Bir Sayfa Seçin

Evlilik Sözleşmesinde Eşler Neleri Kararlaştırabilir?

Evlilik Sözleşmesinde Eşler Neleri Kararlaştırabilir?

Bu bakımdan: TMK md 203: “Taraflar, istedikleri mal rejimini ancak kanunda yazılı sınırlar içinde seçebilir, kaldırabilir veya değiştirebilirler” hükmünden yararlanılarak: EMKR tarafları da ayrıntı sözleşmeleriyle, bu rejimin kanunda yazılı bazı hükümlerini yine kanunun verdiği izin ölçüsünde değiştirebilirler.

EMKR’de evlilik sözleşmeleri yoluyla eşler; Değer Artış Payından vazgeçebilecekleri gibi yine aynı yolla aile konutu ve ev eşyaları üzerindeki bazı haklarından da feragat edebilirler.(TMK md 337) Keza eşler; kişisel malların gelirlerinin edinilmiş mallara dahil olamayacağını kararlaştırabilecekleri gibi: bir mesleğin icrası veya işletmenin faaliyetleri sebebiyle doğan edinilmiş mallara dahil olması gereken malvarlığı değerlerinin kişisel mal sayılacağını kabul edebilirler.(TMK md 221) Eşlerden biri mallarının yönetimini diğer eşe bırakabilir.(TMK 215) Katılma alacağına faiz yürütülmemesini kabul edebilirler.(TMK md 239) Eşler, diğer eşin mal rejiminin sona ermesinden bir yıl içinde yaptığı karşılıksız kazandırmalara rıza gösterebilirler (TMK 229) Eşler paylı mülkiyetlerinde birbirlerinin rızası aranmaksızın tasarrufta bulunabileceklerini kararlaştırabilirler. (TMK md 223) Eşler karşılıklı borçlarıyla ilgili düzenlemeler yapabilirler. (TMK md 226) Eşler EMKR’nin evlenme tarihinden itibaren başlatılmasını kararlaştırabilirler. Eşler mal rejimlerini bir süre ve şarta bağlayabilirler.

Adana Boşanma Avukatı, Av. Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Yazı içi yorum
Tüm yorumları göster

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

Sitedeki Metinlerin Renk Kodlaması

İddia, davacı beyanı, öne sürülen argüman rengi = kırmızı

Savunma, itiraz, davalı beyanları = bordo

Yüksek mahkeme lafzı, içtihat niteliğindeki bilgi ve tanım içeren beyanlar = turuncu

Yüksek mahkeme tarafından bozulan yerel mahkemenin verdiği karar = kahverengi

Makale yazarının kişisel yorumu = zeytin rengi

Yüksek Mahkemenin somut vakıa tespiti = indigo

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız