Evlilik sırasında kadına takılan ziynet eşyaları kim tarafından alınmış olursa olsun ona bağışlanmış sayılır- Yargıtay Kararı

Evlilik sırasında kadına takılan ziynet eşyaları kim tarafından alınmış olursa olsun ona bağışlanmış sayılır

Evlilik sırasında kadına takılan ziynet eşyaları kim tarafından alınmış olursa olsun ona bağışlanmış sayılır ve artık onun kişisel malı niteliğini kazanır.

Bu durumda ziynet eşyalarının iade edilmemek üzere erkeğe verildiğinin, kadının isteği ve onayı ile bozdurulup harcandığının kanıtlanması halinde erkek almış olduğu ziynet eşyalarını iadeden kurtulur.

Somut olayda davalı- karşı davacı, dava konusu yaptığı ziynetlerin, eşi tarafından araba alınmak amacıyla bozdurulduğunu belirterek ziynetlerin aynen iadesini veya bedelinin tahsilini istemiştir.

Davacı-karşı davalı ise, küçük altınların bozdurulup balayına gidildiğini, geri kalan ziynetlerin ise kadın tarafından giderken
yanında götürüldüğünü iddia etmiştir. Davalı-karşı davacı (kadın) tanıkları, kadına takılan ziynetlerin erkek tarafından bozdurularak bir kısmı ile borçlarının ödendiğini, bir kısmı ile de araba alındığını beyan etmişlerdir.

Toplanan tüm deliller birlikle değerlendirildiğinde, davalı-karşı davacının ziynetlerinin evliliğin devamı sırasında erkek tarafından alındığının ve kadına iade edilmediğinin kabulü gerekir. Davalı-karşı davacının bu iddiası kanıtlandığına göre, ziynet eşyalarına ilişkin talebinin tamamının kabulüne karar verilmesi gerekirken, kısmen kabulü doğru olmamış ve bozmayı gerektirmiştir. (Y2HD, 30.09.2015, E. 2015/1926, K. 2015/16933)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 1 Mayıs 2020 11:44

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.