Endüstriyel Tasarımın Hükümsüzlüğü ve Sicilden Terkini Talebi

Endüstriyel Tasarımın Hükümsüzlüğü ve Sicilden Terkini Talebi

X MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE,

 

DAVACI                                           :

TC KİMLİK NUMARASI              :

ADRES                                             :

VEKİLİ                                            :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

ADRES                                             :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI                                           :

KONU                                               : Endüstriyel tasarım tescil belgesinin hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesi istemimizdir.

AÇIKLAMALAR                           :

1-) Müvekkil eski yıllardan beri Türkiye’ de ve Dünya gıda sektöründe dondurma, yoğurt, peynir gibi gıda maddeleri ambalajında çok yaygın olarak kullanılan ve herkes tarafından üretilmesi mümkün kap ve kapak ürünlerin üretim ve satışını yapmaktadır. Ayrıca …/…/… tarihinde de …. tescil numarası ile TPE nezdinde kendi adına tescilini gerçekleştirmiştir. (EK-1)

2-) Davalı da bu kap ve kapak ürünleri için … tarih, … tescil numarası ile TPE nezdinde endüstriyel tasarım tescili yapmıştır. Fakat, bu ürünler tasarım başvuru tarihinden önce, çok eski yıllardan beri Türkiye’de ve Dünya gıda sektöründe çok yaygın olarak kullanılmaktadır. (EK-2)

3-) Yeni ve ayırt edici hiçbir biçimsel işlevsel özellik taşımayan tasarımın yeni ve özgün olmaması, harcıalem olması nedeniyle davalı adına tescilli … sayılı endüstriyel tasarım tescil belgesinin hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesi amacıyla mahkemenize başvurulması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : 6769 S. K. m. 58, 77, 78

HUKUKİ DELİLLER         :   

1-) Bilirkişi incelemesi

2-) Türk Patent ve Marka Kurumu tasarım tescil kayıtları

3-) Tanık anlatımları

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıklanan nedenlerle yeni ve ayırt edici hiçbir biçimsel işlevsel özellik taşımayan tasarımın yeni ve özgün olmaması, harcıalem olması nedeniyle davalı adına tescilli … sayılı endüstriyel tasarım tescil belgesinin hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/…/…

EKLER:

1-) Müvekkile ait Türk Patent ve Marka Kurumu tasarım tescil kayıtları

2-) Davalıya ait Türk Patent ve Marka Kurumu tasarım tescil kayıtları

3-) Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi

4-) Bir adet onaylı vekaletname örneği

 

Davacı Vekili

   Av.

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir