Evlilik Sözleşmesinde Eşler Neleri Kararlaştırabilir?

Evlilik Sözleşmesinde Eşler Neleri Kararlaştırabilir?

Bu bakımdan: TMK md 203: “Taraflar, istedikleri mal rejimini ancak kanunda yazılı sınırlar içinde seçebilir, kaldırabilir veya değiştirebilirler” hükmünden yararlanılarak: EMKR tarafları da ayrıntı sözleşmeleriyle, bu rejimin kanunda yazılı bazı hükümlerini yine kanunun verdiği izin ölçüsünde değiştirebilirler.

EMKR’de evlilik sözleşmeleri yoluyla eşler; Değer Artış Payından vazgeçebilecekleri gibi yine aynı yolla aile konutu ve ev eşyaları üzerindeki bazı haklarından da feragat edebilirler.(TMK md 337) Keza eşler; kişisel malların gelirlerinin edinilmiş mallara dahil olamayacağını kararlaştırabilecekleri gibi: bir mesleğin icrası veya işletmenin faaliyetleri sebebiyle doğan edinilmiş mallara dahil olması gereken malvarlığı değerlerinin kişisel mal sayılacağını kabul edebilirler.(TMK md 221) Eşlerden biri mallarının yönetimini diğer eşe bırakabilir.(TMK 215) Katılma alacağına faiz yürütülmemesini kabul edebilirler.(TMK md 239) Eşler, diğer eşin mal rejiminin sona ermesinden bir yıl içinde yaptığı karşılıksız kazandırmalara rıza gösterebilirler (TMK 229) Eşler paylı mülkiyetlerinde birbirlerinin rızası aranmaksızın tasarrufta bulunabileceklerini kararlaştırabilirler. (TMK md 223) Eşler karşılıklı borçlarıyla ilgili düzenlemeler yapabilirler. (TMK md 226) Eşler EMKR’nin evlenme tarihinden itibaren başlatılmasını kararlaştırabilirler. Eşler mal rejimlerini bir süre ve şarta bağlayabilirler.

Adana Boşanma Avukatı, Av. Saim İncekaş

Son düzenleme tarihi 17 Ocak 2020 19:44

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.