Fatura ve Cari Hesap Alacağı İhtarı

Fatura ve Cari Hesap Alacağı İhtarnamesi

ADANA X NOTERLİĞİNE

İHTARNAME

KEŞİDECİ                :

VEKİLİ                     :

MUHATAP               :

KONU                        : X tarihli X nolu ………. TL tutarında faturanın muhataba tebliği ile ……… TL cari hesap alacağının ihtarnamenin muhataba tebliğinden itibaren 3 iş günü içinde ödenmesinin aksi halde her türlü hukuki yola müracaat edilerek yapılacak giderlerin muhataba yansıtılacağının ihtarıdır.

AÇIKLAMALAR    :

Keşideci müvekkil E. Ajans Turizm ve Danışmanlık Hiz. Tic. Ltd. Şti. tarafından kesilen ……….. tarihli 020911 nolu ………… TL tutarında fatura ihtarnamemiz ekinde sunulmaktadır. Bugün itibariyle söze konu faturadan dolayı olan alacak dahil olmak üzere toplamda ……… TL müvekkilim cari hesapta alacaklıdır. Tarafınızda bulunan toplamda ………. TL bedelli senetlerin mahsubuyla ……. TL müvekkilimin bakiye alacağı mevcuttur. ………. TL bakiye alacağın ihtarnamenin tebliğinden itibaren 3 iş günü içinde ödenmesini, ayrıca ……… TL bedelli bila tarihli teminat senedinin yine aynı sürede müvekkile iadesini, aksi halde her türlü hukuki yola müracaat edilerek yapılacak giderlerin muhataba yansıtılacağını; belirtilen senetlerle ilgili olarak yapılacak haksız icra işlemlerinden dolayı uğranacak zararlardan dolayı maddi ve manevi tazminat davası açma hakkımızı saklı tuttuğumuzu ihtaren bildiririz.

Sayın Noter;

Üç nüsha olarak düzenlenen işbu ihtarnamenin bir suretinin muhataba APS olarak tebliğini, bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin de tebellüğ şerhli olarak tarafıma iadesini talep ederim.

Keşideci Vekili

Son düzenleme tarihi 12 Temmuz 2020 20:10

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.