Geçici önlemleri boşanma davası açılınca hakim “kendiliğinden” almak zorundadır- Yargıtay Kararı

Geçici önlemleri boşanma davası açılınca hakim “kendiliğinden” almak zorundadır

Boşanma veya aynlık davası açılınca hakim, davamn devamı süresince, gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına (TMK. md. 186/1) geçimine, (TMK md. 185/3) malların yönetimine (TMK. 223, 242, 244, 262, 263, 264, 267, 215) ve çocukların bakım ve korunmasına (TMK.md. 185/2) ilişkin geçici önlemleri kendiliğinden (resen) almak zorundadır (TMK. 169). O halde; Türk Medeni Kanununun 185/3. Ve 186/3. maddeleri uyarınca, tarafların ekonomik ve sosyal durumları da gözetilerek dava tarihinden geçerli olmak üzere davalı-davacı kadın ve yanında kalan 1992 doğumlu müşterek çocuk Seda yararına, çocuğun ergin olduğu tarihe kadar geçerli olmak üzere uygun miktarda tedbir nafakasına hükmedilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur. (Y2HD, 20.06.2011, E. 2010/9606, K. 2011/10947.)

Geçici önlemleri boşanma davası açılınca hakim “kendiliğinden” almak zorundadır

Boşanma davası açıldığı takdirde, hakim Türk Medeni Kanununun 169. maddesinde yer alan önlemleri kendiliğinden almak zorundadır. Kaldı ki, davalı tedbir nafakası isteminde de bulunmuştur. Davalının tedbir nafakası istemi hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar verilmesi gerekirken bu konuda bir karar verilmemiş olması, usul ve yasaya aykırı olup; bozmayı gerektirmiştir. (Y2HD, 24.05.2011, E. 2010/8223, K. 2011/9039.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 10 Nisan 2020 09:36

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.