Fransız Hukukunda Avukatlığın Tarihi ve Gelişimi

Fransız Hukukunda Avukatlığın Tarihi ve Gelişimi

Fransa, Roma İmparatorluğu tarafından istila edildikten sonra, önce Roma adaletini tanımıştır. Roma İmparatorluğunun yıkılışına veya Ortaçağ başlangıcına kadar Roma Hukuk sistemindeki yöntemlerle yapılan avukatlık, Ortaçağın karanlıklan içinde kaybolmuştur.

Derebeylik (feodalite) döneminde derebeylerin yetkilerini devrettiği “pıvot” veya “bailli” adı verilen kişiler yargılama yapıyor, ancak bunlar da belli yerlere damşarak karar verebiliyorlardı. Bir yandan da din mensuplanm hukuk ve ceza konulannda yargılayan kilise mahkemeleri bulunuyordu.

Kilise mahkemeleri, zamanla yetkilerini genişleterek kişi hukuku ile ilgili konularda da yargılama yapma yetkisini aldılar. Daha sonralan krallık dönemleri başladı. İhtilale kadar Roma Hukuku kurallarının ağırlıklı uygulandığı bir dönem yaşandı. Bu gelişme içinde avukatlık mesleği de ancak 1200’lü yıllann sonlannda canlanmaya başlamış ve kısa bir süre sonra avukatların örgütlenmesi kararlaştırılmıştır.

1274 yılında Philippe le Hardi, avukatların yemin etmesini öngören bir emirname yayınladı. Emirnameye göre, yeminin her yıl yenilenmesi gerekiyordu.

1340 yılında avukatlar levhası oluşturulmaya başlandı. 1344 yılında Kral Philippe VI, avukatların levhasının hazırlanmasını yasalaştırdı. Mesleği yapacakların kaydolması zorunlu olan levhaya başvuracaklarda belli nitelikler aranmaya başlanmış ve mesleki sınavdan geçme ön koşul olarak kabul edilmiştir. Yine bu dönemde avukatların adalete aykırı buldukları davaları almamaları, dolambaçlı yollardan kendilerine çıkar sağlamamaları gibi etik kuralların uygulandığı, mesleğin gerekleriyle bağdaşır olmayan davranışlarda bulunanların barodan çıkarıldıkları da görülmektedir.

1344 yılında staj kurumu oluşturulmuş ve avukatlar üç sımfa ayrılmıştır. Müşavirler -conciliari- (bunlara mahkemeler hukuki konuda danışıyorlardı), Avukatlar -Advocati- (mahkemelerde iddia ve savunma yapanlar) ve stajyerler (Naviler).

Fransız İhtilali avukatlık mesleğine büyük darbe vurmuştur. 1790 yılında Baro kaldırılmıştır. 1810 yılında avukatlardan nefret eden Napolyon zamanında yeniden kurulmuştur.

Fransa’da bugünkü baronun temelleri 20 Haziran 1920 tarihli kararname ile atılmıştır.


Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 18:26

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.