Fetö/Bylock Davalarında Savunma Dilekçesi Örneği

Eki 20, 2018 | Ceza Hukuku, DİLEKÇELER

Fetö ve Bylock Ceza Davalarında Yapılabilecek Savunma Örneği -1-


ADANA 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

SUNULMAK ÜZERE

ADANA NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

ESAS NO                     :……..

SANIK                         :

VEKİLİ                        : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

SUÇ                                :Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma

KONUSU                      :Mütalaaya karşı yazılı savunmalarımızdan ibarettir.

AÇIKLAMALAR 

1- İddia makamı tarafından 01.03.2018 tarihli duruşmada sunulan esasa ilişkin mütalaada, müvekkil hakkında 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu 5/1,7/1 maddeleri delaletiyle 5237 sayılı TCK 314/2 ve 53.maddeleri gereğince cezalandırılması talep edilmiştir. İddia makamınca kovuşturma aşamasında sunulan beyanlar, dayanak gösterilen deliller ve savunmalarımız dikkate alınmadan iddianamedeki iddialara dayanılarak mütalaa verilmiştir.  Hiçbir hukuki araştırma yapılmadan, dosya kapsamı dikkate alınmadan sunulan mütalaayı kabul etmiyoruz.

2-Doğrudan müvekkilin hukuki durumu ile ilgili savunmalarımızı sunmadan önce, soruşturma safhasında karşılaşılan, müvekkil hakkında düzenlenen iddianamede de tekrarlanan, halen dahi giderilmemiş olan yargılama eksikliklerine ve usul hatalarına ilişkin savunmalarımızı sunmak istiyoruz.     

İddianamede 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ ÖNCESİNDE FETÖ/PDY SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN VARLIĞI VE FAALİYETLERİ HERKES TARAFINDAN BİLİNİYORMUŞ ya da BİLİNECEK DURUMDAYMIŞ GİBİ AÇIKLAMALAR YAPILMIŞTIR. İddianamede suç tarihi olarak 2016 yılı gösterilmişse de, iddianamenin içeriğinden suç tarihinin kamuoyunda 17/25 Aralık süreci olarak bilinen olayların yaşandığı 2013 yılı sonlarına kadar taşındığı anlaşılmaktadır. Yargılama sırasında mahkemenizce müvekkile soru yöneltilirken de aynı ön kabul ile hareket edildiği tarafımızca gözlenmiştir. 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün varlığından ve faaliyetlerinden herkesin haberdar olduğu düşüncesine de, müvekkile suç isnadında bulunulurken 17/25 ve sonrasında yaşanan olayların dikkate alınmasına da,  suç tarihi olarak 17/25 Aralık sonrasının  kabul edilmesine de itiraz etmekteyiz. Zira 15 Temmuz 2016 öncesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün varlığına dair resmi kayıtlara geçmiş herhangi bir karar bulunmamaktadır.                                             

Eski Cumhurbaşkanlarından Abdullah GÜL 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişimini araştıran komisyonun önünde vermiş olduğu ifadesinde  resmi görevlerim sırasında devletin sivil-asker güvenlik ve istihbarat birimleri tarafından “Fetullah Gülen Yapılanması” başlıklı bir rapor şahsıma sunulmadığı gibi o dönem Gülen Cemaati olarak anılan veya bugünkü adıyla FETÖ/PDY hakkında kapsamlı bir rapor iletilmesi veya sunum yapılması talebi de söz konusu olmamıştır. Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı görevlerim sırasında veya Cumhurbaşkanı olarak Milli Güvenlik Kurulu Başkanlığı’nı üstlendiğim dönemde de Komisyonunuzca sorulduğu şekilde sivil veya asker üyeler tarafından ‘Fethullah’ ön adıyla başlayan illegal bir yapıya dair herhangi bir husus (takibat, soruşturma veya bu yönde bir izin talebi vs.) gündeme getirilmemiştir. Nihayetinde malumunuz olduğu üzere 30 Ekim 2014 tarihli Milli Güvenlik

Kurulu toplantısında alınan tavsiye kararıyla söz konusu örgütün Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’ne “Ulusal Güvenliği Tehdit Eden Unsur” olarak kaydedilmesi kararlaştırılmıştır.  demiştir.                          

15 Temmuz 2016 sonrasında herkesin yaşamış olduğu tecrübe ile söylüyoruz; söz konusu MGK kararlarında ya da bu kararlarla ilgili yapılan basın açıklamalarında Fethullah Gülen Cemaatinden söz edilmiş olsaydı birçok kişi Fethullah Gülen cemaatiyle ya da bu cemaatle bağlantılı olduğunu bildiği kurumlarla ve kişilerle olan mesafesini gözden geçirebilirdi.       

Bu yazı Premium içerik kategorisindedir. Yazının devamını okuyabilmek için lütfen buraya tıklayarak abone olunuz.

Hali hazırda abone iseniz aşağıdaki formdan giriş yapabilirsiniz.

Paralel Devlet nitelemesi ise seçilmiş olan kişilerin beyanları ile şekillenmiş bir nitelemedir. Oysa ki hukukun hiçbir alanında ve hiçbir yasal mevzuatta böyle bir ifade yer almamaktadır. Kaldı ki Paralel Devlet ifadesini kullanan devlet yetkilileri, bu ifadeyi ilk kullandıklarında dahi bahsi geçen yapıyı TERÖR ÖRGÜTÜ olarak ilan etmemişlerdir. Sadece bu husus dahi müvekkil ve diğer sanıklar yönünden sonradan ve geriye dönük olarak bilinçli suç yaratılmaya çalışıldığı şüphesini uyandırmaktadır.

Bu ülkede yaşayan her yetişkin gibi Abdullah GÜL’ün de, Fethullah GÜLEN cemaatinin varlığından veya Hizmet Hareketinden, 15 Temmuz darbe girişiminin çok öncesinde haberdar olduğu ispata muhtaç bir durum değildir. Buna rağmen Abdullah GÜL’ün 2014 yılının 8. Ayına kadar devam eden resmi görevleri sırasında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünden haberdar edilmediğini beyan etmesi, dolayısıyla 2014 yılının 8. Ayına kadar kendisinin de bu örgütün varlığından haberdar olmadığını söylemesi dikkat çekici değil midir? Abdullah GÜL dahi varlığından ve faaliyetlerinin tamamından haberdar olduğu Fethullah Gülen Cemaatini ve Hizmet Hareketini SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK değerlendirmemiştir.

Yine eski Dışişleri Bakanı ve Başbakanlarımızdan Ahmet DAVUTOĞLU, Darbe Komisyonuna vermiş olduğu yazılı beyanlarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile ilgili değerlendirmelerini yaparken Yarım asra yakın bir geçmişe sahip olan bu yapı, tarihsel süreç içerisinde dinamik bir şekilde farklı yönleriyle ön plana çıkmıştır. Değerlendirmelerimiz bugünden geriye doğru yaşanılan tecrübelere bakarak yapılan değerlendirmelerdir. Bugün yapılan değerlendirmelerin daha bu tecrübeler yaşanmadan yapılabilmesi mümkün değildir. Örgütle ilgili her bir değişim, dönüşüm ve eylem kendi tarihi bağlamı içinde değerlendirilmezse hem bilimsel olarak anakronistik bir tavır sergilenmiş olur hem de hukuki olarak yanlış sonuçlara götürecek önyargıların oluşmasına sebep olunur. Mesela HOŞGÖRÜ MESAJLARININ VERİLDİĞİ, TEKNOLOJİK DONANIMLI OKULLARIN AÇILDIĞI DOKSANLI YILLARIN BAŞLARINDA BU YAPININ GÜN GELİP BARBAR BİR DARBE GİRİŞİMİNİN ÖRGÜTLEYİCİSİ OLACAĞI, BU YAPININ MUARIZLARI TARAFINDAN BİLE ÖNGÖRÜLEBİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİ.” demiştir.

Eski Başbakan ve Dışişleri Bakanlarımızdan olan Ahmet DAVUTOĞLU’nun gözlem, tecrübe ve öngörülerine dayalı değerlendirmelerinin yer aldığı aynı yazılı beyanlarının devamında;          

Esasen bu yapı, ana akım dindar ve muhafazakâr siyaset ve sivil toplum hareketlerinden kendisini hep uzakta tutmuş; bu bakımdan da erken dönemdeki gelişmeleri çok da göze batmamıştır.”

Bu dönemlerde, Gülen ve takipçileri, kendilerini modern değerlerle uyumlu bir dini cemaat;  eğitim, yardımlaşma, dayanışma gibi başlıklarda yoğun faaliyet gösteren etkili bir sivil toplum hareketi olarak lanse etmişlerdir. Siyasi ve toplumsal desteğin sağlanması için Türkçe gibi ortak semboller, hoşgörü gibi sempatik mesajlar, yurt dışında okullar açma gibi herkesçe  müspet  görülen  adımlar  ön  plana  çıkarılmıştır

17 Aralık süreci öncesine kadar ‘Fethullah Gülen Cemaati’ veya ‘Hizmet Hareketi’ namıyla tanınan dini motivasyonlu bir akımın varlığı ve özellikle basın ve eğitim alanlarında faaliyetlerde bulunduğu uzun yıllardır herkes tarafından bilinen bir gerçekti. Bu akımın şimdilerde tüm açıklığıyla deşifre edilen çok karmaşık örgüt yapısının, hiyerarşisinin ve işleyişinin neticede bir darbe teşebbüsünde bulunacak güç ve cüretkarlığa ulaşmış olması şahsım da dâhil pek çok kimsenin öngöremediği bir durumdu.  denilmiştir.

Ahmet DAVUTOĞLU’nun bu değerlendirmelerinden de;

Bu yazı Premium içerik kategorisindedir. Yazının devamını okuyabilmek için lütfen buraya tıklayarak abone olunuz.

Hali hazırda abone iseniz aşağıdaki formdan giriş yapabilirsiniz.

Abdullah GÜL’ün ve Ahmet DAVUTOĞLU’nun darbe komisyonuna vermiş oldukları ifadelerden çıkarılabilecek tek sonuç: Fethullah Gülen cemaati ya da Hizmet Hareketi, devletin en yüksek katında dahi 15 Temmuz öncesinde bir “silahlı terör örgütü” olarak nitelendirilmemiştir. Aksine toplum yararına hizmetleri olduğu kabul edilerek devleti yöneten seçilmişler ve atanmışlar tarafından bir sivil toplum kuruluşu olarak sahiplenilmiştir. Yine bu yapılar toplum içerisinde kanaat önderi gibi görülen bir çok siyasetçi, akademisyen ve bürokrat  tarafından  bir sivil toplum hareketi olarakdeğerlendirilmiş ve savunulmuştur. Devleti yönetenlerin ve toplum içerisindeki kanaat önderlerinin bu yöndeki eğilim, tercih ve telkinlerini takip eden vatandaşlar, söz konusu cemaatin kurum ve kuruluşlarıyla olan mesafesini bu somut olguları gözeterek belirlemişlerdir.

15 Temmuz darbe girişimi üzerine devleti yönetenlerin yapmış oldukları açıklamalardan sonra ilk kez FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün varlığından haberdar olan vatandaşların, bu örgütle ilişkilendirilen kurumlarda 15 Temmuz öncesinde hesap açtıkları için, çalıştıkları ya da çocuk okuttukları için, dernek ve sendikalara üye oldukları için ya da bu kurumların bir takım faaliyetlerine iştirak ettikleri için, 15 Temmuz öncesine kadar varlığından dahi haberdar olmadıkları bir örgütün üyesi olmakla suçlanmalarını kabul edilebilir bulmuyoruz. Zira YARGILAMA GAFİL AVLAMA SANATI DEĞİLDİR. Nitekim Aktif Eğitimciler Sendikası üyesi olduğu için silahlı terör örgütü üyesi olmakla suçlanıp bir başka dosyada yargılanmakta olan müvekkillerimden birisinin ben devlet yanlısı olduğu için bu sendikayı tercih etmiştim demiş olması, bu hususta devleti yöneten seçilmişlerin ve atanmışların, söz konusu eğitim, finans ve sivil toplum kuruluşları lehine son 15-20 yılda nasıl bir algı oluşturduklarının, nasıl bir yönlendirme yapmış olduklarının açık izahıdır.           

3-SUÇUN TANIMI, UNSURLARI VE BAŞLANGIÇ TARİHİ YÜRÜTME ORGANI TARAFINDAN BELİRLENMİŞ, İDDİA MAKAMI VE MAHKEMENİZCE DE BU BELİRLEMEYE İTİBAR EDİLMİŞTİR.

Yaklaşık 30 yıldır varlığı bilinen ve kabul edilen Fethullah Gülen Cemaati ve

Bu yazı Premium içerik kategorisindedir. Yazının devamını okuyabilmek için lütfen buraya tıklayarak abone olunuz.

Hali hazırda abone iseniz aşağıdaki formdan giriş yapabilirsiniz.

4-MÜVEKKİLİN MASUMİYET HAKKI İHLAL EDİLMİŞ, İSPAT KÜLFETİ YER DEĞİŞTİRİLMEK SURETİYLE MÜVEKKİLLER SUÇSUZ OLDUKLARINI İSPATLAMAYA ZORLANMIŞLARDIR.                                      

BYLOCK KULLANICI OLMASI HUSUSU

Müvekkil hakkında usulüne uygun hiçbir araştırma yapılmadan, delil toplanmadan, Bylock kullandığı gerekçe gösterilerek Silahlı Terör Örgütü üye olma iddiasında bulunulmuştur.

*Müvekkil ……………………………..; tutuklanmadan öncesine kadar devam etmekte olduğu yüksek lisansını yapmaktadır.

Yıllarca ilkelerinden ödün vermeden eğitiminden başka bir şeyi önemsemeden  layıkıyla ve özenle başarılı bir şekilde eğitim hayatına  devam eden müvekkil;her daim vatanına ve milletine bağlı, faydalı bir vatandaş olma gayreti içerisinde, erdemli, basiretli, saygın, gelişime ve yeniliklere açık bir vatandaş olma ve eğitim hayatının sonucu olarak iyi bir işe girerek ailesinin üzerindeki emeklerinin boşa olmadığını göstermekten başka gayesi olmamıştır.

Müvekkilin ceza kanunları ile belirlenmiş ve suç teşkil eden herhangi bir somut eylemi tespit edilmiş değildir.

*Dosyaya ibraz edilen bylock tespit tutanağından müvekkilin 0543 832 10 39 nolu hat üzerinden bylock kullanıcısı olduğu iddia edilmiş, ancak mütalaanın açıklanma tarihi de olan son celseye kadar hiçbir delil olmadığı, son celse de dosyaya eklenen tek sayfadan oluşan ve 4 ayrı tarihi gösteren BYLOCK girişi olduğu iddia edilmektedir. Belirtilen bu tespit tutanağında bu girişleri doğrudan müvekkilin yaptığına dair hukuki bir delil bulunmadığı gibi soruşturma aşamasından itibaren talep ettiğimiz üzere müvekkile ait bir içerik getirilmediği gibi yetersiz olarak nitelendirilen delilin ötesine geçmemektedir.

Bylock iletişim programının müvekkilin de üyesi olmakla suçlandığı FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeleri arasında kullanılan bir iletişim programı olduğu ve yalnızca bu örgüt üyeleri tarafından kullanıldığı iddia edilmektedir. FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile ilgili ülke genelinde yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda BU PROGRAMI KULLANDIĞI İDDİA OLUNANLARIN TAMAMININ, BAŞKA BİR DELİLE İHTİYAÇ DUYULMAKSIZIN VE TEREDDÜT EDİLMEKSİZİN FETÖ/PDY SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ OLDUKLARI KABUL EDİLMEKTEDİR. 

Bylock Programının, internet ortamında dijital materyaller aracılığıyla kullanılan bir iletişim programı olduğu

Bu yazı Premium içerik kategorisindedir. Yazının devamını okuyabilmek için lütfen buraya tıklayarak abone olunuz.

Hali hazırda abone iseniz aşağıdaki formdan giriş yapabilirsiniz.

                              

Ayrıca Bylock kullanmak başlı başına bir suçmuş gibi bir algı yaratılmaktadır. Oysa TCK’da “Bylock kullanma suçu” olarak tanımlanmış ve tipikleştirilmiş bir suç türünün olmadığına dikkat çekmek isteriz. Böyle bir durumda Bylock kullandığı tespit edilen kişilerin dahi Bylock kullanıcısı olmaları değil, Bylock programını kullanırken suç teşkil edecek bir paylaşımda bulunup bulunmadıkları dikkate alınmalıdır. Bu durumda Adli Bilişimin belirlediği standartlara uygun olarak  Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen kişilerin paylaşımlarının içerikleri tespit edilmeli, tespit edilen paylaşım içeriklerinin suç teşkil edip etmediği dikkate alınarak değerlendirme yapılmalıdır. Müvekkilin Bylock kullanıcısı olduğu yönünde yapılan tespit DENETİME AÇIK BİR TESPİT DEĞİLDİR.                                

Müvekkille yapmış olduğumuz görüşmelerde bu programı kesinlikle kullanmadığını beyan etmektedir. Ülkemizin tamamında yürütülen soruşturmalarda Bylock programının kullanımı yönünden yapılan tespitlerin, tartışmalı olduğu, güven arzetmediği ve haricen dillendirilemediği bilinen bir gerçektir. Nitekim Samsun/İstanbul/Ankara/Kayseri illerinde yargılaması devam eden dosyalarda verilen ara kararlar doğrultusunda düzenlenen müzekkerelere karşı MİT tarafından hazırlanıp Emniyet Genel Müdürlüğü üzerinden dosyalara giren cevabi yazılarda “YAPILAN TESPİTLERİN TAMAMININ İSTİHBARI BİLGİ OLDUĞU, HARİCEN DELİLLENDİRİLEMEDİĞİ SÜRECE HÜKME ESAS ALINAMAYACAĞI” açıkça belirtilmiştir. Varlığı ve içeriği ispatlanmamış, yalnızca delil başlangıcı sayılabilecek bir tespite dayanılarak müvekkilin örgüt üyesi olmakla suçlanmasını ve tutuklu olarak yargılanmasını hukuka yasaya ve usule aykırı bulmaktayız.

Bylock isimli program, dünya genelinde herkes tarafından ücretsiz olarak indirilebilen ve kimseden referans alınmadan, hemen hemen bütün iletişim programlarında olduğu gibi güvenli iletişim teknikleri uygulanmak suretiyle karşılıklı güvenlik doğrulaması olacak şekilde kullanılabilen bir iletişim programıdır. Bu program için kullanıcı hesabı oluşturulurken kişilerin telefon numaralarının, TC kimlik numaralarının veya e-posta adresleri gibi özel bilgilerin kayıt altına alınmadığı MİT tarafından düzenlenen ve kamuoyu ile paylaşılan raporda da açıkça belirtilmektedir. Programın 2014 yılının Eylül ve Ekim aylarına k

Bu yazı Premium içerik kategorisindedir. Yazının devamını okuyabilmek için lütfen buraya tıklayarak abone olunuz.

Hali hazırda abone iseniz aşağıdaki formdan giriş yapabilirsiniz.

Bylock programının 2016 yılı Ocak ayı itibariyle tamamen kullanım dışı kaldığı için 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişiminde kullanılmadığı ve dolayısıyla darbe girişiminde bulunma eylemine delil olamayacağı tartışmasız bir durumdur. Nitekim 15 Temmuz

2016 gecesi darbe girişimi sırasında darbeci askerlerin Bylock programı üzerinden değil de, Whatsapp programı üzerinden haberleşmiş olmaları bu yöndeki savunmamızı doğrulamaktadır.

Eğer Bylock programının yazılımı söz konusu silahlı terör örgütü tarafından gerçekleştirilmiş olsaydı ya da iddia edildiği üzere yalnızca anılan silahlı terör örgütü tarafından kullanılan bir haberleşme aracı olsaydı, öncelikle herkesin indirebileceği internet sitelerinde bulunmaması gerekirdi. Ayrıca böyle bir durumda bu programı kullananların karşılıklı olarak güvenlik uygulaması yoluna gitmeleri gizlilik esasını muhafaza etmeleri gerekirdi. Eğer Bylock kullanıcıları ve yaptıkları paylaşım içerikleri tespit edilebiliyorsa, bu durumun; bu programı kullananların örgütsel olmayan amaçlarla, tamamen kişisel nedenlerle kullanmış olmalarından başka bir açıklaması olamaz. Gizlilik esasına göre çalışan bir programın, bu amaca uygun olan avantajlarından yararlanılmamış olmasına bağlı olarak bu program üzerinden yapılan paylaşım içeriklerinin tespit edilebilmesi, bu programı kullananların son derece masumane nedenlerle bu programı kullandıklarının, bu programın gizlilik esasına göre çalışan özelliklerini kullanma gereksinimi dahi duymadıklarının bire bir göstergesidir.  

Yargıtay’ın emsal kararlarından anlaşılacağı üzere; iletişimin denetlenmesi sonucunda elde edilen deliller sadece “belirti” olarak kabul görmektedir. (YARGITAY 8. C.D.’NİN 12.05.2009 TARİH VE 417/ 6705 KARAR SAYILI KARARI ) Belirtiler, genel nitelikte olup, somut olayı temsil etmediklerinden, tek başına ispat değerine sahip bulunmamaktadır. Yargıtay’ın emsal kararlarında maddi bulgularla desteklenmeyen bu delillerin MAHKUMİYETE yeterli olmadığı açıkça hüküm altına alınmıştır. Kamuoyuna yapılan açıklamalarda, MİT tarafından Bylock uygulamasına sızılarak milyonlarla ifade edilen yazışma ve e-postaların ele geçirildiği ifade edilmesine rağmen şu ana kadar bu uygulamayı kullandığı iddia edilen kişilerin terör örgütüne mensubiyetlerine yönelik somut tek bir delil dosyalara sunulamamıştır.    

Bu çerçevede Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından da FETÖ soruşturmaları kapsamında 20/09/2016 tarihli kararda şu ifadelere yer verilmiştir: “ 1. Şüpheli N.K. hakkında FETÖ/PDY isimli silahlı terör örgütü ile bağlantılı ve üyesi olduğunun belirtilmesine rağmen şüphelinin mensubu bulunduğu iddia edilen FETÖ/PDY isimli terör örgütünün 3713 sayılı Kanunun ve TCK’nın 314. maddelerinde tanımlanan terör örgütü ya da silahlı terör örgütü olduğunu gösterir düzeyde, örgütün niteliğinin hiçbir duraksamaya yer vermeyecek biçimde belirlenmesine yönelik olarak bağlantısını ortaya koyacak şekilde; a- örgütün kuruluşu, kurucuları, amacı, stratejisi, eylemlerinin neler olduğu, b- Türkiye’de ve Türkiye dışında, Türk vatandaşları ya da Türkiye Cumhuriyeti kurum ve kuruluşlara karşı, gerçekleştirdiği eylem ve faaliyetlerinin bulunup bulunmadığı, varsa bu eylem ve faaliyetlerin nelerden ibaret olduğu, c- örgütün kuruluşu, amacı hakkında alınan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Kararı olup olmadığı, hususlarının ayrıntılı bir şekilde araştırılarak gerektiğinde İçişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlardan belge ve dokümanlarının temin edilmediği, 2- Şüphelinin bylock kaydının bulunduğunun belirtilmesine rağmen bylock programı ile ilgili araştırma yapılmadığı, şüphelinin bu programı hangi tarihte kullanmaya başladığı kimlerle ne şekilde görüştüğü ve görüşme içeriklerinin tespit edilmediği, 3- Sanıktan ele geçen dijital cihazlarla ilgili incelemenin yapılması için yazılan müzekkere cevabının beklenmediği anlaşılmakla suçun sübutuna etki edebileceği kesin sayılan bir kanıt toplanmadan iddianamenin düzenlendiği düşünülerek 5271 Sayılı CMK’nın 174/1-b maddesi gereğince iddianamenin iadesine” karar verilmiştir. 

Gaziantep Bölge Adliyesi 3. Ceza Dairesinin 2017/286 Esas, 2017/573 Karar Sayılı 20/04/2017 tarihli kararına göre “

Bu yazı Premium içerik kategorisindedir. Yazının devamını okuyabilmek için lütfen buraya tıklayarak abone olunuz.

Hali hazırda abone iseniz aşağıdaki formdan giriş yapabilirsiniz.

Yine Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan bu şekilde basına yansıyan 27.05.2017 tarihli cevabı yazıda “ hatlar üzerinden hangi tarihlerde ve hangi zaman aralıklarında Bylock’a giriş yapıldığının tespit edilebilme imkanı bulunmamakla birlikte, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından konu ile ilgili tespit yapılabileceği değerlendirilmektedir.” denilmekle BTK’ya yazı yazılması öngörülmüştür. Bu haliyle iddia edilenin aksine bylock tespitlerinin ve içeriklerinin  varlığının tartışmalı olduğu, hukuken itibar edilemeyeceği Bylock tespitlerine imza atan Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıkça ikrar edilmektedir.              

Müvekkilin Bylock kullanıcısı olduğunun tereddütsüz kabulü için, internet ortamına girerken kullanmış olduğu cep telefonu, bilgisayar, modem, tablet ve benzeri dijital materyalleri bireyselleştiren mac numaralarının, BYLOCK PROGRAMININ SERVERİNDE KAYITLI OLDUĞUNUN İSPATLANMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR. Zira dünyanın herhangi bir yerinden, içinde Ethernet Kartı bulunan dijital materyalle internet ortamına giren kişileri yeryüzündeki diğer tüm internet kullanıcılarından ayıran şahsa özel bilgi, bu kişilerin kullandıkları dijital materyalin içindeki Ethernet Kartı üzerindeki MAC numarasıdır. MAC numarası (MAC adresi) internet kullanıcılarının evrensel kimliğidir. 

Tüm bu açıklamalardan sonra Bylock programının kullanılması, bize göre silahlı terör örgütü üyeliğinden ceza verilmesi için yeterli delil olmamakla beraber, Bylock programının kullanıcılarına sırf bu sebeple silahlı terör örgütü üyeliği suçu isnat edilecekse, bu durumda, bu programın müvekkilin telefonuna nasıl, ne zaman ve ne şekilde yüklendiği ya da GSM hattı üzerinden nasıl, ne zaman ve ne şekilde kullanıldığı, hangi GSM hattı ile iletişime geçildiği, iletişime geçilen GSM hattının kime ait olduğu ve görüşme içerikleri araştırılıp tespit edilmesi gerekmektedir. Bununla da yetinilmeyip müvekkilin bu programı kullanmak suretiyle söz konusu silahlı terör örgütü ile iletişime geçip geçmediği, talimat alıp almadığı, yasa dışı bir eylem gerçekleştirip gerçekleştirmediği hususları da araştırılmalıdır. Bylock programı üzerinden yapılan paylaşım ve konuşmaların içerikleri tespit edilmeden, bu içeriklerden müvekkilin hangi örgütsel talimatları aldığı, Bylock programını kullanmak suretiyle hangi eylemleri gerçekleştirdiği, müvekkile suç isnadında bulunan iddia makamı tarafından ispatlanmalıdır. Bu açıklamalar doğrultusunda müvekkilin kullanmakta olduğu telefondan ya da adına kayıtlı GSM hattından Bylock programını kullandığı iddiasıyla FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmakla suçlanmasını hukuka, yasaya ve usule aykırı bulmaktayız. 

Adli bilişim Uzmanı T.Koray PEKSAYAR  ve Tuncay BEŞİKÇİ tarafından düzenlenen raporlar doğrultusunda Morbeyin Uygulama Programları/ Web ve mobil uygulamalarıyla ilgili hatalı bylock tespitlerine değinilmiş, yapılan çalışmalar sonucu 11.480 kişi yönünden hatalı bylock tespiti yapıldığı kabul edilmiştir. En son kamuoyuna yansıyan ve internet ortamında paylaşılan bilgiye göre 30.000 kişi yönünden daha hata olabileceği bilgisi yansımıştır. Bu tespit ve değerlendirmeler ışığında BYLOCK İÇERİĞİ DOSYALARA GELMEYEN VEYA İÇERİK YOKTUR DENİLEN,DÜŞÜK RAKAMLARLA IP TESPİTİ GELEN kişiler yönünden ciddi hataların mevcut olduğu gözlenmektedir.

Bu haliyle Bylock programının kullanımı yönünden dosyaya yansıyan  tespitlerin hatalı olduğu, güven arzetmediği, sadece IP trafiği baz alınarak hüküm verilmesinin  hukuka aykırı olacağı kabul edilmelidir.

Yargıtay istikrar kazanmış kararlarında,

Bu yazı Premium içerik kategorisindedir. Yazının devamını okuyabilmek için lütfen buraya tıklayarak abone olunuz.

Hali hazırda abone iseniz aşağıdaki formdan giriş yapabilirsiniz.

Müvekkil yönünden dosyaya yansıyan istihbarı bilgi niteliğindeki kayıtlarda herhangi bir içerik olmadığına bir kez daha dikkat çekmek isteriz.

BANK ASYA ile İLGİLİ HUSUSLAR:

Kovuşturma aşaması esnasında dosyaya sunulan bilirkişi raporlarında müvekkilime ait hesapların dökümleri detaylı bir şekilde incelenmiş olup kendisinin şahsi hesabında mütalaada belirtildiği gibi bir meblağ olmadığı ortadadır. Mahkemenin kendi talebi üzerine hazırlanan bilirkişi raporuna rağmen mütalaada geçmiş olmasına anlam verememiş olmakla buna dayanak olabilecek hiçbir suçlamayı kabul etmiyoruz

Ayrıca müvekkilim en başından beri İş-Kur vesilesi ile bu kuruma başvurduğu başka birçok yere de aynı zamanda başvurduğu ve buradan yanıt aldığı için bu kurumu tercih ettiğimi dile getirmiştir. Müvekkilin beyanı ve bizim talebimiz doğrultusunda İş kur dan herhangi bir bilgi paylaşılmamıştır.

Yine Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin 26.10.2017 tarih 2017/1809 esas 2017/5155 bozma kararının hüküm gerekçesinde  “

Bu yazı Premium içerik kategorisindedir. Yazının devamını okuyabilmek için lütfen buraya tıklayarak abone olunuz.

Hali hazırda abone iseniz aşağıdaki formdan giriş yapabilirsiniz.

Kararda yer alan “organik bağ” kavramı, bir teşkilatla veya tüzel kişilikle arada bulunan ilişki veya işbirliği veya çıkar ilişkisi sonucunda karşılıklı yarara dayanan irtibat veya bağ olarak tanımlanmaktadır. Buna göre örgüt üyeliğinden sorumlu tutulabilmek için; kişinin, örgütün suç veya terör örgütü olduğunu bilmesi, amacını benimsemesi ve örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmayı isteyip örgüt adına suç işleme kararlılığına sahip olması veya suç işlemesi ve tüm bunların o kişide tespiti gerekir. Kararda yapılan bilimsel atıflara göre; örgüte sadece sempati duyulması (örgütün veya liderinin sevimli, cana yakın bulunması) veya örgütün amaçlarının, değerlerinin ve ideolojisinin benimsenmesi, örgütü temsil eden unsurlara ve süjelere saygı duyulması örgüt üyeliği için yeterli değildir. Örgüt üyesinin; örgüte bilerek ve isteyerek katılması, örgütün hukuka aykırı niteliğini ve amaçlarını bilmesi, bir parçası olmayı istemesi, hatta örgüte katılma iradesinde devamlılık olması aranmalı, örgüte girerken örgütün kanunun suç saydığı fiilleri işleme amacı bulunan bir örgüt olduğunu bilerek üye olması, üye olma kastı ve iradesiyle hareket etmesi, hatta suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma suçunun gerçekleşmesi için de saikinin “suç işleme amacı” olduğu tespit edilmeli gerektiğine özellikle vurgu yapılmıştır. Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin bu kararının müvekkil yönünden de dikkate alınmasını talep etmekteyiz.

Müvekkilin üzerine atılı suçu işlediğine dair herhangi somut bir delil bulunmamaktadır. Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun  E.2012/6-1309, K.2013/258  sayılı kararında Ceza muhakemesinin en önemli ilkelerinden biri olan ve Latince “in dubio pro reo” olarak ifade edilen “şüpheden sanık yararlanır” ilkesi uyarınca, sanığın bir suçtan cezalandırılmasının temel şartı, suçun şüpheye yer vermeyen bir kesinlikle ispat edilmesidir. Gerçekleşme şekli şüpheli ve tam olarak aydınlatılamamış olaylar ve iddialar sanığın aleyhine yorumlanarak mahkûmiyet hükmü kurulamaz. Oldukça geniş bir uygulama alanı bulunan bu kural, bir suçun gerçekten işlenip işlenmediği veya işlenmiş ise gerçekleştirilme biçimi konusunda şüphe belirmesi halinde uygulanacağı gibi, suç niteliğinin belirlenmesi bakımından da geçerlidir. Ceza mahkûmiyeti, yargılama sürecinde toplanan delillerin bir kısmına dayanılarak ve diğer bir kısmı göz ardı edilerek ulaşılan ihtimali kanaate değil, kesin ve açık bir ispata dayanmalıdır. Bu ispat, hiçbir şüphe ve başka türlü bir oluşa imkan vermeyecek açıklıkta olmalıdır. denilmektedir.

Şüpheden sanığın yararlandırılması ilkesi ceza hukukunun en bilinen ilkesidir. Müvekkilin suç işleme yönünde herhangi bir kastının bulunmadığı, suç işleme kastıyla hareket ettiğinin ispatlanamamış  olduğu apaçık ortadadır. Dosyada toplanan deliller herhangi bir etki altında kalınmadan tarafsız ve objektif olarak incelenebilmiş olsa müvekkilin örgüt üyesi olduğuna dair şüphe yaratacak bir değerlendirmenin dahi yapılamayacağı kanaatindeyiz.

Eğer sayın mahkeme aksini düşünecek dahi olsa somut delillerin olmadığı bir yargılamada şüpheden sanık yararlanır ilkesinin uygulanması muhakkaktır.

Yargıtay 13. Ceza Dairesi’nin 2016/ 18966 Esas 2017/909 Karar sayılı ve 08/02/2017 tarihli kararında; Sanıkların üzerlerine atılı müsnet suçları işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gibi şüpheden sanık yararlanırevrensel ilkesi de gözetilmeden beraatleri yerine mahkumiyetlerine karar verilmesi, bozmayı gerektirmiştir.” denilmektedir. Yine, Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin 2015/ 7424 Esas 2016/ 8413 Karar sayılı ve 28/11/2016 tarihli kararında; “Sanıkların ele geçen uyuşturucu maddelerle ilgileri olduklarına dair maddi bulgularla desteklenmeyen, farklı anlamlara gelebilecek iletişimin tespiti tutanakları dışında, somut, her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı  anlaşıldığından şüpheden sanık yararlanır ilkesi de gözetilerek, sanıkların beraatleri yerine mahkumiyetlerine karar verilmesi kanuna aykırıdır. denilmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 1983/ 10590 Esas 1988 Karar sayılı ve 06/12/1988 tarihli kararında ise;

Sanığın hukuka göre suçluluğu kanıtlanmadan, kendisiyle ilgili bir yargısal kararın, sanığın suçlu olduğu şekilde bir düşünceyi yansıtması halinde, masumluk karinesi ihlal edilmiş olur. denilmektedir.                                                                                                           

5MÜVEKKİLİN ADİL YARGILANMA HAKKI İHLAL EDİLMİŞTİR.

15 Temmuz sonrası yürütülen adli soruşturmada ifadesi alınırken kendilerine müvekkile TCK kapsamında suç teşkil eden herhangi bir somut eylemiyle bağlantılı soru yöneltilemediği halde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak gibi son derece soyut bir suçlama ile karşı karşıya bırakılmıştır. Anayasanın 36. Maddesinde Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.”  denilmek suretiyle kişilerin Adil Yargılanma Hakları güvence altına alınmıştır. Soruşturma safhasında alınan gizlilik kararı nedeniyle müvekkil hakkında düzenlenen soruşturma dosyasının incelenebilmesi ve soruşturma safhasında etkili savunma yapabilme hakkı kısıtlanmıştır. Gizlilik kararı olmasaydı soruşturma safhasında müvekkilin suçlanmasına dayanak alınan delillerin tarafımızca incelenebilmesi mümkün olabilirdi. Böylece müvekkil lehine olan delillerin tarafımızca toplanması ya da savcılık marifetiyle getirtilmesi için elverişli koşullar sağlanabilirdi.

Diğer taraftan yalnızca müvekkiller aleyhine netice çıkarılabilecek deliller toplanmış, bu deliller dahi özenli bir incelemeden geçirilmeksizin zorlama yorumlarla müvekkil hakkında “silahlı terör örgütü üyesi olma” suçlaması ile iddianame düzenlenmiştir. Oysa lehe olan delilleri de toplamakla yükümlü olan iddia makamı tarafından, bu yükümlülük layıkıyla yerine getirilmiş olsaydı, muhtemelen müvekkil hakkında Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar verilerek, müvekkilin Lekelenmeme Hakkı bu şiddette ihlal edilmemiş olurdu. Soruşturmayı yürüten savcılık makamının usule aykırı davranarak yalnızca müvekkilin suçlu olduğuna dair kuşku oluşturacak delilleri toplamış olmasını LEHİNE OLAN DELİLLERİ TOPLAMAKTAN ÖZENLE KAÇINMIŞ OLMASINI kabul edilebilir bulmamaktayız.                                         

Soruşturma safhasında gerekli araştırmalar yapılmış olsaydı FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün vatandaş ve dolayısıyla müvekkil nazarında bilinir olup olmadığı, üzerine FETÖ/PDY silahlı terör örgütü elbisesi giydirilen malum yapıyla ilgili algı ve bilgilerinin nelerden ibaret olduğu, vatandaşların söz konusu malum yapının silahlı darbe girişiminde bulunabileceğine dair öngörüsünün ne olduğu hususları daha net ortaya konulabilecek ve tüm bunlara bağlı olarak müvekkile suç isnadında bulunulurken daha insaflı olunabilecekti. Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 19/03/2012 tarihli 6199/3562 Karar sayılı kararında; “sanığın hangi eylemi ile silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı ve bu eylemin ne şeklide sübuta erdiği karar yerinde tartışıldıktan sonra, hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken, eksik araştırma ile hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir. Bu yönüyle hüküm kurulurken bütün araştırmaların titizlikle yapılmış olması şart olup eksik inceleme ve soruşturma ile karar verilmemesi gerekir.

6-MÜVEKKİL TÜRK CEZA KANUNUNUN 314. MADDESİNİN 2. FIKRASI GEREĞİNCE SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ OLMAKLA SUÇLANMAKTADIR. Müvekkilin üzerine atılı suçu karakterize eden iki temel unsur bulunmaktadır. Bunlardan birincisi TERÖR, ikincisi ise SİLAH’tır.

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 1. Maddesinde TERÖR EYLEMLERİNİN; CEBİR VE ŞİDDET KULLANARAK,  BASKI, KORKUTMA, YILDIRMA, SİNDİRME, VEYA TEHDİT YÖNTEMLERİ KULLANILARAK GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEĞİNE VURGU YAPILMIŞTIR. Müvekkilin üzerine atılı örgüt üyeliği suçlamasında dayanak gösterilen banka hesapları, çalıştığı ve çocuklarını okuttuğu eğitim kurumları, böyle bir suçun oluşabilmesi için yeterli değildir. Bu eylemlerin 3713 sayılı yasanın 1. Maddesinin ilk cümlesinde belirtilen CEBİR, ŞİDDET, BASKI, KORKUTMA, YILDIRMA, SİNDİRME VEYA TEHDİT YÖNTEMLERİNDEN HANGİSİYLE EŞLEŞTİĞİ, bu tercih ve kararlardan dolayı hangisinin terör eylemi olarak değerlendirebileceği açıklanmaya muhtaç bir durumdur.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan dosyada mevcut Bilgi Notu başlıklı yazının 27. Sayfasında gerek kanunlarımızda, gerekse terörle mücadeleyi konu edinen uluslararası sözleşmelerde terörün net bir tanımının yapılamadığına, uluslar arası toplumun terörün ve terör suçunun tanımında anlaşmaya varamadığına ve bunun yerine terör eylemi olarak nitelendirilebilecek eylemlerin belirlendiğine dikkat çekilmiştir. Uluslar arası toplum tarafından terör suçu tanımlanamamıştır. Çünkü Terör Suçu, vatana ihanet suçlaması gibi subjektif niteliklidir. Kişilere,  topluluklara ve siyasal iktidarlara göre farklılık arz eder. Kimileri için İŞİD, TERÖR örgütü olarak nitelendirilirken, kimisine göre birkaç yaramaz çocuğun faaliyeti

olarak görülmüştür. Yıllar öncesinde Filistin Kurtuluş Örgütü’nün ABD ve İsrail tarafından terör örgütü olarak nitelendirildiği, başta Müslüman ülkeler olmak üzere dünya ülkelerinin büyük bir kısmı tarafından Filistin halkının yasal temsilcisi olarak tanındığı hafızalardadır. KİŞİLER, TOPLULUKLAR, SİYASİ İKTİDARLAR TERÖR SUÇUNU KENDİ BAKIŞ AÇILARINA VE SUBJEKTİF NİYETLERİNE GÖRE tanımlamaktadırlar. Nitekim 17/25 sürecinde yaşananlar, bu ülkenin büyük bir kısmı tarafından yolsuzlukların ortaya dökülmesi olarak görülürken, diğer bir kısmı tarafından TERÖR EYLEMLERİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMİŞTİR. Bu durum ancak ve ancak terör suçunun kişiden kişiye toplumdan topluma farklılık arz etmesiyle açıklanabilir. Müvekkil hakkında karar verecek durumda olan sayın mahkemenizce  bu belirsizliğin dikkate alınmasını talep etmekteyiz.  

Uluslararası hukukta da terör suçlarına ilişkin ilk somut tanım, 1937 tarihli Terörizmin Önlenmesi ve Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşme’de yapılmıştır. Buna göre, Terör, “bir devlete karşı gerçekleştirilen veya özel kişilerin, kişi gruplarının yâda kamunun zihninde bir terör hali yaratmayı amaçlayan suç oluşturan eylemler”dir. Bu tanım açık bir ifade içermemekle birlikte uluslar arası hukukçular tarafından terör, “mevcut anayasal düzenleme çerçevesinde alışılmış, meşru araçlarla elde edilemeyeceği ileri sürülen bir politik amacı elde etme aracı” olarak açıklanmaktadır. Bunun yanında Terörün, bir stratejinin

parçası olduğu, uzun bir zaman zarfında organize gruplar tarafından yürütülmesi gerektiği de kabul edilmektedir. 1566 sayılı ve Kasım 2004 tarihli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararında ise terör faaliyetleri ölüme yâda ciddi bedensel yaralanmaya sebebiyet vermek amacıyla işlenen ve sivillere yönelikte olabilen suç doğurucu eylemler veya bir devleti, kamuoyunu,

kişi topluluklarını veya bireyleri kışkırtmak amacıyla rehine alınması; halka gözdağı verilmesi şeklinde tanımlanmıştır. TCK’daki düzenleme ile uluslar arası metinlerde öngörülen tanımlar arasındaki farklılık yanında bir eylemin terör eylemi olarak tanımlanabilmesi için gerekli olan şartların sağlanması hususundaki tespitler Yargıtay İçtihatlarıyla benzerlikler taşımaktadır. Müvekkilin suç olduğu iddia olunan fillerinin 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında değerlendirilemeyeceği kanaatindeyiz.

TCK’nun 314. Maddesinin gerekçesinde  “BU MADDE KAPSAMINA GİREN ÖRGÜTÜN SİLAHLI OLMASI GEREKTİĞİ, BAŞKA BİR DEYİŞLE SİLAHIN, BU SUÇUN EN TEMEL UNSURUNU OLUŞTURDUĞU”  ifade edilmektedir. Müvekkil bu kapsamda yargılanan yüzbinlerce kişi ile birlikte aynı silahlı örgüte üye olmaktan suçlanmaktadır. Ancak müvekkil dahil bu suç kapsamında yargılanan sanıkların hiçbirinin üzerinde, evinde, işyerinde ya da aracında yapılan aramalarda bir tek silah dahi ele geçirilememiş, bir tek silahın dahi varlığından söz edilememiştir. Çünkü ne müvekkilde, ne bu soruşturmalar kapsamında yargılanan kişilerin hiçbirisinde örgütsel amaçlarla kullanılmaktayken elde edilmiş bir tek silah dahi bulunmamaktadır. Yine müvekkile ya da fikir birliği yapmak suretiyle müvekkille birlikte aynı örgütün üyesi olmakla suçlanan diğer sanıklara, gerçekleştirmiş oldukları silahlı eylemlerle ilgili ya da başkaları tarafından gerçekleştirilen silahlı eylemlerle ilgili yardımda bulunup bulunmadıkları, bu eylemleri övücü konuşmalar yapıp yapmadıkları sorulmamıştır. Sorulmamıştır çünkü böyle bir silahlı eylem mevcut değildir. Olmayan silahlara ve gerçekleşmemiş silahlı eylemelere rağmen müvekkil SİLAHLI ÖRGÜT ÜYESİ OLMAKLA SUÇLANMAKTADIRLAR. 

Müvekkillin üyesi olmakla suçlandığı silahlı terör örgütünün ortaya çıkmasında 17/25 Aralık sürecinin esas alındığı, Müvekkile yöneltmiş olduğunuz sorulardan mahkemenizin de  “örgütün varlığının ve suçun başlangıç tarihinin” belirlenmesinde 17/25 Aralık olaylarını dikkate aldığı anlaşılmaktadır. Oysa 17/25 Aralık döneminde bir suç işlendiği kabul edilecekse bile, bu suçların silahlı eylem niteliğinde bir suç olmadığı, bu suçların bilişim suçları kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ve bu suçlardan silahlı bir örgüte vücut verilemeyeceği dikkatlerden kaçırılmamalıdır. Kaldı ki müvekkilin 17/25 Aralık sürecinde işlenen suçlara katkı verebilmesi söz konusu olamayacağı gibi bu yönde bir iddia da bulunmamaktadır. Eğer silahlı örgüte, 15 Temmuz ile vücut verilecekse 15 Temmuz darbe girişiminin, devletin temin ettiği silahlarla yapılan bir ayaklanma olarak değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekmek isteriz. Siyasi tarihimizde siyasi iktidara yönelik silahlı darbe girişimlerinden öğrendiğimiz şudur ki; silahlı darbe girişimleri yıllar önce planlanamaz. “Silahlı Darbe” eylemi kısa bir süre için ülkenin ve toplumun içerisinde bulunduğu durum değerlendirilerek fırsat doğduğunda elinde silah gücü bulunduranların kararlaştırdığı ve kararlaştırıldıktan sonraki günlerde uygulamaya koydukları bir eylemdir. Bu amaca yönelik örgüt kurulması ve yıllarca bu hedefe ulaşmak için çalışma yürütülmesi “SİLAHLI DARBE” fikrine ve uygulamasına ters düşer, zira böyle bir amaç uzun bir süre gizli tutulamaz. Ülkenin içinde bulunduğu konjonktüre bağlı olarak spontane gelişen bir karar ve eylem olarak değerlendirilmesi kaçınılmaz olan ve yalnızca faillerinin alakalandırılabileceği 15 Temmuz darbe girişimini yıllar önce kurulan bir örgütün örgütsel çalışmalarının bir parçası olarak kabul edilmesi oldukça zorlama bir yorum olacaktır. Kaldı ki, yapılan soruşturma ve yargılamalar sırasında ortaya çıkan bilgi ve beyanlar değerlendirildiğinde 15 Temmuz darbe girişiminde bulunan silahlı kuvvetler mensuplarının siyasi ve hatta dini inançları gereğince homojen bir yapıda olmadıkları, farklı farklı siyasi aidiyetleri olan bu kişilerin AKPARTİ KARŞITLIĞI ÜZERİNDEN BİR ARAYA GELDİKLERİ VE AKPARTİ SİYASİ İKTİDARINI DEVİRMEK İÇİN DARBE GİRİŞİMİNDE İŞBİRLİĞİ YAPTIKLARI ANLAŞILMAKTADIR. Bu haliyle 15 Temmuz darbe girişiminin yalnızca Fethullah Gülen Cemaati üzerine ya da Hizmet Hareketi olarak bilinen yapı üzerine oturtulmasını ve bu yapılarla ilişkilendirilen herkesin 15 Temmuz darbe girişiminden ve bu darbe girişimi sırasında kullanılan silahlardan sorumlu tutulmasını gerçeğe uygun bulmamaktayız.

Ayrıca darbe girişiminin ve beraberinde işlenen suçların TCK’nun 309., 301., 311., 312., 313. Maddelerinde düzenlendiğini görmekteyiz. TCK’nun 314. Maddesinin 1. Fıkrasında; “bu kısmın dördüncü ve beşinci bölümlerinde yer alan suçları işlemek amacıyla kurulan silahlı örgütten” kasdedilen BU YÖNDEKİ AMAÇLARINI ALENİLEŞTİRMİŞ, BU YÖNDE ZAMANA YAYILI OLARAK BİR DİZİ SİLAHLI EYLEM GERÇEKLEŞTİRMİŞ, KAMUOYU TARAFINDAN VARLIĞI BİLİNEN YAPILARDIR. Anayasal düzeni değiştirmeyi, hükümeti devirmeyi, yasama organının çalışmasını engellemeyi stratejik olarak hedefleyen ve bu yönde silahlı eylemler gerçekleştiren örgütler kurulabilir. Ancak varlıkları bilindiğinden bu tür örgütler devlet yapılanması içinde barınamazlar, aksine devletin

etkinlik alanı dışında ve hatta çoğu zaman ülke sınırları dışında barınıp örgütlenirler. Bu şekilde kurulan ve faaliyette bulunan örgütlerin kurucuları ve üyelerinin TCK’nun 314. Maddesi kapsamında cezalandırılabileceklerinde herhangi bir kuşku bulunmamaktadır. Bir ülkenin silahlı kuvvetlerinin tamamının ya da bir kısmının kamusal güvenliğin sağlanması için kendilerine verilen yetkileri kötüye kullanarak, üstlenmiş oldukları kamusal görevleri yerine getirmeleri için kendilerine teslim edilen silahları kullanmak suretiyle bir gece ansızın iktidara el koymak maksadıyla darbe girişiminde bulunmaları TCK’nun 309., 311.,

ve 312. Madde kapsamında değerlendirilebilir, ancak hiçbir şekilde TCK’NUN 314. MADDESİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEZ. Zira ortada fiili bir kalkışma vardır ancak TCK’nun 314. Maddesinde karşılığı olan bir örgüt bulunmamaktadır. 15 Temmuz gecesi kullanılan silahlar yalnızca ve yalnızca TCK m.309., 311. ve 312. madde kapsamındaki suçlarla ilişkilendirilebilir.  15 Temmuz gecesi silahlı darbe girişiminde bulunan bir kısım kamu görevlisinin elinde bulunan ve devlete ait olan silahlar TCK’nun 314. Maddesinde karşılığını bulan silahlı örgüte vücut vermez.

Bir örgütün varlığından söz edilebilmesi için

Bu yazı Premium içerik kategorisindedir. Yazının devamını okuyabilmek için lütfen buraya tıklayarak abone olunuz.

Hali hazırda abone iseniz aşağıdaki formdan giriş yapabilirsiniz.

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 03.07.1986 Tarihli kararında, örgüt suçunun yasal unsurlarını: a. Sürekli olması, b. Düzenli ve planlı ortaklık bulunması, c. Yönetim ve hiyerarşik bir yapının bulunması, d. Eylemsellik, e. Önceden anlaşma, f. Üyeler arasında iş bölümü tesis etmek, g. Belirlenmemiş sayıda suç işleme amacı etrafında birleşme, h. Üyeler arasında dayanışma bulunması ve ı. Disiplin içinde hareket etme olarak saymıştır. Bu çerçevede kişiler açısından bir değerlendirmeye gidildiğinde, öncelikle örgüt üyesi olma isnadıyla karşı karşıya olan bir kişinin, bu örgütün amacını bilerek hareket etmesi ve diğer örgüt üyeleriyle süreklilik arz eden eylemsellik içinde bulunması gerekmektedir. Buradaki örgütsel birleşme basit bir birleşme değil aksine örgüt amaçlarını gerçekleştirme amacı etrafında gerçekleşen tehlikeli bir birleşmedir. Bu sebepten bir araya gelen kişilerin ortak payda da bir araya gelmiş olan insanlardan olması gerekmektedir.

Örgüt üyesi isnadıyla karşı karşıya olan kişilerin bir kez suç işlemek için değil birden fazla sayıda suçları işlemek için bir araya gelmiş olması gerekmekte ve bu kişilerin yaptığı silahlı eylemlerin toplumda korku ve kargaşa ortamı yaratmak amacını gütmesi gerekmektedir. Oysa ki müvekkilin ne suç işlemek amacıyla diğer örgüt üyeleriyle bir araya gelme iradesi bulunmakta ne de düzeni hedef alan silahlı bir eylem içinde yer almaktadır. Hatta bu yönde yapılmış bir tespit bulunmadığı gibi herhangi bir iddia da mevcut değildir. Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin 01.05.1995 tarih ve 2737/3124 Sayılı kararı uyarınca, “sanığın ev arama ve yakalama tutanağına uygun savcılık ve duruşmadaki savunması da nazara alındığında, müspet suçu işlediğine dair cezalandırılmasına yeterli, her türlü kuşkudan uzak inandırıcı deliller elde edilmediği gözetilmeden beraatı yerine (…)” denilmek suretiyle sanığın örgüt üyeliğinin inandırıcı delillerle desteklenmesi gerektiğine vurgu yapılmaktadır. Bu konudaki bir başka içtihatta Yargıtay 10. CD’nin 16.02.2006 tarih ve 19703/2202 sayılı kararıdır. İlgili kararda “Somut olaya bakıldığında sanıkların örgüt oluşturmak için sayısal yeterlilikte olduğu anlaşılmakta ise de, aralarında hiyerarşik ilişki ve suç işleme iradelerinde devamlılık saplanamadığı anlaşılmaktadır.” denilmektedir. İlgili Yargıtay kararı sadece belirli vesilelerle kısmen bir araya gelmiş olan sanıkların aralarında örgütsel bir bağın olması için hiyerarşik bir ilişki bulunmasını ve suç işleme iradesi olmasını şart koşmaktadır. İddianame kapsamında örgütsel ilişkiler noktasında zayıf bağlarla tesis edilmeye çalışılan örgüt üyeliğinin mevcut delillerle desteklenmesi ise mümkün değildir. Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin 24.09.1986 tarih ve 180/170 sayılı kararında bu husus şu şekilde ifade edilmiştir: “Sanığın örgütsel bir faaliyette bulunmadığı, toplantılara sadece katılması örgüte girdiğini gösterir başka deliller olmadıkça, yeterli delil olarak kabul edilemez.” Ceza Genel Kurulu’nun 07.11.1994 tarih ve 229/275 sayılı kararında, “silahlı çeteye üye olma suçu bir zarar tehlikesi suçu olup, ağır zarar tehlikesi yaratacak nitelikteki hazırlık hareketlerinin varlığını gerektirir.” demiştir. Yargıtay 10. Ceza Dairesinin 10/09/2012 tarihli 39897/ 55096 Karar sayılı, Yargıtay 10. Ceza Dairesinin 13/10/2011 tarihli 8024/

55961 Karar sayılı, Yargıtay 10. Ceza Dairesinin

Bu yazı Premium içerik kategorisindedir. Yazının devamını okuyabilmek için lütfen buraya tıklayarak abone olunuz.

Hali hazırda abone iseniz aşağıdaki formdan giriş yapabilirsiniz.

Ceza Muhakemesi Hukukunun evrensel ilkelerinden biri maddi gerçeğin araştırılarak sonucuna göre hüküm kurulmasıdır. Bu ilke ışığında kanıtlardan yola çıkıldığında, kanıtların kişinin cezalandırılması için vicdani kanının yanında, maddi, kesin, inandırıcı kanıtlarla desteklenmesi gerekir. Kuşkunun bulunduğu yerde ceza mahkumiyetine gidilemez. Bu nedenle hüküm hiçbir zaman arkasında kuşku bırakmamalıdır. Dosya içerisinde deliller ve o delilleri temsil eden olgular hep birlikte değerlendirilerek, ispat açısından bir kül halinde değerlendirilmek suretiyle vicdani kanıya ulaşılması ve delillerin tümünden bir sonuç çıkarılması gerekir. Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre de “ delillerin bir bütün halinde değerlendirilmesi” ilkesine uymak esastır. Ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi; bireyin ancak kendi iradesi ile gerçekleştirdiği, kusurunun bulunduğu ve yasanın açıkça suç saydığı fiillerden sorumlu olmasını zorunlu kılar. Kişiler başkası tarafından gerçekleştirilen ve kendileriyle doğrudan ilişkilendirilemeyecek fiil ve davranışlardan sorumlu tutulamaz. Yine ceza hukukunun en önemli ilkelerinden birisi

de KUSUR ilkesidir. Kusur, failin ceza hukuku anlamında kınanmasıdır. Bu ilke nedeniyle bir kimseye işlemediği, dolayısıyla da kusurlu olmadığı bir eylemden ötürü ceza verilemeyeceği genel kabul gören bir durumdur.

Ayrıca TCK 314. Maddede düzenlenen suçun devlet aleyhine işlenen bir suç olması gerekmektedir. Oysa ki müvekkilimin devlet aleyhinde herhangi bir eylemde bulunduğuna ilişkin somut hiçbir delil bulgu bulunmamaktadır. Müvekkilim iddia edildiği gibi anılan örgütün üyesi olsaydı, bu örgütün benimsediği ideolojik görüşlere sahip olması, bu örgüte ilişkin eserleri okumak için evinde bulundurması gerekmez miydi? Oysa ki müvekkilimin evinde ve işyerinde yapılan aramalarda, sözde örgütle ilişkilendirilebilecek hiçbir kitap, yayın veya doküman bulunmamıştır.  Bu durum bile tek başına müvekkilimin söz konusu örgütle doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir bağlantısının olmadığını göstermektedir.

Bu açıklamalar müvekkilimin durumu ile birlikte değerlendirildiğinde, müvekkilimin hangi tarihten itibaren sözde örgütün üyesi olduğu, hangi politik amacı elde etmek için hangi yasadışı eylemleri gerçekleştirdiği hususuna ilişkin sorular cevapsız kalmaktadır.

Oysa müvekkillerimin  silahlı terör örgütü üyeliğinden suçlanabilmesi için ortada bir silahlı örgütün bulunması gerekmektedir. Bunun öncesinde de bu suçun temel unsuru olan “silahın” bulunması gerekmektedir. Kaldı ki müvekkile isnat olunan suç özel kast ile ve belirli bir plan ve hiyerarşik ilişki çerçevesinde işlenebilecek suçlardandır. Bu suçun işlenebilmesi için görev dağılımı içinde, birlikte hareket edilmesi ve kişi ve fiillerin uyumlu bir tablo oluşturması gerekmektedir. Aynı örgüte üye olmakla suçlanan kişilerin büyük bir kısmının birbirini tanımıyor olmaları, müvekkilin ise bu kişilerin hiç birisini tanımıyor olması aralarında örgütsel bağ olmadığının birebir kanıtıdır. Ortada silah olmadığı gibi, suç işlerken silah kullanma veya birlikte hareket etme yönünde bir fikir birliği de bulunmamaktadır.

Bu nedenlerle müvekkilimin eylemlerinin SİLAH ve TERÖR unsurlarını içermemesi nedeniyle, atılı SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ OLMA SUÇLAMASINDAN BERAATİNE  KARAR VERİLMESİNİ TALEP ETMEKTEYİZ.

7- Savcılık makamınca müvekkil hakkında yeterli araştırma yapılmadan, somut bir delil ortaya konulmadan, sosyal çevresi araştırılmadan, temiz geçmişi dikkate alınmadan; ÖNCEDEN BELİRLENEN BİR SONUCA ULAŞMAK İÇİN, ÖNYARGIYA,KANAATE,İNANCA VE VARSAYIMA DAYANILARAK GENEL VE TOPTANCI BİR YAKLAŞIMLA yargılama yapılmış ve akabinde kabul edilemez nitelikte bir mütalaa sunulmuştur. 

8-Sabit ikametgâh sahibi olan ve yaklaşık 1 yıldır tutuklu olan müvekkil gözaltına alındığında bizzat ikametinde bulunmuştur. Müvekkilin kaçma şüphesi yoktur. Dosya kararlık aşamaya gelmiş olup, Devletin kontrolünde olan kayıt ve dokümanlara müvekkilin müdahale etme şansı yoktur. Müvekkilin geriye dönük olarak karartabileceği bir delil bulunmamaktadır.

Tüm bu sebeplerle tutuklulukta geçen süre, delillerin toplanmış olması, suç isnadını destekler bir delilin bulunmaması ve belirtilen özel durumlar dikkate alınarak müvekkilin kararla birlikte tahliyesini talep etmekteyiz.

Tüm bu sebeplerle gerekli araştırmaların yapılmasını, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin 2017/1809 Esas 2017/5155 Karar sayılı BOZMA ilamı, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun Esas No:2017/16MD-956, Karar No: 2017/370 sayılı hüküm gerekçesi de dikkate alınarak  müvekkilin  BERAATİNE (CMK 223/2- a ve b fıkraları değerlendirilmek suretiyle)  karar verilmesini talep etmekteyiz. 

10-Müvekkil hakkında düzenlenen iddianame içeriğinde müvekkile isnat edilen suçlamaya dayanak alınacak hiçbir delil bulunmamaktadır. Savcılık makamınca müvekkil hakkında yeterli araştırma yapılmadan, somut bir delil ortaya konulmadan, sosyal çevresi araştırılmadan, temiz geçmişi dikkate alınmadan; ÖNCEDEN BELİRLENEN BİR SONUCA ULAŞMAK İÇİN, ÖNYARGIYA,KANAATE,İNANCA VE VARSAYIMA DAYANILARAK GENEL VE TOPTANCI BİR YAKLAŞIMLA MÜTALAA VERİLMİŞTİR.

Bu haliyle müvekkilin mahkumiyetine yeter derecede kesin, inandırıcı ve her türlü şüpheden uzak bir delil bulunmamaktadır.

Tüm bu sebeplerle soruşturmanın genişletilmesi yönündeki taleplerimizin kabulü ile gerekli araştırmaların yapılmasını, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin 2017/1809 Esas 2017/5155 Karar sayılı BOZMA ilamı, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun Esas No:2017/16MD-956, Karar No: 2017/370 sayılı hüküm gerekçesi de dikkate alınarak  müvekkilin  BERAATİNE ve  TAHLİYESİNE karar verilmesini talep etmekteyiz.  

SONUÇ ve İSTEM      :Arz olunan nedenler ve sayın mahkemeniz tarafından resen gözetilecek   sair hususlar doğrultusunda;

1-Yasadışı deliller ile tutuklamaya devam edilmesi, suç vasfının değişmesi, müvekkile isnat edilen suçun yasal unsurlarının oluşmamış olması, müvekkilin kaçma şüphesi ve delilleri karartma şüphesinin bulunmaması, aşamalarda belirtilen özel durumları da   dikkate alınarak müvekkilin TAHLİYESİNE, sayın heyet aksi kanaatte ise ADLİ KONTROL TEDBİR hükümlerinden  bir veya birden fazlası uygulanmak suretiyle TAHLİYESİNE,

2-Sanık müvekkilin BERAATİNE,

3-Yargılama giderleriyle vekâlet ücretinin kamu üzerinde bırakılmasına karar verilmesi vekâleten saygı ile arz ve talep olunur. tarih

                                                                                                                        Savunmada Bulunan

                                                                                                                                    Vekili 

Fetö ve Bylock Ceza Davalarında Yapılabilecek Savunma Örneği -2-

T.C. ADALET BAKANLIĞI

 VİZE KAPALI CEZA İNFAZ MÜDÜRLÜĞÜ (DİSİPLİN AMİRLİĞİ) ‘NE

İlgili                 : 14.09.2018 Tarih ve 2017/6 Sayılı savunma

Konu               : DMK 130.maddesi gereğince savunmalarım hakkındadır.

Bu yazı Premium içerik kategorisindedir. Yazının devamını okuyabilmek için lütfen buraya tıklayarak abone olunuz.

Hali hazırda abone iseniz aşağıdaki formdan giriş yapabilirsiniz.

Fetö Savunma Dilekçesi(Beraat) -3-

2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

Bu yazı Premium içerik kategorisindedir. Yazının devamını okuyabilmek için lütfen buraya tıklayarak abone olunuz.

Hali hazırda abone iseniz aşağıdaki formdan giriş yapabilirsiniz.

Fetö Savunma Dilekçesi

Fetö Savunma Dilekçesi(Beraat) -4-

ADANA AĞIR CEZA MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA

                               

Bu yazı Premium içerik kategorisindedir. Yazının devamını okuyabilmek için lütfen buraya tıklayarak abone olunuz.

Hali hazırda abone iseniz aşağıdaki formdan giriş yapabilirsiniz.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.