Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Fiziksel şiddet uygulayan eşin davranışları iradi değilse kendisine kusur yüklenemez- Yargıtay Kararı

Fiziksel şiddet uygulayan eşin davranışları iradi değilse kendisine kusur yüklenemez

Mahkemenin de kabulünde olduğu gibi, evlilik birliğinin sarsılmasına, eşine şiddet uygulayan, tehdit eden, hileli boşanma kararı elde edip başkası ile evlenen ve ondan çocuk sahibi olan davacı kocanın neden olduğu, ancak, davacı koca Türk Medeni Kanununun 405.maddesi uyarınca kısıtlandığından ve davranışları iradi olmadığından kendisine kusur yüklenemeyeceği, davalının da boşanmaya neden olan kusurlu bir davranışının kanıtlanamadığı anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında davacının davasının reddi gerekirken boşanma karan verilmesi doğru olmamıştır. (Y2HD, 22.02.2011, E. 2009/21107, K. 2011/3003.)

Fiziksel şiddet uygulayan eşin davranışları iradi değilse kendisine kusur yüklenemez

Davalı kocanın, Bucak Sulh Hukuk Mahkemesinin 05.07.2006 tarih ve 2006/250 esas -417 karar sayılı kararı ile, zeka geriliği sebebiyle kısıtlandığı ve kardeşi Kazım Özbakır’ın kendisine vasi olarak atandığı anlaşılmaktadır.

Türk Medeni Kanununun 165.maddesine dayalı bir boşanma davası bulunmamaktadır. Mevcut durumu nedeniyle, davalının davranışlan iradi olmadığından kendisine kusur yüklenilemez. Bu nedenle, boşanmaya karar verebilmek için davalının az da olsa kusurunun varlığının kanıtlanmasını gerektiren Türk Medeni Kanununun 166. maddesi gereğince açılan boşanma davasının reddi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir. (Y2HD, 24.02.2011, E. 2010/2151, K. 2011/3241.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 23 Mart 2020 18:11

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.