Evlilik Öncesi Başlayan İnşaatın Evlilik Sonrası Tamamlanması Durumunda Edinilmiş Mal Hesabı Nasıl Yapılır?

Ara 15, 2020 | Boşanmada Mal Paylaşımı

Evlilik Öncesi Başlayan İnşaatın Evlilik Sonrası Tamamlanması Durumunda Edinilmiş Mal Hesabı Nasıl Yapılır? Gelin bu yazımızda birlikte inceleyelim.

Yargıtay böyle bir hesabı şu şekilde yapmıştır:

“…Dava konusu taşınmaz yukarda açıklandığı üzere davalının evlilik öncesi üye olduğu kooperatif vasıtasıyla edinilmiş olup, evlilik öncesi başlayan ödemeler evlilik süresince devam ettiği gibi, taraflar arasındaki boşanma dava tarihinden sonra da devam etmiştir. Hal böyle iken mahkemece taşınmazın edinilmiş mal olarak kabulüyle davacı lehine katılma alacağı yönünde bir araştırma ve inceleme yapılması doğru ise de, inşaat seviyesi üzerinden bir oranlama yerine usul ve yasaya aykırı şekilde evlilik öncesi, evlilik içi ve evlilik sonrası yapılan ödemelerin toplam ödemeye oranı esas alınarak taşınmazdaki edinilmiş mal miktarı ve buna bağlı olarak katılma alacağı belirlenmiştir.

Bu halde mahkemece yapılacak iş, taşınmaz başında yeniden inşaat mühendisi ve emlakçı bilirkişi vasıtasıyla keşif yapılarak, kooperatif üyeliğinin evlilik öncesi başladığı dikkate alınarak, taşınmazın evlilik tarihindeki inşaat seviyesinin tespiti ile bu inşaat seviyesinin oranının evlilik öncesi kişisel mal ve bu şekilde evlilik öncesi kişisel mal oranı tespit edildikten sonra taşınmazın kalan oranı evlilik birliği içinde tamamlandığından bu oranın edinilmiş mal olarak kabul edilmesi, taşınmazın keşif tarihindeki değeri ile evlilik tarihindeki inşaat seviyesi oranının çarpımı sonucu elde edilecek evlilik öncesi kişisel mal ile, boşanma dava tarihinde ara ödeme için davalı tarafından kullanılan kredinin ana para borcu ve evlilik birliği içinde davalının babasının vermiş olduğu para ile yapıldığı kabul edilen ödeme miktarı, taşınmazın sürüm değerinden düşülerek taşınmazdaki kişisel mal ile edinilmiş mal miktarının belirlenmesi (davalıya ait kişisel mal miktarının davacının dava dilekçesinde kabul ettiği 74.297,20 TL’den az olmayacağı da göz önünde bulundurularak) ve edinilmiş mala karşılık gelen miktarın yarısına TMK’nın 236 maddesi gereğince katılma alacağı olarak karar vermek gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru değildir.” (T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2013/12971 K. 2014/11004 T. 29.5.2014)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.