Gece yarısı davalı ile yaşadıkları tartışma sonucu evden ayrılan kadının Ziynet Alacağı Kabul Edilmelidir-Yargıtay Kararı: E. 2016/21122, K. 2018/9282

Gece yarısı davalı ile yaşadıkları tartışma sonucu evden ayrılan kadının Ziynet Alacağı Kabul Edilmelidir

Davacının dava konusu ettiği ve davalının uhdesinde kaldığını belirttiği, 5 adet adana burması bilezik ve 1 adet set takımının iadesi talebi yönünden ise ispat yükü davacı kadındadır. Dinlenen davacı tanıklan tarafların gece geç saatlerde yaşadıkları tartışma üzerine davacı kadının abisini arayarak evden ayrıldığını, davacının eve geldiğinde yamnda (bazı tanıklar kolunda takılı olarak, bazı tanıklar çantasında bulunur şekilde) günlük olarak kullandığı iki adet bilezik (bileklik) bulunduğunu, bunun dışında başka bir takı-altın olmadığını beyan etmişlerdir. Davalı tanıklan da aynı şekilde

tarafların gece saatlerinde yaşadıkları tartışma sonucu davacının abisiyle birlikte evden ayrıldığı, ziynet eşyalarının ne olduğu konusunda herhangi bir bilgilerinin olmadığını belirtmişlerdir. Buna göre tüm dosya kapsamı itibariyle davacı kadının gece yansı davalı ile yaşadıkları tartışma sonucu evden ayrıldığı açıktır. Davacı kadının evden aynlış şekli göz önüne alındığında, davacının yanında günlük kullanımında olan ve o an üzerinde takılı bulunan iki adet bileziğin (bilekliğin) bulunması, davacı kadının dava konusu ettiği diğer takılan da yanında götürdüğü anlamına gelmez. Kaldı ki davacı bu iki adet bileziği dava konusu da etmemiştir. O halde davacının, ziynet eşyalarının davalı yedinde kaldığını iddiasını ispatlamış olduğunun kabulü gerekir. Bu itibarla mahkemenin ziynet eşyalarının reddine ilişkin gerekçesi yerinde değildir. O halde mahkemece, dava konusu olan 5 adet adana burması bilezik ve 1 adet set takımı yönünden de talebin kabulüne karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, bu husus bozmayı gerektirmiştir. (Y3HD, 01.10.2018, E. 2016/21122, K. 2018/9282)

bir yorum bırakın

error: Kopyalama, kısıtlı içerik ve diğer özellikleri sadece kayıtlı üyeler kullanabilir. Menü>Üyelik sekmesinden detaylı bilgi edininiz.