GAİPLER NASIL YARGILANIR?

Gaip Durumundaki Kişiler Nasıl Yargılanır?

Bulunduğu yer bilinmeyen veya yurt dışında bulunup da yetkili mahkeme önüne getirilemeyen veya getiril­mesi uygun bulunmayan kişiye gaip denir (CMK m.244/1). Gaip sanık hakkında duruşma yapılmaz. Mahkeme sadece, delillerin ele geçirilmesi veya korunması amacıyla gerekli tedbirleri alır. Bu işlemler naip hâkim veya istinabe olunan mahkeme aracılığıyla da yapılabilir (CMK m.244/3). Gaip şüpheli hakkında soruşturma yapı­labilir, gaip hakkında kovuşturma yapılmaz.

Gaip hakkında mahkeme tarafından yapılan işlemler sırasında sanığın müdafii veya kanunî temsilcisi veya eşi hazır bulunabilir. Mahkeme gerekli görürse gaibe barodan bir müdafi görevlendirilmesini isteyebilir (CMK m. 244/4).

Mahkeme, adresi bilinmeyen gaibe mahkeme önüne gelmesini veya adresini bildirmesini uygun iletişim araçlarıyla ihtar eder (CMK m. 245/1).

Gaibe Güvence Belgesi Verme

Gaibin duruşmaya getirilmesini sağlamak amacıyla gaibe güvence belgesi verilebilir. Mahkeme, gaip olan sanık hakkında duruşmaya gelmesi hâlinde tutuklanmayacağı hususunda bir güvence belgesi verebilir. Mah­keme verilen güvence belgesini koşullara bağlayabilir (CMK m.246/1). Sanık, hapis cezası ile mahkûm olur veya kaçmak hazırlığında bulunur veya güvence belgesinin bağlı olduğu koşullara uymazsa verilen güvence belgesi kendiliğinden hükümsüz kalır (CMK m. 246/2).

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 26 Şubat 2020 09:21

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.