Faturaya itiraz ihtarname örneği

X NOTERLİĞİ’NE

İHTAR EDEN                           :

VEKİLİ                                      :

MUHATAP :

VEKİLİ                                      :

ADRES                                      :

KONU                                       : X tarihli X numaralı ……………. TL bedelli e-Arşiv Faturaya itirazlarımızın bildirilerek, tarafınıza iadesinin ihtarıdır.

AÇIKLAMALAR                          :

  • Tarafınızca ………………. tarihli ………………… numaralı …………….TL bedelli e-Arşiv Fatura tanzim edilmiştir (EK-1)
    • İşbu fatura ve içeriğini hiçbir şekilde kabul etmediğimizi, açıkça belirtmek isteriz.
    • Tarafımıza …………………. tarihinde Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) aracılığıyla gönderilen yukarıda bahsedilen fatura, tarafımızca yine KEP aracılığıyla ………………… tarihinde muhatap tarafa iade edilmiştir.
  • Tarafınıza herhangi bir borcumuz olmadığını, müvekkil şirketin fazlaya ilişkin sair tüm talep ve dava haklarımız ile esasa ilişkin beyanda bulunmak hakkımız saklı kalmak kaydıyla, iş bu faturalara yasal süresi dahilinde itiraz ederek, iade ettiğimizi ihtaren bildiririz.

İhtar Eden Vekili

Adana Avukatı – Avukat Saim İNCEKAŞ

Sayın Noter;

Üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin, bir suretinin muhataba APS ile tebliğini, bir suretinin noterliğinizde saklanmasını ve tebliğ şerhini havi diğer bir nüshasının ise tarafıma verilmesini rica ederim.

Keşide Eden Vekili

Adana Avukatı – Avukat Saim İNCEKAŞ

EK:

1) ……………….. tarihli …………………………. numaralı ………….. TL bedelli e-Arşiv Fatura

2) Vekaletname Sureti

Faturaya İtiraz Süreci ile İlgili Önemli Yargıtay Kararları

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,4″ ihc_mb_template=”1″ ]deneme[/ihc-hide-content]

Son düzenleme tarihi 29 Ağustos 2020 00:22

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.