Fiili Ayrılık Boşanma Davası Cevap Dilekçesi Örneği

Mar 4, 2020 | Dava Dilekçesi, Fiili Ayrılık

Fiili Ayrılık Boşanma Davası Cevap Dilekçesi Örneği

ADANA X AİLE MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE

DOSYA NO: 

CEVAP VEREN

DAVALI                

VEKİLİ                  

 

DAVACI               

VEKİLİ                   :

                                     

KONU                   : Beyan dilekçemizdir.

BEYANLARIMIZ

Dava dilekçesi tarafımıza X tarihinde tebliğ edilmiştir. Süresi içinde cevaplarımızı sunuyoruz.

1) Taraflar arasında daha önce X Aile Mahkemesinin X karar sayılı dosyası ile müvekkilim davacı, X ise davalı sıfatıyla boşanma davası görülmüş ve Sayın Mahkemece davanın reddine karar verilmiştir. Karar Eylül ayı 2016 tarihinde kesinleşmiştir. Öncelikle Derdestlik itirazında bulunuyoruz. Derdestlik nedeniyle davanın reddini talep ediyoruz.

2) Taraflar önceki boşanma davasının açıldığı tarih olan X tarihinden bile önce Temmuz ayı 2015 içerisinden beri hiçbir şekilde bir araya gelmemişlerdir, davalı eşyalarını toplayıp evi terk etmiştir. Yaklaşık 2 yıldır hiçbir şekilde taraflar telefonla dahi görüşmemiştir. Taraflar arasındaki geçimsizliğe ilişkin deliller daha önce X esas sayılı dosyada değerlendirilmiş ve davanın reddine karar verilmiştir. Taraflar önceki dosyanın kesinleşme tarihi olan Eylül 2016 tarihinden beri hiçbir şekilde bir araya gelmedikleri için ve iletişimleri olmadığı için müvekkilime atfedilecek kusur söz konusu değildir. Davacı daha önceki dosyada delillerini ortaya koymuş ve davacının talepleri reddedilmiştir. Taraflar dosyanın kesinleşme tarihi olan Eylül 2016 dan beri hiçbir şekilde bir araya gelmemişler, TMK md 166 maddenin son fıkrasının şartları da oluşmamıştır.

3) Davacı kendi isteği ile müvekkilimle evlenmek amacı ile kaçmıştır. Daha sonra resmi nikah kıyılmıştır. Güzel vaat verildiği iddiası gerçek dışıdır. Davacı haftada iki gün müvekkilin ailesinin evine geldiği iddia etmişse de bu gerçek değildir. Bazı haftalar sadece 1 kez müvekkilin ailesinin yanında gelmiştir. Zaten müvekkilin bir gün haftalık izni vardır. Müvekkilin ailesi evliliğe müdahale etmemiştir, huzursuzluk çıkarmamış, hakaret etmemişlerdir. Böyle olumsuz durumlar olmadığı için müvekkilin müdahalesini gerektirecek bir durum da olmamıştır. Dolayısıyla müvekkilin ailem ne derse yapacaksın şeklinde hiçbir tehdidi olmamıştır. Müvekkilin yeğeni X sadece 2 gün kalmış iki gün bile çocuğa sabredememiş evi terk etmekle müvekkili tehdit etmiştir. Huzursuzluk çıkaran davacıdır. Müvekkilime “senden ayrılırım, altındaki arabaya maaşına el koyarım” dedim. Yeğeni iki ay kalmamıştır. Davacı hiçbir zaman baskı altına alınmamıştır.

Evliliğin ilk 3 ayından sonra evlilik birliği içerisinde birtakım sorunlar çıkmaya başlamıştır. Davacı evlilik sürecinde gün geçtikçe kocasına olan ilgisini azaltmış ve günden güne soğuk davranmaya başlamıştır. Müvekkilimin ailesini reddetmiş, onların evini ziyarete gitmeye bile tahammül edemez olmuştur. Müvekkilime suratını asan ve ilgisiz davranan davacı, müvekkilin ailesine de aynı şekilde davranmıştır.

4) Davacı cinsel ilişkiden evliliğin başından beri kaçınmıştır. Davacı müvekkilimden sürekli olarak kaçmış cinsel ilişki istememiştir. Müvekkilim ailesine cinsel sorunlar yaşadıklarını söylemiş ve ailelerden yardım istemiştir. Bunu evliliği kurtarabilmek adına yapmıştır. Cinsel iddialardan kaçan ve evliliğin cinsel gerekliliğini yerine getirmeyen davacıdır. Ters ilişki iddiası, baskıcı tutum iddiası değişik tavır iddiaları müvekkilime atılan ağır bir iftiradır. Müvekkilim sadece karı koca hayatının gerektiği ölçüde koca olarak cinsel isteğini davacıya dile getirmiştir. Davacı da her zaman müvekkilimden kaçmış soğuk davranmış, saygısız tutumlar sergilemiştir. Evliliğin yıkılmasının temel nedeni davacının bu tavırlarıdır.

Davacının cep telefonuna el konulmadığı gibi kendisine müvekkilim X telefon almıştır. Buna X şahittir. Faturasını sunacağız. Müvekkilim davacının ailesi ile görüşmesine hiçbir şekilde müdahale etmemiştir. Davacı hatta ablası X’ın düğününde bir hafta ailesinin evinde kalmıştır. Müvekkil hiçbir şekilde davacıyı aşağılamamıştır. Hep saygılı olmuştur. Hakaret ya da kötü bir söz söylememiştir. Yediği içtiği listeyi istediği iddiası gerçek değildir.

5) Yine davacının internet ve telefon takıntısı, evin temizlik yemek işleri ile ilgilenmemesi, müvekkille yatmaktan kaçınması davacının ağır kusurunu göstermektedir. Müvekkilin tam kusurlu olduğu yönünde kesinleşmiş Mahkeme kararı yoktur. Müvekkilin davacıya tokat attığı iddiası da gerçek değildir. Davacı hiçbir zaman evliliği benimsememiştir. Sürekli bahaneler çıkarmış bu evliliğin bitmesi için elinden geleni yapmıştır. Evde tartışma çıkaran ve evliliği yıkabilmek için soğuk davranan davacıdır.

Evliliği başından beri davacı hiç benimsememiş müvekkile sevgi ve saygı göstermemiştir. Evlilik birliğinde kadından beklenen hal ve hareketlerde bulunmamıştır. Sorumlulukları davacı kaldıramamış, müvekkile kocası gibi davranmamıştır. Evin yemek temizlik gibi ihtiyaçlarını her zaman ihmal etmiştir.

Taraflar yaklaşık 2 yıldır ayrı yaşamakta olup, davalı eşyalarını da alarak evi terk etmiş ailesinin evine gitmiştir. Davacı zaten evliliğin başından beri müvekkilimi benimsememiş ve bu nedenle evlilik birliği hukuken kurulsa da fiilen kurulamamıştır. Davacının manevi anlamda soğuk tavırları nedeniyle taraflar birbiriyle kaynaşamamıştır. Gerek cinsel anlamda olsun gerekse sevgi saygı anlamında olsun davacı üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemiştir

6) Müvekkilin arabası yoktur. Sadece aylığı var. Ekonomik sıkıntıları mevcuttur. Davacının evlilik birliğini benimsememesi süreci bu hale getirmiştir. Davacının talepleri çok fahiştir. Davacı ailesinden ciddi derecede maddi destek görmektedir. Davacının tazminat taleplerinin reddini talep ediyoruz.

Davacının nafaka talebi oldukça fahiş bir miktardır. Nafaka talebinin reddine karar verilmesini talep ediyoruz.

Davacının boşanma talebi haksızdır. Davanın reddine karar verilmesini talep ediyoruz. Boşanmaya karar verilmesi halinde müvekkilim için 20.000 maddi 20.000 manevi tazminat talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDEN      : İlgili mevzuat hükümleri 

DELİLLER                : Nüfus kayıtları, Tarafların sosyal ve ekonomik durumlarının araştırılması, X Aile Mahkemesinin X esas dosyası, Tanık, yemin ve her tür kanıt

SONUÇ                 : Yukarıda açıklanan nedenler ve resen belirlenecek nedenlerle, fazlaya ilişkin hakkımız saklı kalmak kaydı ile,

  1. Davanın REDDİNE,
  2. Sayın Mahkeme aksi kanaatte olur ve boşanmaya karar verilmesi halinde davacının tazminat ve nafaka taleplerinin reddi ile, 20.000 TL maddi tazminatın yasal faiziyle davacıdan alınarak müvekkile verilmesine, 20.000 TL manevi tazminatın yasal faiziyle davacıdan alınarak müvekkile verilmesine,
  3. Yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin davacıdan tahsiline karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederiz. tarih

Davacı Vekili

                                                                           Av. 

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Fiili Ayrılık Boşanma Davası Cevap Dilekçesi Örneği

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.