Fazlaya ilişkin haklar saklı tutulmuşsa ıslah edilen miktar üzerinden karar verilebilir- Yargıtay Kararı

Fazlaya ilişkin haklar saklı tutulmuşsa ıslah edilen miktar üzerinden karar verilebilir

Taraflar arasında görülen boşanma davası sonucunda verilen kararın davalı koca tarafından temyizi üzerine, Dairemizin 19.01.2011 tarih ve 2009/21469 esas2011/524 karar sayılı karan ile; “Davalının sair temyiz itirazlannın reddine, davacı vekili dava dilekçesinde 1000 TL. maddi tazminat talebinde bulunmuş, bilahare X tarihli ıslah dilekçesi ile maddi tazminat talebini 10.000 TL.’ye çıkarmıştır.

Dava dilekçesinde fazlaya ilişkin haklar saklı tutulmadığı halde, ıslah edilen miktar üzerinden yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir” gerekçesiyle bozulmuş ise de, davacının maddi tazminat konusunda dava dilekçesinde fazlaya dair hakkını saklı tuttuğu, bu hususun ilk inceleme sırasında gözden kaçırıldığı anlaşıldığından davacının maddi tazminata yönelik karar düzeltme isteminin kabulüne, Dairemizin 19.01.2011 tarih ve 2009/21469 esas-2011/524 karar sayılı ilamının 2. Bendindeki bozma kısmının kaldırılmasına karar verilmesi gerekmiştir.

Sonuç: Yukarıda 2.bentte açıklanan nedenlerle davacının karar düzeltme isteğinin Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 440-442. maddesi gereğince kabulüyle, Dairemizin 19.01.2011 tarih ve 2009/21469 esas-2011/524 karar sayılı ilamının bozmaya ilişkin 2. bendinin kaldırılarak hükmün bu yönden de onanmasına, davalının karar düzeltme talebinin ise yukarıda 1 .bentte açıklanan nedenlerle reddine (Y2HD, 31.05.2011, E. 2011/7865, K. 2011/9628.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 20 Nisan 2020 14:57

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.