Fatura ihtarname örneği

İHTARNAME

İHTAR EDEN:

VEKİLİ:

MUHATAP:

İHTAR KONUSU    :  Fatura Bedelinin ödenmesi.

AÇIKLAMA:

Müvekkilim yüklenici, muhatap ise iş sahibi olup, aralarında … tarihinde  imzalanan sözleşme gereğince; müvekkilim yüklenici, yapmış oldukları Bakım, Onarım Tamirat İşçiliği işini … tarihinde işveren … teslim etmiştir. Bu sözleşmenin … maddesine istinaden; (Fatura No/Tarih: … İşin KDV  dahil bedeli:……………) uygun ödeme koşullarının belirlenerek işleme alınması ve ödeme programının müvekkile bildirilmesi hususunda bir çok kez  müvekkil şirket tarafından işverenden  talepte bulunulmuştur.

Tarafların aralarında … tarihinde  imzalanan sözleşmenin … maddesi “… yüklenicinin talebi üzerine en geç ………… Tarihinde Yükleniciye ödemeyi yapacaktır.”  şeklindedir.

Bu maddeye göre müvekkil yapmış olduğu Bakım, Onarım Tamirat İşçiliği, iş … teslim etmiş olduğuna göre, kararlaştırılan … -TL bedeli (ücreti)  5 gün içinde ödemenizi, aksi halde yasal yollara başvurulacağını, vekil olarak ihtar ederim.

SAYIN NOTER; üç nüshadan oluşan bu ihtarnamenin bir suretini dairenizde saklamanızı, birini karşı tarafa tebliğ etmenizi, birini de -tebliğ şerhi yazarak- tarafımıza vermenizi dileriz.

İHTAR EDEN VEKİLİ

Son düzenleme tarihi 19 Kasım 2020 19:04

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.