Eylemli ayrılık sebebiyle boşanma davasına dayanak teşkil eden boşanma davalarını açan ve boşanma nedeni yaratan her iki taraf da eşit kusurlu kabul edilerek maddi tazminat verilmemelidir- Yargıtay Kararı

Eylemli ayrılık sebebiyle boşanma davasına dayanak teşkil eden boşanma davalarını açan ve boşanma nedeni yaratan her iki taraf da eşit kusurlu kabul edilerek maddi tazminat verilmemelidir

Her iki tarafın önceki ret ile sonuçlanan davalardan sonra, bir araya gelmedikleri ve yeni bir olayın da gerçekleşmediği anlaşılmaktadır. Ancak ret ile sonuçlanan ve Türk Medeni Kanununun 166/son maddesine dayanak teşkil eden boşanma davalarını açan ve boşanma nedeni yaratan her iki taraf da eşit kusurlu kabul edilmelidir. Eşit kusurlu eş yararına maddi ve manevi tazminat verilemez. Türk Medeni Kanununun 174.maddesi koşullan oluşmamıştır. Davalı-davacı kadının maddi ve manevi tazminat isteğinin reddi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykındır. (Y2HD, 02.06.2010, E..2009/9372, K. 2010/10814.)

Eylemli ayrılık sebebiyle boşanma davasına dayanak teşkil eden boşanma davalarını açan ve boşanma nedeni yaratan her iki taraf da eşit kusurlu kabul edilerek maddi tazminat verilmemelidir

Reddedilen önceki dava ile boşanma nedeni yaratan davacı koca, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan olaylarda kusurludur. Türk Medeni Kanununun 174/1. maddesi mevcut veya beklenen bir menfaati boşanma yüzünden haleldar olan
kusursuz ya da daha az kusurlu tarafın, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebileceğini, 186. maddesi, eşlerin evi birlikte seçeceklerini, birliğin giderlerine güçleri oranında emek ve mal varlıkları ile katılacaklarını öngörmüştür.

Toplanan delillerden boşanmaya sebep olan olaylarda maddi tazminat isteyen eşin diğerinden daha ziyade ve eşit kusurlu olmadığı anlaşılmaktadır. Boşanma sonucu bu eş, en azından diğerinin maddi desteğini yitirmiştir. O halde mahkemece, tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile kusurları ve hakkaniyet ilkesi (TMK.md,4 BK.md.42 ve 44 ) dikkate alınarak davalı kadın yararına uygun miktarda maddi tazminat verilmelidir. Bu yönün dikkate alınmaması doğru görülmemiştir. (Y2HD, 24.10.2011, E. 2011/12970, K. 2011/16861.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 20 Nisan 2020 13:24

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.