Gayrimenkul Satış Sözleşmesiyle Nitelikli Dolandırıcılık Şikayet Dilekçesi

May 29, 2020 | Savcılık-Soruşturma

Gayrimenkul Satış Sözleşmesiyle Nitelikli Dolandırıcılık Şikayet Dilekçesi

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA;

MÜŞTEKİ                 : ( TC NO:)

VEKİLLERİ               : AV.

ŞÜPHELİLER            :

SUÇ                            : Nitelikli dolandırıcılık

KONU                        : Şüpheliler hakkında kamu davası açılması talebimizdir.

AÇIKLAMALAR      :

1)Müvekkil X, konut ihtiyacını karşılamak amacıyla, yetkilisi oldukları firmanın, X ili, X ilçesi, X ada, X no’lu parsel üzerindeki X adlı konut projesinden daire satın almak hususunda şüphelilerle X tarihinde gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi akdetmiştir.

Şüpheliler, bahse konu projenin tanıtımında, yetkili mercilerce gerekli izinlerin alındığını, plan ve projenin tasdik edildiğini belirtmiş, projeye ait vaziyet planı, maketler ve lansman üzerinden ana gayrimenkulde de yeri belirlenmiş olan X blok, X .kattaki, X no’lu, 1+1 ( 60 metrekare) büyüklüğündeki dairenin satımı konusunda müşteki ile anlaşmışlardır. Taraflar arasında akdedilen sözleşme uyarınca, müşteki X TL bedel ödeyecek, şüpheliler ise X tarihinde söz konusu dairenin teslimini gerçekleştirecektir. Bu husus sözleşmede ‘’Satıcı sözleşme konusu ve işbu satış sözleşmesinde yapımı taahhüt edilen bağımsız bölümü, imar durumu, vaziyet planı, mimari proje ve mahal listesine uygun olarak inşa edilip sözleşmenin imzalanmasına müteakip X tarihinde alıcıya teslim edecektir’’ denilerek belirtilmiştir.

2) Müşteki, sözleşmeye güvenerek, sözleşmenin akdedildiği (X ) tarihte peşinat olarak belirlenen X TL bedeli şüphelilere ödemiş, karşılığında tahsilat makbuzu almıştır. Geri kalan bedel ise müvekkil tarafından şüphelilere banka yoluyla ödenmiştir. (Dekontlar ve tahsilat makbuzu dilekçe ekindedir.)

3) Müvekkil, uzun yıllar boyunca çalışmış, emek harcamış ve emeğinin neticesi olan birikimini ev sahibi olma hayaliyle şüphelilere güvenerek söz konusu projeye yatırmıştır. Ancak, şüpheliler müştekinin iyi niyetini suistimal etmiş, müştekiyi konut sahibi yapacağı vaadiyle kandırmış, sözleşme ile vadettikleri konutu teslim etmedikleri gibi, aldıkları bedeli de iade etmemişlerdir.

Sözleşmenin imzalanmasının üzerinden iki yıl geçmiş olmasına karşın, şüpheliler, vadettikleri konut projesine başlamamış, dahası bu konuda hiçbir girişimde de bulunmamışlardır. Bunun üzerine, müşteki, sözleşmesini sona erdirmek ve ödediği bedeli geri almak amacıyla şüphelilere başvurmuştur. Şüpheliler, kendisini bu konuda da kandırmış ve gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin feshi ile ödenen bedelin iadesi hususunda müşteki ile yeni bir protokol tanzim etmişlerdir. İşbu protokol uyarınca, şüpheliler almış oldukları bedelin iadesi hususunda üç adet senet düzenleyerek müştekiye teslim etmişlerdir. Senetlerin düzenlenmesinden kısa bir süre sonra, şüpheliler, senetlerin hatalı düzenlendiğini ve değiştirilmesi gerektiğini söyleyerek müştekiden bu senetleri iade etmesini istemiştir. Şüpheliler, müştekide bulunan senetleri bu bahaneyle geri almış, yerine kendilerince yeniden düzenlenmiş farklı birtakım senetleri müştekiye teslim etmişlerdir.(Senetlerin suretleri dilekçe ekindedir. )

4) Vadesi gelmesine karşın, senet bedelleri şüphelilerce ödenmemiş, bunun üzerine müşteki şüphelilerle irtibata geçerek ödeme yapmalarını istemiştir. Şüpheliler bu aşamada da müştekiyi bir müddet oyalamış, ancak bu görüşmeler sonuçsuz kalmış, sonrasında şüphelilere ulaşılamamıştır. Akabinde, senet bedellerinin tahsili amacıyla tarafımızca X İcra Müdürlüğü’nün  E. sayılı dosyası ile takibe geçilmiştir. İcra takibi kesinleşmiş ancak buna rağmen borç tahsil edilememiştir. Dosya borçlusu olan şüphelilere tarafımızca da ulaşılamamaktadır.

5) Dolandırıcılık suçu TCK’nın m.157’de düzenlenmiş olup; madde metninde;

“Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası verilir. “ denilmektedir.

TCK.m.158’de ise “ Dolandırıcılık suçunun tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında işlenmesi” cezayı artıran nitelikli hal olarak düzenlenmiştir.

Şüpheliler bir ticari şirket kurmuş, bu şirketin faaliyetleri kapsamında bir konut projesi için tanıtımlar yapmış, müştekiyi ve onun gibi pek çok tüketiciyi daire teslim edeceği vaadiyle kandırmıştır. Müşteki şüphelilere sözleşme ile taahhüt ettiği parayı ödemiş, buna karşın söz konusu konut kendisine teslim edilmemiştir. Daha sonra, ödediği bedelin iadesi için çaba sarfeden müşteki, şüphelilerce oyalanmış, ödeme yapılacağından bahisle kendisine senetler verilmiştir. Şüpheliler sonrasında birtakım hileli hareketlerle bu senetleri de müştekinin elinden almış ve kendisine öncekinden farklı birtakım senetler vermişlerdir. Bu senet bedellerinin de ödenmemesi üzerine, tarafımızca icra takibine girişilmiş, ancak takip sonuçsuz kalmıştır. Müştekiyi ve onun gibi konut sahibi olmak isteyen pek çok kişiyi hileli hareketlerle kandırarak, kendilerine menfaat temin eden şüphelilere ulaşılamamaktadır.

6) Şüphelilerin kurmuş oldukları ticari şirket faaliyeti kapsamında, müştekiyi konut projesi yaptıklarından bahisle tanıtım broşürleri, maketler, plan ve projeler göstermek suretiyle hileli hareketlerle kandırarak kendisinden para alan, işbu paralarla birlikte kayıplara karışarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şüpheliler hakkında kamu davası açılması hukukun ve adaletin tecellisi için zaruridir.

HUKUKİ SEBEPLER              : TCK, CMK ve ilgili mevzuat hükümleri

DELİLLER                             : Müşteki ile şüpheliler arasında akdedilen gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ve işbu sözleşmenin iptaline dair protokol, müşteki tarafından şüphelilere yapılan ödemelere ait makbuz ve dekontlar,  İstanbul 9.İcra Müdürlüğü’nün  E. sayılı dosyası, tanık anlatımları, bilirkişi incelemesi, yemin ve yasal tüm deliller.

SONUÇ VE İSTEM              : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle; kurmuş oldukları ticari şirket faaliyeti kapsamında, müştekiyi konut projesi yaptıklarından bahisle, tanıtım broşürleri, maketler, plan ve projeler göstermek suretiyle hileli hareketlerle kandırarak kendisinden para alan, işbu paralarla birlikte kayıplara karışarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şüpheliler hakkında kamu davası açılması gerekmektedir. Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. tarih

 

                                                                                                                      Müşteki Vekili

                                                                                                          Av.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.