Fiili Ayrılık Tek Başına Boşanma Sebebi Değildir-Yargıtay Kararı: Esas : 2017/3613 Karar : 2017/8250 Tarih : 04.07.2017

Şub 11, 2020 | Boşanma Sebepleri

T.C.
YARGITAY
İKİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2017/3613
Karar : 2017/8250
Tarih : 04.07.2017

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı kadın tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacı erkek tarafından açılan boşanma davasında yapılan yargılama sonucunda mahkemece “davacı ile davalının uzun süredir müşterek bir hayat sürmedikleri, dinlenen tanık beyanlarından davalı eşin davacı kocasına karşı evlilik birliğinin kendisine yüklediği yükümlülükleri yerine getirmediği, birlikte yaşama kuralını ihlal ettiği, makul sayılamayacak kadar uzun süre eşinden ayrı kaldığı, davalı kadın her ne kadar boşanmak istemediğini beyan etmişse de … Aile Mahkemesi’ ne başvurarak aylık 363,00 TL nafaka aldığı, eşini seven ve boşanmak istemeyen birinin yılın 9 ayını eşinden ayrı geçirmesi ve eşine karşı nafaka davası açması hayatın olağan akışına uymadığı, taraflar arasındaki evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı ve davalı kadının boşanmada kusurlu olduğu” gerekçesiyle erkeğin davasının kabulüne karar verilmiştir.

Tarafların fiilen ayrılmalarından sonra davalı kadın tarafından … 6.Aile Mahkemesine açılan nafaka davasında kadın yararına tedbir nafakasına hükmedilmiş ve karar kesinleşmiştir. TMK’nın 197.maddesine göre kadın tarafından açılan bağımsız tedbir nafakası davası kabul edilip kesinleştiğine göre kadın ayrı yaşamakta haklıdır. Davalı kadına kusur olarak yüklenebilecek bir hadisenin varlığı kanıtlanamamıştır. Terk hukuki sebebine dayalı olarak açılmış bir boşanma davası da bulunmamaktadır. Dava, evlilik birliğinin sarsılması (TMK md 166/1-2) hukuki sebebine dayalı olup, bu düzenlemeye göre boşanmaya karar vermek için davalının az da olsa kusurlu olduğunun kanıtlanması gerekir. Davalı kadının herhangi bir kusuru kanıtlanamamıştır. Fiili ayrılık tek başına boşanma sebebi değildir. Bu durumda, yukarıda açıklanan sebeple davanın reddi gerekirken, yasa hükümlerinin yorumunda yanılgıya düşülerek boşanmaya karar verilmesi doğru bulunmamıştır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 04.07.2017 (Salı)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Fiili Ayrılık Tek Başına Boşanma Sebebi Değildir-Yargıtay Kararı

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.