Evlilik sona ermişse tasarruf yetkisi sınırlandırılmasına gidilemeyeceğinden dava konusuz kalmış sayılacağından hâkim davanın açıldığı tarihteki tarafların haklılık durumuna göre yargılama giderlerini takdir ve hükmeder- Yargıtay Kararı

Evlilik sona ermişse tasarruf yetkisi sınırlandırılmasına gidilemeyeceğinden dava konusuz kalmış sayılacağından hâkim davanın açıldığı tarihteki tarafların haklılık durumuna göre yargılama giderlerini takdir ve hükmeder

Türk Medeni Kanununun 199. maddesi gereğince ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik birliğinden doğan mali bir yükümlülüğün yerine getirilmesinin gerektirdiği ölçüde eşlerden birinin istemi üzerine, diğer eşin tasarruf yetkisinin kısıtlanabilmesi için aile birliğinin devam ediyor olması gerekir.

Evlilik sona ermişse, tasarruf yetkisi sınırlandırılmasına gidilemez. Dava, 02.09.2010 tarihinde açılmıştır. Tarafların boşanmalarına ilişkin yabancı mahkeme kararı tanınmış, tammaya ilişkin karar kesinleşmiştir. Tanıma kararı ile yabancı mahkemece verilen boşanma kararının kesin hüküm etkisi, yabancı mahkeme kararının kesinleştiği andan itibaren hüküm ve sonuç doğurur (5718 s.MÖHUK.md.59).

Açıklanan hüküm gereğince, yabancı mahkemece verilen boşanma karan 03.12.2011 tarihinde kesinleştiğine göre, aile birliği bu tarihte sona ermiştir. Bu durumda, dava konusuz kalmıştır. O halde, bu yönde hüküm kurulması ve yargılama giderleri ile vekalet ücreti hakkında dava tarihi itibanyla tarafların haklılık durumu nazara alınarak buna göre karara bağlanması gerekirken (HMK.md.331/1), bu husus nazara alınmadan yazılı şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.(Y2HD, 08.12.2014, E. 2014/17691, K. 2014/25090)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 28 Nisan 2020 20:47

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.