Evlilik sona ermişse tasarruf yetkisi sınırlandırılmasına gidilemeyeceğinden dava konusuz kalmış sayılacağından hâkim davanın açıldığı tarihteki tarafların haklılık durumuna göre yargılama giderlerini takdir ve hükmeder- Yargıtay Kararı

Nis 28, 2020 | Boşanma Davasında Geçici Önlemler

Evlilik sona ermişse tasarruf yetkisi sınırlandırılmasına gidilemeyeceğinden dava konusuz kalmış sayılacağından hâkim davanın açıldığı tarihteki tarafların haklılık durumuna göre yargılama giderlerini takdir ve hükmeder

Türk Medeni Kanununun 199. maddesi gereğince ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik birliğinden doğan mali bir yükümlülüğün yerine getirilmesinin gerektirdiği ölçüde eşlerden birinin istemi üzerine, diğer eşin tasarruf yetkisinin kısıtlanabilmesi için aile birliğinin devam ediyor olması gerekir.

Evlilik sona ermişse, tasarruf yetkisi sınırlandırılmasına gidilemez. Dava, 02.09.2010 tarihinde açılmıştır. Tarafların boşanmalarına ilişkin yabancı mahkeme kararı tanınmış, tammaya ilişkin karar kesinleşmiştir. Tanıma kararı ile yabancı mahkemece verilen boşanma kararının kesin hüküm etkisi, yabancı mahkeme kararının kesinleştiği andan itibaren hüküm ve sonuç doğurur (5718 s.MÖHUK.md.59).

Açıklanan hüküm gereğince, yabancı mahkemece verilen boşanma karan 03.12.2011 tarihinde kesinleştiğine göre, aile birliği bu tarihte sona ermiştir. Bu durumda, dava konusuz kalmıştır. O halde, bu yönde hüküm kurulması ve yargılama giderleri ile vekalet ücreti hakkında dava tarihi itibanyla tarafların haklılık durumu nazara alınarak buna göre karara bağlanması gerekirken (HMK.md.331/1), bu husus nazara alınmadan yazılı şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.(Y2HD, 08.12.2014, E. 2014/17691, K. 2014/25090)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.