Fiziksel-Ekonomik-Sosyal Şiddet, Uyuşturucu Sebebiyle Boşanma Dava Dilekçesi

May 6, 2020 | Dava Dilekçesi

Fiziksel-Ekonomik-Sosyal Şiddet, Uyuşturucu Sebebiyle Boşanma Dava Dilekçesi

CEYHAN ( ) NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE


ÖNLEYİCİ KORUMA VE NAFAKA TALEPLİDİR


DAVACI : 
(Şiddet tehlikesinin devam etmesi nedeni ile müvekkilenin güncel ikamet adresinin paylaşılması kritik ve tehlikeli durumdadır.)

VEKİLİ : Av. Saim İNCEKAŞ (Adana Barosu -4293) (Adres alt bilgide yer almaktadır.)

DAVALI : 

KONU :

1-) Davalının ağır kusurlu davranışları neticesinde evliliğin temelinden sarsılması nedeniyle tarafların boşanmalarına karar verilmesi,

2-) Müvekkile lehine 100.000 TL maddi ve 100.000 TL manevi tazminata hükmedilmesi,

3-) Şiddet mağduru davacı müvekkile X lehine 1.500 TL tedbir-yoksulluk nafakasına hükmedilmesi,

4-) Şiddet uygulama ihtimali devam eden Davalı hakkında en az 3 aylık önleyici tedbir uygulanması taleplerinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Davalı ağır kusur ve davranışlarıyla evlilik birliğinin temelden sarsılmasına ve ortak yaşamın davacı müvekkile için çekilmez hale gelmesine neden olmuştur. Bu hususu sayın mahkemeniz nezdinde sübut deliller ve tanık beyanları ile kanıtlayacağız. Şöyle ki;

1-) Taraflar X yılında X’de tanışmışlardır. Davacı müvekkile X aslen X lidir. Taraflar X yılının X ayında X’da evlenmişlerdir. Evlilik içerisinde müşterek çocuk bulunmamaktadır.

2-) TARAFLAR EVLİLİĞİN İLK 2 YILI BOYUNCA DAVALI MUHİTTİN’İN AİLESİ İLE AYNI EVDE KALMIŞTIR.

Davacı müvekkile X evlilik süresince birçok fedakarlıkta bulunmuştur. Davalı X’in isteği üzerine davalının anne ve babasıyla aynı evde kalması da bu fedakarlıklardan birisidir. 2 yılın sonunda davalının anne ve babası başka bir eve çıkmış, taraflar ise evde bağımsız olarak yaşamaya başlamışlardır.

3-) DAVALI X MADDE VE ALKOL BAĞIMLISIDIR. DAVACI BUSE’NİN TÜM ÇABALARINA RAĞMEN MADDE KULLANMAYA DEVAM ETMİŞTİR.

Davalı X gerek X Amatem gerek ise Özel X Hastanesi’ne ağır bir tedavi görmüştür. (Sayın Mahkemece yazılacak müzekkereler neticesinde ispatlanacaktır.) Davalının tedaviye başlamasındaki en büyük etken davacı müvekkile Buse’nin çabası olmuştur. Davalı defalarca “çip” tedavisi görmüştür. Ancak tedavileri her seferinde yarım bırakmış, alkol ve madde kullanımını devam ettirmiştir. Davacı müvekkile Buse’nin tüm çabaları sonuçsuz kalmıştır.

4-) DAVALI MUHİTTİN MADDE ETKİSİNDEYKEN DAVALI BUSE’YE DEFALARCA DUYGUSAL VE FİZİKSEL ŞİDDET UYGULAMIŞTIR.

Davalı tarafından ağır derecede, hayati risk yaratacak seviyede şiddet uygulanmıştır. Özellikle tarafların bağımsız konutta yaşamaya başladıkları dönemde davalı Muhittin neredeyse her gün madde ve alkol kullanmıştır. Madde etkisinde iken ise hakaret, küfür ve fiziksel şiddete başvurmuş, müvekkile Buse’ye adeta Dünya’da cehennemi yaşatmıştır. Buna rağmen Buse kan kusup çevresine kızılcık şerbeti içtim demiştir; öyle ki tek amacı evliliğini ayakta tutabilmek ve gerektiği noktada kendi mutluluğundan feragat etmeyi bilmektir. Ancak şiddet ve evlilik bilincinden uzak davranışlar günbegün dozunu arttırmıştır.

Kullandığı çeşitli maddeler etkisindeyken aşırı şüpheci, halüsinasyonlar gören, saldırgan, kavgacı ve acımasız bir insan olan Muhittin davacı Buse’ye yüzü tanınmayacak hale gelecek derecede şiddet uygulamıştır. Her gün farklı hayaller görmektedir. Davacı Buse için evlilik dayanılmaz ve çekilmez bir hal almıştır. Davacı Buse’nin boğazını sıkmış ve saniyelerce nefessiz bırakmıştır. Buse baygınlık geçirmiş ve kafasından kanlar akarken bulmuştur kendisini. Bu olay sonrasında Muhittin ve ailesi davacı Buse’yi evden çıkartmamış, olur da darp raporu alır diye eve hapsetmişlerdir.

Davalı Muhittin uyuşturucu yılda 50.000 TL’den fazla harcamaktadır. Tüm bu paranın kaynağını ailesinden bulmaktadır. Aile Muhittin’in her dediğini yapmaktadır.

5-) DAVALI MUHİTTİN EVDEN HABERSİZCE ÇIKMAKTA, BAZI ZAMANLAR 3-4 GÜN HABER VERMEDEN EVE UĞRAMADIĞI OLMAKTADIR.

Muhittin evlilik süresince adeta bekar hayatı yaşamıştır. Evden çıkarken ne bir haber vermiş ne de ne zaman döneceğini söylemiştir. Öyle ki bazı zamanlar 3-4 gün boyunca eve gelmediği olmuştur. Davalı bu süreçte telefonunu dahi kapatmaktadır ve müvekkile Buse kendisine hiçbir şekilde ulaşamamaktadır. Müvekkile Buse’yi ziyarete gelen anne ve babası dahi bu davranışlara görgü tanığı olmuştur. Şöyle ki;

Buse’nin annesi zaman zaman Ceyhan’a gelmekte ve kızının yanında bir hafta kadar kalmaktadır. Buse’nin annesi Gülay Hanım yine böyle bir ziyarete geldiğinde davalı Muhittin dört gün boyunca eve uğramamıştır. Beşinci gün eve geldiğinde ise ağzı ve yüzü kanlar içerisindedir; müvekkile Buse ve annesine arkadaşlarıyla kavga ettiğini beyan etmiştir. Buse’nin annesi Gülay Hanım Muhittin’in sorumsuz ve evlilik bilincinden uzak davranışlarına her ziyarete geldiğinde maruz kalmıştır.

Buse’nin babası Adem Bey ise her geldiğinde davalı Muhittin’in ilgisiz ve soğuk davranışlarına şahit olmuştur.

6-) DAVALI MUHİTTİN EVLİLİK SÜRESİNCE HERHANGİ BİR İŞTE ÇALIŞMAMIŞ, KEYFİ SEFA ETMİŞ, DAVACI BUSE’YE EKONOMİK ŞİDDET UYGULAMIŞTIR.

Davalı Muhittin evlilik boyunca hiçbir işte çalışmamış, ekonomik durumu iyi olan babasından sürekli para almış ve hayatını bu şekilde müdavime ettirmiştir. Bu süreçte davacı Buse hastaneye giderken dahi davalının babasından para istemek zorunda kalmış, bu durum Buse’yi her seferinde çaresiz ve umutsuz hissettirmiştir.

Evin iaşe ihtiyaçları dahi davalının babasınca karşılanmıştır. Davalı Muhittin’in evlilik bilincinden uzak davranışları günbegün müvekkile Buse’nin elem ve keder içerisine sürüklenmesine yol açmıştır.

7-) EYLÜL AYINDA GÖRDÜĞÜ FİZİKSEL ŞİDDET SONRASI DİRENECEK GÜCÜ KALMAYAN DAVACI BUSE CANINI KURTARMAK İÇİN CEYHAN’DAN UZAKLAŞMAK ZORUNDA KALMIŞTIR.

Davacıyı Ceyhan’ı terk zorlayan olay şu şekilde gerçekleşmiştir; Davalı Muhittin yine madde etkisinde kendisini kaybetmiş ve Buse’ye hakaretler ederek onu darp etmiştir. Bu vakıa mütemadiyen devam eden fiziksel şiddetin son halkası olmuştur. Müvekkile artık can sağlığının tehlikede olduğunu fark etmiş ve Ankara’da bulunan ablasının yanına kaçmıştır.

Davalı Muhittin kendisini affettirmek amacıyla Ankara’ya gelmiş, 2 gün boyunca Ankara’da kalmıştır. Ancak 2 gün bile dayanamayıp uyuşturucu kullanmak için Ceyhan’a geri dönmüştür. Akabinde Ceyhan’dan tekrar Ankara’ya gelmiş, Buse’yi zorla arabaya bindirerek kaçırmaya çalışmış, parmağındaki altın yüzüğü çekerek almıştır. Bu sırada apartmandaki insanlar polis çağırmıştır. Olaylar sırasında davacı müvekkile Buse darp edilmiştir.(EK -1-Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi’nden alınan darp raporu ve uzaklaştırma kararı) Bu olaydan sonra Muhittin tekrar Ceyhan’a kaçmıştır.

Davacı Buse bu olaydan sonra kız yurduna yerleşmiştir.(Piyano kız öğrenci yurdu) Davalı Muhittin ise Buse’ye tehdit ve hakaret dolu mesajlar atmıştır.(EK -2- Muhittin tarafından Buse’ye atılan tehdit ve hakaret dolu mesajlar)

SONUÇ OLARAK;

Davalı Muhittin silsile halinde devam eden ağır kusurları neticesinde evliliğin bu aşamaya gelmesinde tek unsur olmuştur. Davalının bu evliliğin çekilmez hale gelmesinde asli kusurlu olduğu aşikardır. Davacı müvekkilenin boşanmaya neden olan olaylarda çekmiş olduğu elem ve ıstırabın bir nebze de olsa giderilmesi açısından maddi ve manevi tazminat talebimiz mevcuttur.

Evlilik birliği davalının ağır kusuru çerçevesinde telafisi mümkün olmayacak şekilde temelinden sarsılmıştır. Davacı müvekkile bugüne kadar evliliği ayakta tutmak çabasıyla yıprandığı yılların hüznü içerisinde işbu boşanma davasını açmak zaruretinde kalmıştır.

HUKUKİ NEDENLER : M.K., B.K., H.M.K., A.Y. ve sair yasal mevzuat

DELİLLER :

Tanık,
Yemin,
Bilirkişi incelemesi,
Mali ve ekonomik durum araştırması,
X Devlet Hastanesi’nden alınan darp raporu(CELP EDİLMELİDİR),
X Aile Mahkemesi 2019/624 D.İş no’lu uzaklaştırma kararı(CELP EDİLMELİDİR),
X Kız Öğrenci Yurduna yazılacak müzekkere ile davacı Buse’nin Eylül ayından itibaren ve dava tarihinde orada konaklayıp konaklamadığı(CELP EDİLMELİDİR),
Fotoğraf ve görüntü dökümanları ve telefona atılan SMS kayıtları,
Özel X Hastanesi ve X Amatem’e yazılacak müzekkere (CELP EDİLMELİDİR),
“X ” ve “X ” no’lu hatların 2019 Eylül ve Kasım aylarında kimin üzerine kayıtlı olduğu, ve her iki numaraya ait 2019 Haziran ayından 2019 Aralık ayına kadar gerçekleşen arama ve mesaj geçmiş kaydı(CELP EDİLMELİDİR),
Davalının Odea Bank, Garanti, Akbank, Ziraat, Yapı Kredi, Finansbank, İş Bankası, TEB bankalarında bulunan hesaplarındaki aktif ve pasif hareket detayları (CELP EDİLMELİDİR),
Her türlü yasal delil.


TANIK LİSTESİ :

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle;

1-) Davalının ağır kusurlu davranışları neticesinde evliliğin temelinden sarsılması nedeniyle tarafların boşanmalarına karar verilmesi,

2-) Müvekkile lehine 100.000 TL maddi ve 100.000 TL manevi tazminata hükmedilmesi,

3-) Şiddet mağduru davacı müvekkile X lehine 1.500 TL tedbir-yoksulluk nafakasına hükmedilmesi taleplerinden ibarettir.

4-) Herhangi bir geliri olmayan davalı-davacı müvekkile Melek IŞIKLI’ya 2.000 TL tedbir-yoksulluk nafakasına hükmedilmesi,

5-) Masraflarla ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini,
Vekaleten saygılarımla arz ve talep ederim.

Davacı 
Vekili
Av. Saim İNCEKAŞ

e-imza

EK:

1-) X Devlet Hastanesi’nden alınan darp raporu ve uzaklaştırma kararı
2-) Muhittin tarafından X’ye atılan tehdit ve hakaret dolu SMS mesaj görüntüleri
3-) Vekaletname

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.