Ferağa İcbar Davası Dilekçesi

Ferağa İcbar Davası Dilekçesi


…  SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

DAVACI: 
VEKİLİ: 

Adres girilmemiş

DAVALI: 
DAVA KONUSU:Ferağa icbar, tapu iptali, tescil  
AÇIKLAMALAR:1-Davalı, … Noterliğince düzenlenen … tarih ve … yevmiye no’lu satış vaadi sözleşmesi ile tapuda adına kayıtlı … İli, … İlçesi … Mahallesi … ada, … parsel sayılı taşınmazı … . bedelle satmayı vaat etmiştir.

2-Davalı, satış bedeli olan … .’yi peşin almasına rağmen, sözleşmede belirtilen sürede tapudan ferağ vermeye yanaşmamıştır.

3-Davalının, tapuda ferağ vermemekte hiçbir haklı nedeni yoktur.

4- Bu nedenle davalının, taşınmazın tapuda ferağ işlemini yapmasına icbar edilmesine ve davalı adına kayıtlı taşınmazın tapu kaydının iptali ile müvekkil adına tesciline karar verilmesi için iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER:BK., TMK. ve ilgili mevzuat.
DELİLLER:Tapu kayıtları, keşif, bilirkişi incelemesi, tanık beyanı, taşınmaz satış vaadi sözleşmesi vs. her türlü delil.
SONUÇ VE İSTEM:Yukarıda açıklanan nedenlerle ve duruşmalar sırasında re’sen nazara alınacak sair nedenlerle,

1-Davanın kabulü ile taşınmaz satış vaadi uyarınca davalının söz konusu taşınmazın tapuda ferağ işlemini yapmasına icbar edilmesine,

2-Taşınmazın davalı üzerindeki tapusunun iptaline,

3- Taşınmazın müvekkil adına tapuya tesciline karar verilmesini vekil eden adına arz ve talep ederim. 08/01/2015

  

DAVACI VEKİLİ
Avukat

EK:
1.) Vekaletname

 

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.