konusu ve 2 aydır 2.5 yaşındaki oglumu bana göstermiyorlar

  Yorumdan vazgeç

  Yorum bırakın

  E-posta adresiniz gizli tutulur.

  • Selamlar, boşanma davası ile birlikte geçici velayet talebinde bulunabilirsiniz.

   Yorumdan vazgeç

   Yorum bırakın

   E-posta adresiniz gizli tutulur.

 • Merhaba ben eşimle şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtım ama eşim bunu duyunca deliye döndü ben İzmir de eşim ailesi ile Erzurum da yaşıyor bizim 4 çocuğumuz var eşim 9 yaşındaki oğlumu zorla yanında götürdü çocuğum okulundan geri kaldı ne yapmalıyım

  Yorumdan vazgeç

  Yorum bırakın

  E-posta adresiniz gizli tutulur.

 • Öncelikle merhaba..
  Erkek kardeşim eşi tarafından aldatildi bahse konu olan kişi erkek kardeşimi arayarak gelinimizle aile birliğinin kurulduğu evde birlikte olduklarını evdeki eşyaları ve yerlerini gelinimize ait gayet şahsi bilgileri ve hatta kardesimden olma iki yasindaki bebeğimizin oan hangi odada hangi örtü ile uyutulduguna ait bilgileri bile verdi ..neticede sosyal medya dökümleri gsm dökümleri ile kardeşim boşanma davasını bugün acti ..yalnız bu süreçte aile ahlak yapısını evliliğini hiçe sahip kocasını sosyal medyadan bulduğu şahıslar ole aldatan gelinimiz geçici velayeti aldı..buna itirazımız ne şekilde olmalı bu karin iptali için ne yapmalıyız bilgi verirseniz çok mutlu oluruz

  Yorumdan vazgeç

  Yorum bırakın

  E-posta adresiniz gizli tutulur.

  • Bir velayet avukatı ile dosyayı yürütmenizi tavsiye ederim.

   Yorumdan vazgeç

   Yorum bırakın

   E-posta adresiniz gizli tutulur.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.