DİLEKÇELER

FİİLİ HACİZ TALEBİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Bu yazımızda yer alan konu başlıkları şu şekildedir:

Fiili Haciz Talebi Örneği -1-

…İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO:…/…

ALACAK TUTARI               : … TL

 

ALACAKLI                           :

 

VEKİLİ                                 : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

 

BORÇLU                              :

 

VEKİLİ                                 :

 

KONU                                   : Haciz İstemi.

AÇIKLAMALAR                 :

 

1-) Borçlu hakkında yürütülen takip sonucu ödeme emri borçluya tebliğ edilmiş ve itiraz edilmeden kesinleşmiştir. Ancak bugüne kadar da bir ödeme olmamıştır.

   

2-) Borçlunun belirtilen veya gösterilecek adreslerindeki menkul ve gayrimenkulleri ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarına haciz konulması gerekmektedir.

SONUÇ VE İSTEM             :  Yukarıda açıklanan nedenlerle borçlunun borcuna yetecek tutarda taşınırlarına ve borçluya ait olduğunu tespit ettiğimiz …Tapu Sicil Müdürlüğünde kayıtlı … adreste … Ada, … Pafta ve parseldeki taşınmaz malına haciz konulmasını saygılarımla arz ederim. …/…/……

                                                                                                                      Alacaklı Vekili

                                                                                                                Av.

Fiili Haciz Talebi Örneği -2-

T.C.

ADANA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Dosya No: 2018/1022 Esas

Yukarıda dosya numarası verilen daireniz nezdinde bulunan icra dosyasında borçlu adına kayıtlı bulunan 38 SJ 3891 plaka sayılı aracın fiilen haczi ile muhafaza altına alınmasını müvekkilim adına talep ederim.01 Kasım 2018

 

 

                                                                                                                       Alacaklı Vekili

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 00:17

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.