Bir Sayfa Seçin

Fetö Davasında Etkin Pişmanlık Doğrultusunda Verilen Kararın Temyizi

Fetö Davasında Etkin Pişmanlık Doğrultusunda Verilen Kararın Temyizi


YARGITAY İLGİLİ CEZA DAİRESİNE

Gönderilmek üzere

İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 2. CEZA DAİRESİNE

ESAS NO                              : 2017/

KARAR NO                          : 2018/

SANIK                                   :

MÜDAFİİ                             : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

                                                          

KONU                                    : İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin 23.10.2018 tarihinde 2018/  Esas No’lu dosya kapsamında vermiş olduğu 3 yıl 5 ay 7 gün  hapis cezasına karşı temyiz başvurumuzdan ibarettir.

AÇIKLAMALAR

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin 2018/    Esas No’lu dosya kapsamında 23.10.2018 tarihinde müvekkilim aleyhine vermiş olduğu hapis cezası usul ve yasaya aykırı olduğundan işbu kararı temyiz etme zarureti hasıl olmuştur. Şöyle ki;

  • Müvekkilim ilk derece yargılamasında ve istinaf yargılamasının başlangıcında yargılama makamları tarafından etkin pişmanlık hükümlerinin önemi ve hukuki olarak ne anlam ifade ettiği hususlarında tam anlamıyla bilinçlendirilmediği için müvekkilim bu sebeple etkin pişmanlık hükümlerinden ilk derece aşamasında yararlanamamıştır. Müvekkilin vekaletinin alınmasıyla etkin pişmanlık müessesenin ne olduğu ve nasıl kullanılacağı tarafımızca kendisine anlatılmış, müvekkil de konu hakkında bilgilendikten sonra samimi olarak tüm bildiklerini dilekçe ile istinaf mahkemesine göndermiş ve mahkemenin talimatıyla kolluk birimlerinde 80’e yakın teşhis yaparak örgütün ve örgüt mensuplarının çözülmesine katkı sağlayarak Türk adaletine sığınmıştır.

  • İstinaf yargılaması sonunda, müvekkilin samimi dilekçesi ve beyanları için etkin pişmanlık kapsamında 1/2 oranında indirim yapılmasına rağmen temel ceza belirlenirken  asgari ceza haddinden uzaklaşılması sebebiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından takdir edilen 3 yıl  5 ay 7 günlük hapis cezası,  hüküm kesinleştiği takdirde müvekkilin tekrardan cezaevine girmesi sonucunu ortaya çıkarmıştır.

  • Müvekkilim, samimi duygularla sırf Allah rızası için cemaat olarak bildiği bu terör örgütünün okullarında çalışmış ve eğittiği tüm öğrencilere elinden geldiği katkıyı sağlamaya çalışmıştır. Müvekkil de bu örgütün mağdurudur. Suç işleme kastı hiç bir zaman olmamıştır. Çeşitlilik arz eden suç kastı ile ilgili istinaf mahkemesinin gerekçesinin yerinde olmadığı dosya kapsamından anlaşılacaktır. Ayrıca samimi olarak tüm bildiklerini anlatan müvekkile 2/3 oranında indirim yapılması gerekirken müvekkilin tekrar cezaevine gidecek şekilde hüküm kurulması hakkaniyete ve ceza hukuku ilkelerine uygun düşmemiştir.

  • Tüm bu anlatılanlar ışığında; müvekkilin suç kastının bulunmaması, örgüt ile ilgili samimi beyanları, örgütün çözülmesine sağladığı katkı ve etkin pişmanlık kapsamında verdiği isimler ve yaptığı teşhisler dikkate alındığında, müvekkilin öncelikle beraatine veya hakkında lehine olacak başkaca bir hüküm kurulması gerekirken usul ve yasaya aykırı bu şekilde hüküm kurulması sebebiyle sayın başkanlığınız tarafından ilgili kararın bozulmasını talep ediyoruz.

NETİCE VE TALEP: Yukarıda arz ve izah olunan ve re’sen nazara alınacak nedenlerle; İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin vermiş olduğu 3 Yıl 1 Ay 7 Gün hapis cezası usul ve yasaya aykırı olduğundan, verilen kararın müvekkil lehine bozulmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz.

                                                                                                           Sanık  Müdafii

                                                                                                           Av.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Kas 8, 2018 | DİLEKÇELER | 1 Yorum

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Abone ol
Bildir
guest
1 Yorum
Eski
Yeni En çok oylanan
Yazı içi yorum
Tüm yorumları göster

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

Sitedeki Metinlerin Renk Kodlaması

İddia, davacı beyanı, öne sürülen argüman rengi = kırmızı

Savunma, itiraz, davalı beyanları = bordo

Yüksek mahkeme lafzı, içtihat niteliğindeki bilgi ve tanım içeren beyanlar = turuncu

Yüksek mahkeme tarafından bozulan yerel mahkemenin verdiği karar = kahverengi

Makale yazarının kişisel yorumu = zeytin rengi

Yüksek Mahkemenin somut vakıa tespiti = indigo

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız