Faydalı Model Tescil Belgesinin İptali Davası

Eki 30, 2019 | Marka-Patent Avukatı

X. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI                                    :

VEKİLİ                                        :

DAVALI                                   :

 KONU                                        : Davalı şirket adına tescil edilen faydalı modelin iptali ile hükümsüzlüğüne karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR

1- ) Davalı müvekkil şirket aleyhine ……… Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin …….. E. Sayılı dosyası ile faydalı modelin korunma haklarına tecavüz edildiği iddiası ile maddi ve manevi tazminat davasını ikame etmiştir. Müvekkil aleyhine açılan bu dava müvekkilin ticari faaliyetlerini ve kariyerini olumsuz etkilemiş , müvekkil bu dava nedeniyle telafisi zor zararlar görmüştür.

2- ) Davalı buluş olarak iddia ettiği ürününü Türk Patent Enstitüsüne başvurarak  ………. tarihinde ……………… buluş başlığı ile ………… Sayılı faydalı model olarak  tescil ettirmiştir.

3-) Sayın Mahkemenizin de malumu olduğu üzere faydalı model olarak koruma altına alınabilecek buluşlarda dünyada yenilik ve sanayiye uygulanabilirlik kriterinin bulunması şarttır. Yine 6769 Sayılı Kanunun 142. Maddesi ve hükümlerinde faydalı modelle ilgili düzenlemeler yapılmakla bir ürününün faydalı model olarak tescil edilebilmesi için kriterler açıkça belirlenmiştir. Mezkur kanunun 142.Maddesi ” ancak 83 üncü maddenin birinci fıkrası hükmüne göre yeni olan ve 83 üncü maddenin altıncı fıkrası kapsamında sanayiye uygulanabilen buluşlar, faydalı model verilerek korunur ” hükmüne amirdir. Mezkur kanunun 83/2 Maddesi ” Tekniğin bilinen durumu, başvuru tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde, yazılı veya sözlü tanıtım yoluyla ortaya konulmuş veya kullanım ya da başka herhangi bir biçimde açıklanmış olan toplumca erişilebilir her şeyi kapsar. ” hükmüne havidir. Bu kapsamda davalının faydalı model olarak tescil ettirdiği ürün aslında faydalı model olmayıp tekniği başvuru tarihinde çok daha önce bilinen ve kullanılan bir yapıya sahiptir.

Nitekim ………… numaralı Avrupa Patent müracaatı yangın damperi ile ilgilidir. Bahsedilen patent başvurusunun tarifname ve istemlerinde bahsi geçen ……….. numaralı faydalı modelde yer alan tüm unsurlar yer almaktadır. Hatta ve hatta yaylı mekanizma olabileceği gibi motorlu mekanizma da olabilir denilmektedir.  Dolayısıyla Avrupa Patent Enstitüsünün kayıtlarında yer alan faydalı model yeni değildir. Bu itibarla yenilik unsuru taşımamaktadır. Davalı taraf Avrupada üretilen ve tescilli bir ürünü kopyalayarak ülkemizde faydalı model olarak almıştır. Yenilik unsuru taşımayan ……… numaralı faydalı modelin taklit olması nedeniyle iptali gerekmektedir. Nitekim bilirkişi ………. haricen alınan raporda bu husus açıkça ortaya koyulmuştur. (Ek )

4- ) Ayrıca belirtmek gerekir ki davalının faydalı model olarak tescil ettirdiği ürün Avrupada tescilli olmasının da etkisiyle , davalının tescil tarihinden çok önceleri dahi Türkiye piyasalarında da aktif olarak üretilerek kullanılan bir üründür. Türkiye sınırları içerisinde bir çok firma aynı ürünü üretmekte ve kullanmaktadır. Bu nedenle davalının buluş olduğu iddiasıyla tescil ettirdiği faydalı model yeni bir ürün olmayıp , tekniği önceden bilinen ve kullanılan bir üründür.

5-) Ayrıca belirtmek gerekir ki davalının ……….. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin ……… E. Sayılı dosyası ile müvekkil aleyhine aynı konuda açmış bulunduğu bir dava da bulunmaktadır. Bu nedenle taktir mahkemenin olmak üzere dosyaların birleştirilmesini talep etmekteyiz.

Hal böyle olunca huzurdaki davayı ikame etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER         : 6769 Sayılı Kanun ve ilgili yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER       : Karşı tarafın delillerine karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla, ………… numaralı Avrupa Patent müracaatı ,  ……… numaralı faydalı model, tanık , bilirkişi incelemesi ve yasal tüm deliller.

NETİCE-İ TALEP : Arz olunan durum muvacehesinde davamızın kabulüne, uyuşmazlık konusu ürünün faydalı model olmadığının tespiti ile ……..numaralı faydalı model belgesinin hükümsüzlüğüne karar verilmesini , yargılama giderleri ve ücret-i vekaletin davalıya tahmilini. Sayın Mahkemenizden arz ve talep ederim. (tarih)

                                               Davacı Vekili

                                        Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatı

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.