Fuzuli işgal nedeniyle açılan müdahalenin önlenmesi davasında kira sözleşmesi savunmasının kapsamlıca incelenmesi gerekir- Yargıtay Kararı

May 5, 2020 | Kira Hukuku Avukatlığı

Fuzuli işgal nedeniyle açılan müdahalenin önlenmesi davasında kira sözleşmesi savunmasının kapsamlıca incelenmesi gerekir

ÖZET: Fuzuli işgal nedeniyle açılan müdahalenin önlenmesi davasında, kira sözleşmesinin varlığı konusunda ilkeleri doğrultusunda hiçbir araştırma yapılmaksızın, savunmaya değer verilmek suretiyle kira ilişkisinin varlığından söz edilerek görevsizlik kararı verilmesi doğru değildir.

Taraflar arasında görulen davada;

Davacı, dava konusu meskenin maliki olduğunu, davalının haksız yere taşınmazı işgal ettiğini ileri sürerek elatmasının önlenmesini istemiştir.

Davalı, taşınmazı davacıdan önceki malikle yaptığı anlaşma gereği kullandığını, du anlaşmanın davacıyı da bağlayacağını, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, davalının önceki malikin kiracısı olarak taşınmazda bulunduğu, bu durumda tahliye davasının Sulh Hukuk Mahkemesinde açılabileceği gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.

Karar, taraflarca süresinde duruşmalı olarak temyiz edilmiş olmakla, dosya incelendi. Gereği görüşülüp, düşünüldü:

Dava, çaplı taşınmazdaki bağımsız bölüme haksız işgal nedeniyle elatmanın önlenmesi isteğine ilişkindir.

Davalı, çekişmeli bölümün kendisine ait iken davacının bayiine sattığını, taşınmazdaki sattığı kişiye ait ipotek borcunu ödemesi karşılığında bu yeri kullandığını savunmuş, mahkemece davalının kiracı olduğu, bu durumda Sulh Hukuk Mahkemesinde tahliye davası açılabileceği gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.

Bilindiği üzere; özel yasa hükümleri saklı kalmak koşuluyla, gerek taşınır gerekse taşınmaz mallara ilişkin kira sözleşmelerinin geçerli olması hiçbir bicim koşuluna bağlı değildir. Kira sözlesmeleri yazılı veya sozlü yapılabilecegi gibi zımni (üstü kapalı) olarak da vücuda getirilebilir. Yeter ki taraflar kira sözleşmesinin esaslı unsurlarında anlaşmış olsunlar. Nitekim bu kural 18.3.1942 tarih, 37/6 sayılı inançları Birleştirme Kararında acıkça vurgulanmıştır.

Ne var ki kira ilişkisi bir hukuki fiil (vakıa) değil, bir hakkın doğumuna, değiştirilmesine veya ortadan kaldırılmasına neden olma niteliği itibariyle bir hukuki işlem (muamele)dir.

Bu nedenle, HUMK.nun 288. maddesi uyarınca 1.1.1998 tarihinden itibaren 20.000.000 lirayı aşan (23.6.1996 gün ve 4146 sayılı Yasaya göre) sözleşmeler hakkında tanık dinlenilebilmesine olanak yoktur; kira sözleşmesinin varlığı, ancak yazılı delille ispat edilebilir.

Hemen belirtilmelidir ki, sözü edilen miktar, yıllık kira tutarına bakılarak belli edilir. Sözlü kira sözleşmesi kurulduğu yolundaki savunmanın, ilgilisine (davalıya yada davalılara) yemin teklif etme hakkı verebileceği; ayrıca HUMK.nun 292 ve 293. maddelerinde değinilen ayrıcalıklarında gözetilmesinin gerekeceği kuşkusuzdur.

Mahkemece, yukarıda değinildiği anlamda bir araştırma yapılmaksızın kira ilişkisinin varlığından söz edilerek görevsizlik kararı verilmesi ve eksik soruşturma ile hüküm kurulması isabetsizdir. Tarafların temyiz itirazı yerindedir. Kabulü ile hükmün açıklanan nedenden ötürü HUMK.nun 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA), alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 11.3.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (1 HD E:2003/663 K:2003/2653 T:11.03.2003)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.