Evlilik tarihinden önce ve boşanma davasının açıldığı tarihten sonra meydana gelen sadakatsizlik hükme esas alınamaz- Yargıtay Kararı

Evlilik tarihinden önce ve boşanma davasının açıldığı tarihten sonra meydana gelen sadakatsizlik hükme esas alınamaz

Evlilik tarihinden önce ve boşanma davasının açıldığı tarihten sonra meydana gelen olaylar hükme esas alınamayacağına göre, davalı kadının sadakatsizliği, iş bu davada kusur belirlemesinde dikkate alınamaz. Mahkemece, boşanmaya sebep olan olaylarda davalı kadının ağır kusurlu olduğu kabul edilerek boşanmalarına karar verilmiş ise de; yapılan yargılama ve toplanan delillerden davacı erkeğin, davalı kadına fiziksel şiddet uyguladığı, kadına ve ailesine hakaret ettiği, evin kilidinin değiştirilmesi suretiyle müşterek konuta girmesini engellemeye çalıştığı, davalı kadının eniştesi ile ilişkisi olduğuna dair isnatlarda bulunduğu,

davalı kadının ise, eşine ağır hakaretler ettiği, ilk evliliğinden olan oğlunun yanında aşağıladığı, teknesindeki aletlere zarar verdiği evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında tarafların eşit oranda kusurlu oldukları anlaşılmaktadır. Hal böyle iken, mahkemece davalı kadının ağır kusurlu kabul edilmesi doğru değil ise de; verilen boşanma kararının sonucu itibarıyla doğru
olduğundan, davalı kadının bu yöne ilişkin temyiz itirazının reddi ile boşanmaya ilişkin hükmün gerekçesi değiştirilmek sureti ile onanmasına karar verilmesi gerekmiş (HUMK.mad.438/son) ve davacı erkeğin tüm, davalı kadının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. (Y2HD, 28.09.2015, E. 2015/11729, K. 2015/16402)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

blank

İstinaf Aşamasında Zina İddiasıyla Yeni Dava Açılıp Birleştirme Talep Edilebilir

İstinaf Aşamasında Zina İddiasıyla Yeni Dava Açılıp Birleştirme Talep Edilebilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: