Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Faiz istemi olmadan takdir edilen manevi tazminata yasal faiz uygulanamaz- Yargıtay Kararı

Faiz istemi olmadan takdir edilen manevi tazminata yasal faiz uygulanamaz

Davacının maddi ve manevi tazminatlara faiz istemi olmadığı halde talep aşılarak (HUMK. md. 74 ) davacı lehine takdir edilen maddi ve manevi tazminata yasal faiz uygulanması doğru görülmemiştir. (Y2HD, 12.07.2011, E. 2010/11212, K. 2011/12013.)

Faiz istemi olmadan takdir edilen manevi tazminata yasal faiz uygulanamaz

Davacı kadının maddi ve manevi tazminat istemlerine faiz yürütülmesine dair bir talebi bulunmadığı halde, istek aşılmak suretiyle kadın lehine hükmedilen tazminatlara faiz uygulanmasına karar verilmesi doğru görülmemiştir.(HUMK. md.74) Ne var ki bu yanlışlık yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hükmün bu bölümünün düzeltilerek onanması gerekmiştir. (HUMK. md. 438/7) Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte belirtilen nedenle gerekçeli kararın hüküm fıkrasının 3. ve 4. bentlerinde yer alan ve “tazminatın” kelimelerinden sonra gelen “ kararın kesinleştiği tarihten itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte” sözcüklerinin hükümden çıkartılma, hükmün bu bölümünün düzeltilerek, temyize konu sair hususların ise yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle onanmasına (Y2HD, 10.05.2011, E. 2010/7138, K. 2011/8134.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 21 Nisan 2020 02:31

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.