Fikri Sinai Haklar Mahkemesine Beyan Dilekçesi

Fikri Sinai Haklar Mahkemesine Beyan Dilekçesi

X FİKRİ SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO:

BEYANDA BULUNAN DAVALI

VEKİLLERİ

DAVACI

VEKİLİ

KONU

“Benzemez Kimse Sana” adının marka tescili ile Endemol adına tescil edildiği bilgisinin sunulmasıdır.


AÇIKLAMALAR

Davacı yan, “…..” adlı şarkının bestecisinin mirasçısı sıfatıyla ve eserin adının yarışma programının adı olarak, izin alınmaksızın kullanıldığı iddiasıyla X tarihinde huzurdaki davayı ikame etmiş bulunmaktadır.

Davacı yanın, FSEK’ten doğan maddi ve manevi haklarının ihlal edildiği iddialarının hukuki dayanaktan yoksun olduğu hususu, Sayın Mahkemenize daha önce sunulan dilekçeler ile ayrıntılı bir şekilde açıklanmış olduğundan tekrara düşmemek açısından yeniden açıklanmayacaktır.

X tarihinde, TPE’ye yapılan marka tescil başvurusu sonucunda, “Benzemez Kimse Sana” adı müvekkil şirket ….. Medya Prodüksiyon Tic. Ltd. Şti. adına 08.10.2013 tarihinde tescil olmuştur (EK_ tescil olduğunu gösterir belge). İşbu tescil, Mal ve Hizmet Sınıflarından (NICE); 09, 38 ve 41 numaralı sınıfları kapsamaktadır.

Bu sınıfların kapsamına “bilgisayar ağları vasıtasıyla indirilebilen ve manyetik ve optik ortamlara kayıt edilebilen elektronik yayınlar”, “radyo ve televizyon yayın hizmetleri” ve “film, televizyon ve radyo programları yapım hizmetleri” girmekte olup; bu sınıflar kapsamında tescil ettirilen marka, tescil kapsamındaki mal ve hizmetler için Türkiye sınırları içerisinde koruma sağlamaktadır.

556 sayılı KHK m. 40 uyarınca tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır. Bu hüküm uyarınca, müvekkil şirketin TPE’ye başvuru tarihi olan X tarihinden itibaren 10 yıl süresinde “……” ismi üzerinde marka tescil dolayısı ile koruma hakkı bulunmaktadır. Davanın açılma tarihi olan x tarihi de bu koruma süresi içerisinde bulunduğundan; davacı yanın “yarışma programının adının eser adından kaynaklandığı” iddiası ile açtığı dava tamamen hukuki dayanaktan ve mesnetten yoksundur.

SONUÇ VE İSTEM  : Yukarıda açıkladığımız hususlar ve daha önce ayrıntılı bir şekilde açıkladığımız hususlar doğrultusunda; davanın reddini, masrafların davacı tarafa yükletilmesini talep eder, konuyu sayın mahkemenin takdirlerine arz ederiz.

Davalı Vekili

Son düzenleme tarihi 26 Mayıs 2020 13:48

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.