Feragat Halinde Dava dilekçesinde gösterilen değer üzerinden vekalet ücreti takdiri gerekir- Yargıtay Kararı

Nis 25, 2020 | Aile Konutu-Ortak Konutun Belirlenmesi

Feragat Halinde Dava dilekçesinde gösterilen değer üzerinden vekalet ücreti takdiri gerekir

10.5.2007 tarihli oturum 2 numaralı ara karan ile ” davacıya 65.000 YTL üzerinden noksan başvuru harcını tamamlamak üzere gelecek celse tarihine kadar süre verilmesi” kararlaştırılmış ve oturum 31.7.2007 gününe ertelenmiştir. Davacı celse arasında 28.5.2007 tarihli dilekçesiyle davadan feragat etmiştir. (HUMK.md.91-95)

Bu nedenle davalı yararına dava dilekçesinde gösterilen değer üzerinden vekalet ücreti takdiri gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir. (Y2HD, 19.03.2009, E. 2007/20381, K. 2009/5035.)

Feragat Halinde Dava dilekçesinde gösterilen değer üzerinden vekalet ücreti takdiri gerekir

Davacı 50.000 TL. dava değeri göstererek, dava konusu taşınmazın aile konutu nedeniyle davalı Lütfinur adına olan tapu kaydının iptali ve diğer davalı Ayşenur adına tescili ile tapu kaydı üzerindeki davalı banka lehine tesis edilen ipoteğin kaldırılmasını talep etmiştir.

Taşınmazın ipotek akit bedeli olan 184.000 TL üzerinden hesaplanarak alınması gerekli peşin harç mahkemece tamamlatılmıştır. Davalının gösterilen dava değerine bir itirazı olmadığı takdirde, vekalet ücretinin dava dilekçesinde gösterilen dava değeri üzerinden hesaplanması gerekir. Davalı îş Bankası A.Ş.’nin gösterilen dava değerine bir itirazı olmamıştır.

Bu durumda, mahkemece re’sen alınması gereken nispi harca esas olan ve mahkemenin görevini de belirleyen ipotek bedeli üzerinden hesaplama yapılmak suretiyle davalı banka yararına fazla vekalet ücretine hükmedilmesi doğru değildir.

Ancak, bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden; hükmün vekalet ücretine ilişkin bölümünün düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir (HUMK. m. 438/7).

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple gerekçeli kararın hüküm fikrasımn 4 nolu bendindeki “15.110.00 TL.” rakamlarının hükümden çıkarılmasına, yerine “5.720.00 TL.” rakamlarının yazılmasına; hükmün bu bölümünün düzeltilmiş şekliyle temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1 .bentte açıklanan sebeplerle onanmasına (Y2HD, 13.02.2012, E. 2011/7664, K. 2012/2372.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.