Bir Sayfa Seçin

EZİYET SUÇU VE CEZASI

Ceza Kanunumuza göre; bir kimsenin eziyet çekmesine yol açacak davranışarı gerçekleştirmek eziyet suçu olarak değerlendirilir. (TCK m. 96)

Eziyet suçu herkes tarafından işlenebilen bir suçtur.Suç beden ve ruhen kendini koruyamayacak kişilere karşı işlendiğinde ceza arttırılır.

EZİYET SUÇUNUN UNSURLARI

Kanunda nelerin eziyet olduğu açıklanmamıştır. Kanunun gerekçesine göre ; eziyet suçunun maddi unsuru, kişiye insan onuruyla bağdaşmayan, bedensel ve ruhsal acı çekmesine , aşağılanmasına yol açacak davranışlar gerçekleştirmektir. İşkence gibi eziyet de sistematik olarak işlenebilen bir suçtur. Eziyet fiilleri kasten yaralama, hakaret, tehdit, cinsel taciz suçlarına benzer fakat eziyet fiili sistematik bir şekilde ve belli bir süreç içinde işlenmektedir. Eziyet fiili bir süreç içinde süreklilik arz eder.

EZİYET SUÇUNUN MANEVİ UNSURU

Eziyet suçu ancak kastla işlenebilir. Taksirle işlenmesi mümkün değildir. Failin kastından sorumlu olması için eziyet neticesini istemesi yeterlidir. Bu nedenle suçun işlenmesi için genel kast yeterlidir.

EZİYET SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ NELERDİR?

Eziyet suçunun; beden ve ruh bakımından kendisini koruyamayacak durumda bulunan kişiye, gebe kadına, üstsoy, altsoy, babalık, analık ve eşe karşı işlenmesi daha fazla cezayı gerektiren nitelikli hallerdir.

  • Eziyet suçunda ‘zincirleme suç’ hükümlerini uygulamak mümkündür.

Örnek: Analığını uzun süre aç bırakarak eziyet eden evlat, hem analığının sağlığını bozduğu için kasten yaralama suçunu hem de eziyet suçunu işlemiş olur. Fakat faile daha fazla cezayı gerektiren eziyet suçundan ceza verilir.Fikri içtima uygulanır.

 

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son Güncelleme Tarihi