Fuzuli İşgal Eden Kişi Tahliye Dilekçesi (3091 Sayılı Kanun Uyarınca)

Fuzuli İşgal Eden KişiTahliye Dilekçesi (3091 Sayılı Kanun Uyarınca)


SEYHAN KAYMAKAMLIĞINA

MÜŞTEKİ                :

 

VEKİLİ                     :

 Adana Avukat Saim İNCEKAŞ

MÜTECAVİZ          :

 

KONU                       :

İşgal edilen taşınmaza ilişkin müdehalenin meni.

AÇIKLAMALAR    :

 

…………………………………………./Adana adresinde bulunan taşınmaz ………. başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile …….’ye kiralanmıştır. ………. SulhHukuk Mahkemesinin ……. D.İş sayılı dosyasından yapılan tespitte taşınmazın başkası tarafından kullanıldığı tespit edilmiştir. Kira sözleşmesinde 3. Şahıslara devir ve ciro yasağı mevcut bulunmaktadır.

İşgalciler, müvekkilimin haberi olmaksızın ve hiçbir hukuki gerekçe mevcut olmamasına rağmen taşınmazı işgal etmişlerdir. Kendilerine bu işgallerine son vermeleri bildirilmiştir.

İhlale ilişkin olarak gerek yazili belge gerekse şahitlerimiz mevcuttur. İşgalciler taşınmazı haksız ve hukuki bir dayanakları bulunmaksızın kullanmaktadırlar.

 

DELİLLER                   : Tapu sureti, kira sözleşmesi, Tespit raporu, tanık beyanı ve her türlü yasal delil.

HUKUKİ SEBEPLER : 3091 Sayılı yasa, HMK ve ilgili mevzuat hükümleri.

TALEP SONUCU         : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

  1. Karşı tarafa tebligat yapılmaksızın derhalkeşif yapılmasına, eğer tebligat yapılacaksa bu tebligatın aynı gün içerisinde görevli memur eliyle yapılmasına,
  2. 3091 sayılı yasa kapsamında, taşınmaz sınırlarının tespiti ile, mütecavizlerin haksız müdahalesinin men’ine,
  3. Masrafların mütecavizlere yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim. Saygılarımla.

MÜŞTEKİ VEKİLİ
Avukat Saim İncekaş – Adana Barosu Sicil 4293

bir yorum bırakın

error: Kopyalama, kısıtlı içerik ve diğer özellikleri sadece kayıtlı üyeler kullanabilir. Menü>Üyelik sekmesinden detaylı bilgi edininiz.