Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Fazla Alınan Avukatlık Ücretinin İadesi Talebi İhtarnamesi

İHTARNAME

İHTAR EDEN        :

ADRES                    : Adana Avukat Saim İNCEKAŞ

MUHATAP              :

ADRES                    :            

KONU                      : Müvekkil ile yapmış olduğunuz iş gereğince, Takip Tarihi … Hesap Tarihi … olan … İcra Dairesi … dosyasından tahsil ettiğiniz fazla ücretin  yasal faiziyle birlikte geri ödenmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR :

Sayın Muhatap ,

Müvekkil ile yapmış olduğunuz görüşme gereğince, icra takibi başlatılması adına tarafınıza … değerinde senet tevdi edilmiş olup tarafınızca alacağınız ücret ile ilgili herhangi bir sözleşme yapılmamıştır. Kesinleşen icra takibinde süreç içerisinde toplam alacak … TL olmuştur.

Takip sonucunda müvekkil; .. TL’lik alacak içinden yalnızca … TL alabilmiş olup kesinleşen miktarın %50’sinden de az bir orana tekabül etmektedir.

Avukatlık Kanunu m. 164/4’ e göre; ‘Avukatlık ücretinin kararlaştırılmamış olduğu veya taraflar arasında yazılı ücret sözleşmesinin bulunmadığı yahut ücret sözleşmesinin belirgin olmadığı veya tartışmalı olduğu veya ücret sözleşmesinin ücrete ilişkin hükmünün geçersiz sayıldığı hallerde; değeri para ile ölçülebilen dava ve işlerde asgari ücret tarifelerinin altında olmamak koşuluyla ücret itirazlarını incelemeye yetkili merci tarafından davanın kazanılan bölümü için avukatın emeğine göre ilâmın kesinleştiği tarihteki müddeabihin değerinin yüzde onu ile yüzde yirmisi arasındaki bir miktar avukatlık ücreti olarak belirlenir. Değeri para ile ölçülemeyen dava ve işlerde ise avukatlık asgari ücret tarifesi uygulanır.’

İşbu ihtarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde müvekkilden almış olduğunuz fazla miktarın tahsil tarihinden işleyen yasal faizi ile birlikte iade etmeniz, aksi takdirde hakkınızda Baro Disiplin Soruşturması dahil yasal işlemlerin başlatılacağı hususu ihtar olunur.

Sayın Noter ;

Üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının dairenizde saklanmasını , bir nüshasının muhataba tebliğini , tebliğ şerhine havi bir nüshasının ise tarafıma verilmesini saygılarımla talep ederim.

                                                     İHTAR EDEN
Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatı

Son düzenleme tarihi 13 Ocak 2020 00:12

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.