Finansal Kiralama Sözleşmesinin Uyarlanması Talebi

Finansal Kiralama Sözleşmesinin Uyarlanması Talebi

X MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                                           :

TC KİMLİK NUMARASI              :

ADRES                                             :

VEKİLİ                                             :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES                                             :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI                                           :

ADRESİ                                            :

KONU                                               : Finansal kiralama sözleşmesinin uyarlanması istemine ilişkindir.

AÇIKLAMALAR                            :

1-) Müvekkilimiz, davalı ile iki ayrı finansal kiralama sözleşmesi imzalamış olup bu nedenle borç ödeme yükümlülüğü altına girmiştir. Fakat söz konusu finansal kiralama sözleşmesinin dövize endeksli olması nedeniyle araç kirası taksitlerinin, döviz fiyatlarındaki olağanüstü artışlar nedeniyle ödenmesi imkansız hale gelmiştir. Ödemelerdeki güçlük nedeniyle … yevmiye numaralı sözleşmenin …yevmiye numaralı tadil sözleşmesi ile, …yevmiye numaralı sözleşmenin ise …tarihli tadil sözleşmesi ile kira ödeme planlarının değiştirilmiş olup edimler arasındaki denge müvekkili aleyhine bozulmuştur. (EK- 1, 2, 3, 4)

2-) Edimler arası dengedeki aşırı değişikliğin ve bu anlamda beklenmeyen halin sözleşmenin aynı şekilde devam etmesini müvekkil için tahammül edilemez hale getirmiştir. Bu nedenle Finansal kiralama sözleşmelerinin akdedildikleri tarihteki kurdan Türk Lirası’na çevrilmesi suretiyle uyarlanmasını talep ve dava etme zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : 6098 S. K. m. 480/2

HUKUKİ DELİLLER        :

1-) … yevmiye numaralı sözleşme

2 )…yevmiye numaralı tadil sözleşmesi

3-) … yevmiye numaralı sözleşme

4- )…yevmiye numaralı tadil sözleşmesi

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, Finansal kiralama sözleşmelerinin günümüz koşullarına uyarlanması yoluyla tespitine, mahkeme masrafları ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten talep ederiz. …/…/…

EKLER                                  :

1-) … yevmiye numaralı sözleşme

2 )…yevmiye numaralı tadil sözleşmesi

3-) … yevmiye numaralı sözleşme

4- )…yevmiye numaralı tadil sözleşmesi

5-) Bir adet onaylı vekaletname örneği.

Davacı Vekili

     Av.

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 17:48

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.