Anasayfa » DİLEKÇELER » Evlilikte Mal Rejimini Değiştirme Davası

Evlilikte Mal Rejimini Değiştirme Davası

Evlilikte Mal Rejimini Değiştirme Davası


…  SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

DAVACI :
VEKİLİ :  

Adres girilmemiş

DAVALI :  

 

 

DAVA KONUSU : Davacı ile davalı arasındaki mevcut mal rejiminin mal ayrılığına dönüştürülmesi istemidir.

 

AÇIKLAMALAR : 1-Davacı müvekkil ile davalı  arasında … tarihinde … Noterliği’nce düzenlenen mal rejimi sözleşmesi gereğince; …  

(EK-1- Mal rejimi sözleşmesi)

2- Davacı müvekkil, söz konusu mal rejiminin mal ayrılığı rejimine dönüştürülmesini talep etmekte haklıdır. Şöyle ki: … .

3- Yukarıda ileri sürülen haklı nedenin varlığı, duruşmalar sırasında kanıtlanacaktır.

 

HUKUKİ SEBEPLER : TMK.md.206 ve ilgili mevzuat

 

DELİLLER : 1- … tarihli mal rejimi sözleşmesi

2- Tanıklar

3- Keşif

4- Bilirkişi incelemesi vs. diğer yasal deliller

 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle ve duruşmalar sırasında re’sen nazara alınacak sair nedenlerle, fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

1- Davanın kabulü ile … tarihli mal rejimi sözleşmesiyle kabul edilmiş bulunan … rejiminin mal ayrılığına dönüştürülmesine,

2- Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekil eden adına saygı ile arz ve talep ederim.  08/01/2018

  

DAVACI VEKİLİ
Avukat


ÖRNEK -2


Mal Rejiminin Değiştirilmesi Davası Dilekçesi

……. MAHKEMESİNE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Mal Rejiminin Değiştirilmesi İstemidir.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkil ile davalı eşi …/…/… tarihinden beri evlidirler.

2-) Eşler arasında mal ortaklığı rejimi uygulanmasına rağmen davalı eş kendince sorumsuz davranmakta haksız olarak ortaklık mallarının geleceğini tehlikeye atmaktadır.

3-) Bu nedenle, mevcut rejimin değiştirilerek mal ayrılığına gidilebilmesi için dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 SaKa. m. 206 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kaydı, mal rejimi sözleşmesi, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, taraflar arasındaki mal rejiminin, mal ayrılığına dönüştürülmesine, karar verilmesini saygılarımla talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili
Avukat

Özet- Aşağıdaki Tabloda Bilgi Almak İstediğiniz Maddelere Tıklayabilirsiniz.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İLETİŞİM
Danışma Formu
WhatsApp
Telefon Görüşmesi
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.