Facebooktan Herkese Açık Şekilde Hakaret Suçu Şikayet Dilekçesi

Facebooktan Herkese Açık Şekilde Hakaret Suçu Şikayet Dilekçesi

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

ŞİKAYETCİ                        :

ŞİKAYET EDİLEN            :

SUÇ                                       : Hakaret (TCK. Md. 125 )

SUÇ TARİHİ                        :

KONU                                   : Şikâyetlerimin Sunulmasından İbarettir.

AÇIKLAMALAR

Yukarıda ismini belirtmiş olduğum İstanbulda ikamet eden …………………….. isimli şahıs ile kardeşlerim ve benim yapmakta olduğumuz mobilya-koltuk işi neticesinde ticari ilişkimiz başlamıştır. Sonrasında ise hiçbir ilişkimiz kalmamasına rağmen şahsıma ve kardeşlerime ait olan firmamızı kötüleyerek kendisine rant sağlamaya çalışmış ve bununla da kalmayarak  Facebook isimli sosyal medyadan kendisine ait bulunan ‘…………….. ’ isimli (EK-1) sayfadan şahsıma, kardeşlerime ve kazancımızı sağlamakta olduğumuz firmamıza X tarihinde hakaretlerde bulunmuştur. (EK-2) . Sayın savcılıkca inceleme yapıldığında görüleceği üzere koltuk paylaşımları yapılmaktadır. Birlikte ticari ilişkimizin olduğu dönemden de bir çok müşteri de kendisine ait sosyal paylaşım sitesinde arkadaş olarak eklidir. Zaten açıkça da görülecektir ki paylaşımın başında ‘ arkadaşlar, esnaflar’ diye hitaben başlamıştır. Tamamen hakaretlerle ve asılsız ithamlarla firmamızı karalamaya çalışmakta bizi birlikte iş yapmaya devam ettiğimiz esnafların ve hatta tanımadığımız insanların gözleri önünde çekinmeden küçük düşürmekte ve ticari hayatımızı düşünmeden bizi rencide etmektedir. Şahıs tarafımı, birlikte iş yaptığımız kardeşlerimi ve firmamızı alenen kötülemekte ve açıkça hakaret etmektedir. Bu hakaretlerin yapıldığı paylaşım ekte mevcuttur. Şahsın FACEBOOK URL si https:/…………………………… bu şekildedir.

Hakater suçu TCK 125. Md. de düzenlenmiştir. (1) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.

(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.’  şeklinde düzenlenmiştir. Burada adı geçen İbrahim GÜNER TCK md. 125 de yer alan hakaret suçunu tarafıma, firmamıza ve firmamızda birlikte iş yaptığımız kardeşlerime karşı işlemiştir. Onur , Şeref ve saygınlığımızı rencide edecek şekilde ‘dolandırıcılar’, ‘paramı çaldılar’, ‘adam deyiller’, ‘adamlıktan nasibini almamışlar’ şeklinde asılsız ithamlarda bulunmuştur. Ve bu paylaşımı herkese açık bir biçimde alenen işlemiştir. Tüm bu nedenlerle şüphelinin suçunun tespiti ile hakkında ceza davası açılmasına karar verilmesi için şikayette bulunma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : TCK m 125 ve sair ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER        : hakaret içerikli paylaşımın ekran görüntüsü,Facebook bağlantı URL si,facebook ismini gösterir ekran görüntüsü,tanık, bilirkişi ve sair her türlü yasal delil

SONUÇ ve İSTEM               : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle Şüpheli ……………… hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak kamu davasının açılmasına karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz. tarih

ŞİKÂYETÇİ

EKLER                                 :

  1. Facebook İsmini Gösterir Ekran Görüntüsü
  2. Hakaret İçerikli Paylaşımın Ekran Görüntüsü
  3. Facebook İsmini Gösterir Ekran Görüntüsü

Son düzenleme tarihi 20 Haziran 2020 18:27

Paylaş
Etiketler: facebook hakaret
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.