Facebook’ta Başkasının Adıyla Sahte Hesap Açmak

Facebook’ta Başkasının Adıyla Sahte Hesap Açmak

Facebook günümüzde kullanımı oldukça yüksek bir sosyal paylaşım alanıdır.Kullanımının bu kadar yüksek olması neticesinde birçok sahte hesap ve profiller oluşturulmaktadır.Bu sahte hesap ve profillerden birçok suç teşkil eden davranışta bulunulmakta, sahte resimler kişilerin özel hayatını ihlal eden resim ve videolar ve bilgiler paylaşılmaktadır

Hakkınızda açılmış sahte bir Facebook hesabı var ise söz konusu durum hakkında savcılığa şikayet ve dava açmanız için bu konuda deneyimli bir avukat ile çalışmanız mühimdir. Aksi takdirde soruşturma dosyanda dahi takipsizlik kararı verilerek yarım kalabilecektir. Bu husus teknik ve bilirkişi raporlarıyla kanıtlanan ve ip tespiti ile ortaya çıkan bilgiler içerdiğinden deneyimli bir kişi ile davayı yürütmek önem arz etmektedir. Dışişleri Bakanlığı’nın Google, Facebook, Yahoo gibi platformlarla yaptığı anlaşma uyarınca bu platformlarda işlenen ve Türkiye’den işlenen suçlar hakkında ip paylaşımının yani suçun hangi bilgisayardan işlendiği bilgisinin paylaşımının verilmesi için bu antlaşma uyarınca 90 günlük bir süre belirlenmiştir. Bu nedenle suçun ortaya çıkması tarihinden itibaren elinizi çabuk tutarak bu suçun ceza avukatı aracılığı ile savcılığa taşınmasının sağlanması gerekmektedir.

Sahte Hesap Açan Kişi Nasıl Teşhis Edilir?

Facebook bilindiği üzere ABD’ye bağlı bir firmadır ve bulunduğu ülkenin kanunlarına tabidir. Türkiye’de işlenen suçlar için İP adreslerinin saklanması kuralı aşağıdaki gibi 6 ay- 2 yıl arasında olsa da ABD mevzuatında şirketler bu bilgileri 90 + 90 gün şeklinde saklamaktadır. Bu nedenle facebook, google, yahoo gibi platformlardan işlenen suçlarda kişinin teşhis edilebilmesi için kişinin elini çabuk tutması ve adli süreci başlatarak hızlı bir şekilde ilerlemesini sağlaması gerekmektedir.

Türkiye’de yer alan erişim sağlayıcıların trafik bilgisini saklama süreleri :  
5651 sayılı İnternet Ortamında İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun, erişim sağlayıcının yükümlülüklerini düzenleyen 6. maddesinin 1. fıkrasında, erişim sağlayıcının sağladığı hizmetlere ilişkin olarak trafik bilgilerini altı aydan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar saklamakla yükümlü olduğu belirtilmektedir. 

 

Türkiye Savcılığının ABD’den Bilgi İsteme Talebi Dilekçesi

 facebook’tan  IP kaydı, bilgi-belge  temini için

talepname örneği   

 

                                                                                                         

 Türkiye Cumhuriyeti                                                                            /      /         

     …  Cumhuriyet Başsavcılığı

 

Amerika Birleşik Devletleri Yetkili Adli Makamına

Talebin konusu :

Örn. Suç işlenirken kullanılan IP kayıtlarının ve bu kayıtları kullanan şüpheliye ait bilgilerin temini

 

Soruşturma numarası :

Örn : 2012 / 41975

 

Suça İlişkin Bilgiler  :

Suç Tarihi                              :

Suçun tanımı                          :  Örn. Tehdit

İlgili Ceza Hükümleri            :  Örn. 5237  Sayılı Türk Ceza Kanunu,  Madde 106

 

Soruşturmanın tarafları       :

Şüpheli                                    : Örn. Şerif  ŞER, Turabi oğlu 1982 doğumlu

                                                   ( veya bilinmiyorsa) şüpheli henüz tespit edilememiştir

Müşteki                                  : Örn. Taylan TAY, Behlül  oğlu 1980 doğumlu

Facebook  hesabına ilişkin bilgiler :

*Müştekinin facebook ID numarası  ve kullanıcı adı : Örn.  Kullanıcı adı : Şerif

 ID no :  https://www.facebook.com/profile.php?id=1613577911 

 (Müştekinin ID numarasının yazılması aşağıdaki durumlarda zorunludur)                        

  • şüpheli suçu müştekinin facebook hesabını kullanarak işlemişse, örn : müştekinin şifresini kırıp onun facebook duvarına şiddet içeren bir söz yazmışsa veya
  • şüpheli kendi hesabından veya başka bir facebook hesabından müştekiye tehdit içeren mesajlar göndermişse ve gönderen hesabın ID numarası bilinmiyorsa )

*Şüphelinin facebook ID numarası ve kullanıcı adı : (aşağıdaki durumlarda yazılması zorunludur)

  • şüpheli kendi hesabını kullanarak suç işlemişse örn : şüpheli kendi hesabının duvarına yazdığı bir yazı ile müştekiyi tehdit etmişse veya kendi sayfasına gösterimi suç olan bir içerik koymuşsa,
  • şüpheli kendi hesabından veya başka bir facebook hesabından müştekiye tehdit içeren mesajlar göndermişse

*Şüphelinin facebook  hesabını oluştururken kullandığı e-mail adresi :

Müşteki veya şüphelinin facebook hesabının ID numarası bilinmiyorsa aşağıdaki durumlar dikkate alınarak  suçta kullanılan e-mail adresi talepnamede gösterilmelidir :  

-şüphelinin suça konu mesajları gönderdiği facebook hesabını oluştururken kullandığı e-mail adresi  veya

-şüpheli, müşteki ya da herhangi bir kişi adına sahte bir facebook hesabı oluşturup o hesapta yazı veya görüntü yayınlayarak suç işlemişse şüphelinin o hesabı oluştururken kullandığı e-mail adresi belirtilmelidir.

Önemli not : yukarıda (*) işaretiyle başlayan bölümlerdeki  bilgilerden en az bir tanesinin talepnamede yer alması zorunludur, bu bilgilerin yer almadığı talepler yerine getirilememektedir. Mevcut olması halinde birden fazlasının (örn hem sanığın hem de müştekinin ID numarası gibi) yazılması, talebin yerine getirilmesini çabuklaştıracaktır. 

Facebook ID no hakkında daha fazla bilgi almak için web sayfamızı ziyaret ediniz.

Suçun işlenişine ilişkin olgular :

Örn :

 Kimliği tespit edilemeyen şüpheli, müşteki X’in Facebook hesabının şifresini onun izni dışında ele geçirmiştir. Şüpheli  müştekinin Facebook duvarına …. tarihinde ‘Eğer bir daha benden habersiz işler çevirirsen senin canına okurum’ şeklinde tehdit içerikli bir söz yazmıştır. Müşteki, söz konusu yazıyı silmek için şifresiyle hesabına girmek istemiştir ancak şifre değiştiği için müşteki bunu yapamamıştır. Müştekinin Facebook şirketine şikayette bulunması üzerine …. tarihinde müştekinin facebook hesabı kapatılmıştır.

Suçun hukuki niteliği :

(suçun vasıflandırılması adli makamlarımızın takdirinde olup aşağıdaki suç nitelemeleri örnek olması amacıyla yazılmıştır.)

Şüpheli tarafından yazılan ‘Eğer bir daha benden habersiz işler çevirirsen senin canına okurum’  sözü müştekiye yönelik ciddi bir şiddet unsuru içerdiğinden bu eylem tehdit suçunu oluşturmaktadır. ‘Canına okurum’ tabiri  ‘ciddi şekilde zarar veririm’ , ‘seni yaralarım’ hatta ‘seni öldürürüm’ anlamlarına gelebilir. Bu sözün bu anlamlara geldiği toplum tarafından bilinmektedir.. Böyle bir tehdit sözü, normal koşullarda muhatabında korkuya neden olabilir ve onu tehdit eden kişinin isteği yönünde davranmaya zorlayabilir.

 

Talep edilen adli yardımlaşma :  

Başsavcılığımız tarafından şüpheli hakkında yukarıda belirtilen suçlar nedeniyle  soruşturma yapılmaktadır. Soruşturmanın tamamlanabilmesi için — (örn, soruşturmaya konu işleme ait IP bilgilerine) ihtiyaç duyulmaktadır. 

Adli yardımlaşma talebinin dayanağı :

Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Suçluların Geri Verilmesi ve Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardımlaşma Antlaşması

Garantiler :

Bu talep ceza soruşturması / kovuşturması ile ilgilidir.

Elde edilecek bilgiler yasal sınırlar içinde kullanılacak ilgili kişilerin yasal hakları ihlal edilmeyecektir.

Bu talep; kişiler hakkında politik görüş, din,dil,ırk,cinsiyet,milliyet gibi konularda ayrımcılık yapılmasına ilişkin bir amaç içermez ve bu yönde sonuçlar doğuracak şekilde kullanılmaz.

Sonuç :

Yukarıda belirtilen adli yardım talebinin yerine getirilmesini rica eder ve bu vesileyle yardımlarınız için şimdiden teşekkür eder, en derin saygılarımı sunarım.

                                                                                                             (isim, soyadı, sicil no.)  (Cumhuriyet  Savcısı)(İmza)

EKLER:

1) İfade suretleri (Mevcutsa )

2) Davaya konu facebook sayfasının çıktısı (okunaklı ve mümkünse renkli)

3) Bilirkişi raporu (mevcutsa)

4) Yargılamaya esas olan ceza hükümleri (usul hükümlerine gerek yok)

5) Yukarıda sayılı evrakın tercümeleri

           

Not :

1- Kollukla yapılan yazışmalar, tercümeye gönderme yazıları, sarf kararı gibi yabancı adli makamı ilgilendirmeyen evrak talepnameye eklenmemelidir.

2- Kolay incelenebilmesi için evrak delinerek telli dosyaya takılmalıdır. Evrakı tutturmak için zımba kullanılmamalıdır.

3- Evrak 2 takım halinde düzenlenmeli ve delinerek telli dosyaya takılmalıdır. Evrakta zımba kullanılmamalıdır. Evrakın kolayca tasnifi ve arşivlenmesi için her bir takımda evrakın Türkçesi üstte, tercümesi altta olmalıdır.

Dosya düzeni : Bakanlığa hitaplı  üst yazı, 1. takım evrak ( Türkçesi üstte / tercümesi altta), 2. takım evrak ( Türkçesi üstte / tercümesi altta),

Yazar

 

Facebook’ta Başkasının Adıyla Sahte Hesap Açmak

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

blank
Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

blank

Ceza Davasında Sanığın İstinafa Cevap Dilekçesi

ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA DAİRESİNE Gönderilmek Üzere ADANA AĞIR CEZA MAHKEMESİNE DOSYA NO …

Yorum var.

  1. blank

    Benim kullandığım hat üzerinden feyk hesabı açılmış bundan ben ceza alır mıyım ve ne yapmalıyım fotoğraf ve konuşma var fotoğraf belden aşağı gözüküyor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: