Bir Sayfa Seçin

Faturaya Dayalı İhtiyati Haciz Talebi

 ……ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                                                                                                    

İhtiyati Haciz İsteyen                        :

Vekilleri                                  :Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

             

               

Karşı Taraf(Borçlular)                      :

Konu                                     :İhtiyati haciz verilmesi istemidir.

Miktar                                   :

 

Açıklamalar                           :         

  • Müvekkil, taraflar arasındaki ticari ilişki sebebiyle ek sunulan muavin defter kayıtlarında da görüleceği üzere borçludan …… alacaklıdır.   

  • Borçlu otel işletmesi olup otelin ihtiyacı olan etleri müvekkilden temin etmiştir. Ekte sunulan sevk irsaliyelerinden de anlaşılacağı üzere malların tamamı otel işletmesine teslim edilmiş olup otel işletmesi son zamanlar da yoğun olarak icra takipleriyle uğraşmakta ve piyasaya borçlarını ödememektedir. Alacak miktarı bir otel işletmesine nazaran ekonomik olarak daha düşük seviyede olan müvekkili zor duruma sokacak kadar yüksek olup, müvekkil hak ve alacaklarının güvence altına alınması için takibin mümkün olan en hızlı şekilde gerçekleştirilmesi zorunluluğu doğmuştur.

  • … TL alacak yazılı ve sözlü uyarılara rağmen ödenmemiş olup bu bağlamda hesap mutabakatı formunu da ekte delil olarak sunuyoruz.

 

 

…..Tarihli  …… TL’lik fatura ….. Tarihli …. TL’lik fatura …. Tarihli …. TL’lik fatura
….. Tarihli …. TL’lik fatura …. Tarihli 4.310,48 TL’lik fatura …. Tarihli ….TL’lik fatura
…. Tarihli … TL’lik fatura …. Tarihli … TL’lik fatura …. Tarihli …. TL’lik fatura
…. Tarihli …. TL’lik fatura …. Tarihli … TL’lik fatura …. Tarihli ….. TL’lik fatura

 

3-Alacak ödenmemiş olup, borçlunun mallarını kaçırma hazırlığı içinde olduğu bilgisi alındığından ve alacak rehinle veya başkaca bir şekilde teminat altına alınmadığından, ihtiyati haciz isteme mecburiyeti doğmuştur.

 

 

Hukuki Sebepler       : İ.İ.K. md. 257 ve sair yasal mevzuat.

Deliller                       :1 adet cari hesap, sevk irsaliyeleri, hesap mutabakatı ve sair deliller.

Sonuç ve İstem         :Açıklanan nedenlerle, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla,  borçlunun …. TL  borcunu karşılayacak miktarda menkul ve gayrimenkul mallarıyla, üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine, ihtiyati haciz konulmasına yargılama giderleriyle vekalet ücretinin borçlulara yükletilmesine karar verilmesini dileriz.

                                                                      

                                                                      

                                                                       İhtiyati haciz isteyen

                                                                       Vekili

                                                                        

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Şub 18, 2019 | DİLEKÇELER, İcra Hukuku | 2 Yorumlar

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Abone ol
Bildir
guest
2 Yorum
Eski
Yeni En çok oylanan
Yazı içi yorum
Tüm yorumları göster

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

Sitedeki Metinlerin Renk Kodlaması

İddia, davacı beyanı, öne sürülen argüman rengi = kırmızı

Savunma, itiraz, davalı beyanları = bordo

Yüksek mahkeme lafzı, içtihat niteliğindeki bilgi ve tanım içeren beyanlar = turuncu

Yüksek mahkeme tarafından bozulan yerel mahkemenin verdiği karar = kahverengi

Makale yazarının kişisel yorumu = zeytin rengi

Yüksek Mahkemenin somut vakıa tespiti = indigo

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız