Fazlaya ilişkin haklar saklı tutulmuşsa ıslah edilen miktar üzerinden karar verilebilir- Yargıtay Kararı

Nis 20, 2020 | Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat

Fazlaya ilişkin haklar saklı tutulmuşsa ıslah edilen miktar üzerinden karar verilebilir

Taraflar arasında görülen boşanma davası sonucunda verilen kararın davalı koca tarafından temyizi üzerine, Dairemizin 19.01.2011 tarih ve 2009/21469 esas2011/524 karar sayılı karan ile; “Davalının sair temyiz itirazlannın reddine, davacı vekili dava dilekçesinde 1000 TL. maddi tazminat talebinde bulunmuş, bilahare X tarihli ıslah dilekçesi ile maddi tazminat talebini 10.000 TL.’ye çıkarmıştır.

Dava dilekçesinde fazlaya ilişkin haklar saklı tutulmadığı halde, ıslah edilen miktar üzerinden yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir” gerekçesiyle bozulmuş ise de, davacının maddi tazminat konusunda dava dilekçesinde fazlaya dair hakkını saklı tuttuğu, bu hususun ilk inceleme sırasında gözden kaçırıldığı anlaşıldığından davacının maddi tazminata yönelik karar düzeltme isteminin kabulüne, Dairemizin 19.01.2011 tarih ve 2009/21469 esas-2011/524 karar sayılı ilamının 2. Bendindeki bozma kısmının kaldırılmasına karar verilmesi gerekmiştir.

Sonuç: Yukarıda 2.bentte açıklanan nedenlerle davacının karar düzeltme isteğinin Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 440-442. maddesi gereğince kabulüyle, Dairemizin 19.01.2011 tarih ve 2009/21469 esas-2011/524 karar sayılı ilamının bozmaya ilişkin 2. bendinin kaldırılarak hükmün bu yönden de onanmasına, davalının karar düzeltme talebinin ise yukarıda 1 .bentte açıklanan nedenlerle reddine (Y2HD, 31.05.2011, E. 2011/7865, K. 2011/9628.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.