Evlilik Sözleşmesinde Eşler Neleri Kararlaştırabilir?

Evlilik Sözleşmesinde Eşler Neleri Kararlaştırabilir?

Bu bakımdan: TMK nun 203. maddesinin: “Taraflar, istedikleri mal rejimini ancak kanunda yazılı sınırlar içinde seçebilir, kaldırabilir veya değiştirebilirler” hükmünden yararlanılarak: EMKR tarafları da ayrıntı sözleşmeleriyle, bu rejimin kanunda yazılı bazı hükümlerini yine kanunun verdiği izin ölçüsünde değiştirebilirler.

EMKR’de evlilik sözleşmeleri yoluyla eşler; Değer Artış Payından vazgeçebilecekleri gibi yine aynı yolla aile konutu ve ev eşyaları üzerindeki bazı haklarından da feragat edebilirler.(TMK 337) Keza eşler; kişisel malların gelirlerinin edinilmiş mallara dahil olamayacağını kararlaştırabilccckleri gibi: bir mesleğin icrası veya işletmenin faaliyetleri sebebiyle doğan edinilmiş mallara dahil olması gereken malvarlığı değerlerinin kişisel mal sayılacağını kabul edebilirler.(TMK 221) Eşlerden biri mallarının yönetimini diğer eşe bırakabilir.(TMK 215) Katılma alacağına faiz yürütülmemesini kabul edebilirler.(TMK239) Eşler, diğer eşin mal rejiminin sona ermesinden bir yıl içinde yaptığı karşılıksız kazandırmalara rıza gösterebilirler (TMK 229) Eşler paylı mülkiyetlerinde birbirlerinin rızası aranmaksızın tasarrufta bulunabileceklerini kararlaştırabilirler. (TMK 223) Eşler karşılıklı borçlarıyla ilgili düzenlemeler yapabilirler. (TMK 226) Eşler EMKR’nin evlenme tarihinden itibaren başlatılmasını kararlaştırabilirler. Eşler mal rejimlerini bir süre ve şarta bağlayabilirler.

Adana Boşanma Avukatı, Av. Saim İncekaş

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak ve kopyalamak için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için site menüsünde yer alan Soru-Cevap forumuna katılmanız ve 10 adet farklı başlık altında cevap yazmanız gerekmektedir. Giriş şifreniz 10 adet cevabınız sonrası tarafınıza iletilir.