Gayrimenkul Satış Vaadine Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstinaf Dilekçesi

Gayrimenkul Satış Vaadine Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstinaf Dilekçesi

………… BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

İLGİLİ DAİRESİNE

Sunulmak Üzere

…………. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

İSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN

DAVACI                   :

………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                     :

Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                   :

……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                       :

…….. Asliye Hukuk Mahkemesinin …….. Esas- ……. Karar nolu, …….. tarihli kararı.

AÇIKLAMALAR    :

…….. Noterliğinin …….. tarih ……. yevmiye numaralı düzenleme şeklindeki satış vaadi senedi ile davalı …….. İnşaat ve Tic. A.Ş.’ye ait ………………………….. taşınmazın ……. payını ……… TL bedelle davacı murisine satmayı vaat ve taahhüt etmiş satış vaadi sözleşmesi …….. tarihinde …… yevmiye numarasıyla tapuya şerh edilmiştir. Müvekkiller murisi satış vaadi sözleşmesinde belirlenen ödemeler karşılığı davalı tarafa senetler vermiş ve vadelerinde senetlerin karşılığını ödeyerek senetleri teslim almıştır. Buna rağmen davalı devir işlemini yapmayarak ……… tarihinde tapudaki şerhi terkin etmiştir.

Davalı, bedellerin ödenmediğini iddia etmektedir. Bunun için bedelsiz kalan senetleri ibraz etmesi ve savını ispatlandırması gerekir Ödenmeyen senetlerin davalı taraf elinde olması gerekir. Davalı taraf, bedelsiz kalan senetleri ibraz edememiştir.

Davacı müvekkillerim murisi açıkladığımız gibi satış vaadinde gösterilen meblağı davalıya ödemiştir. Bunu gösterir senet fotokopileri de Sayın Mahkemeniz dosyasında mevcuttur. Borçlu senetlerin asıllarını borcu ödeyip senetleri teslim aldıktan sonra saklamaz.

Davalı taraf satış vaadi sözleşmesinin …… tarihli protokolde anılan borca teminat olarak yapıldığını ileri sürmüşse de bu husus ispatlanamamıştır.

TALEP SONUCU : Yukarıda açıklanan nedenlerle, yerel mahkeme tarafından verilen hükmün kaldırılmasına karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. Saygılarımızla.

İSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN

DAVACI VEKİLİ

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 19:36

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.