Gayrimenkul Haciz Yenileme Talebi

                T.C.

          ADANA

10.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Dosya No:2014/ E.

ALTINDAĞ TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

                                                                                                          ALTINDAĞ/ANKARA

Alacaklı          :Pa.

Vekili              : Avukat Saim İNCEKAŞ

                       

Borçlu             :

Borç Tutarı    :35.707,19 TL(faiz ve masraflar hariç)

Müdürlüğümüzün yukarıda belirtilen dosya numarası ile aşağıda alacaklısı, borç miktarı ve borçlusu belirtilen dosyada borçlu Metin S(TCK:)adına kayıtlı ,

Ankara İli,  İlçesi ,  Mah.  Ada , 1 Parsel bulunan gayrimenkulün ve

Ankara İli, lçesi ,   Mah.  Ada , 1 Parsel bulunan gayrimenkulün haczi ile

Daha önce kayıtları üzerine; tarafımızca Ankara 10. İcra Müdürlüğü’ne ait 2012/  sayılı dosyası üzerinden  09.04.2014 tarihinde ihtiyati haciz şerhi düşürülmüştür. Fakat dosyamız mahzen olduğundan 04.03.2014 tarihinde yenilenmiştir. Eski haczimizin yeni dosya esas numaramız üzerinden yenilenerek  yeniden ihtiyati haciz konulmasına ve takyidatlarının bildirilmesine karar verilmiştir.Karar gereğince sınırlarınız dahilinde , bilgileri verilen borçlu adına kayıtlı başka gayrimenkul bulunması halinde kayıtlarına yeniden ihtiyati  haciz şerhi işlenerek neticeden bilgi verilmesi rica olunur. 29.08.2014

                                                                                              10.İcra Müdür Yard.

 

Ek:4,00 TL 

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.