Fatura Alacağı Dava Dilekçesi

Fatura Alacağı Dava Dilekçesi

ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

DAVACI                   :

VEKİLİ                     : Adana Avukat İncekaş Hukuk Bürosu

DAVALI                   :

KONUSU                  : Taraflar arasındaki cari hesap ilişkisinden kaynaklı alacağın tahsili talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR    :

1-) Müvekkilin davalı firmaya satmış olduğu mallara ilişkin oluşan ticari ilişki nedeniyle, ticari defter kayıtlarındaki cari hesaba göre, müvekkilin davalıdan alacağı mevcuttur.

2-) Davalı müvekkile borçlarını ısrarla ödemekten kaçınmaktadır. Tarafların tacir olmaları nedeniyle ticari defterleri ve muhasebe kayıtları üzerinden mahkemenizce yapılacak incelemeler sonucunda müvekkilin alacaklı olduğu ortaya çıkacaktır. Müvekkil tarafından edimi ifa edilmiş olmasına rağmen davalı taraf fatura bedellerini bugüne değin halen ödememesi sebebiyle işbu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

DELİLLER              : Tarafların Ticari defterleri ve kayıtları, cari hesap ekstreleri, ba-bs formları, banka kayıtları. Fatura ve irsaliyeler, bilirkişi, tanık, yemin ve ikamesi mümkün her türlü delil

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah edilen ve yargılama sırasında ortaya çıkacak nedenlerle;

1-) Alacağımızın fazlaya ilişkin her türlü hakkımız saklı kalmak kaydıyla’sinin arabulucu son tutanağı tarihinden itibaren (…işleyecek avans faiziyle davalıdan tahsiline,

2-) Yargılama harç ve giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya tahmiline karar verilmesini, vekil edinim adına saygılarımla arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

EKLER

EK- 1   Onanmış vekaletname örneği

EK- 2    … tarihli dava şartı olan arabuluculuk son tutanağı

EK- 3    … rapor tarihli Cari hesap ekstreleri

Son düzenleme tarihi 8 Eylül 2020 22:58

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.