Evlilik “ölüm ile sona erdikten sonra” bile yabancı ilamın tenfizi istenebilir- Yargıtay Kararı

Evlilik “ölüm ile sona erdikten sonra” bile yabancı ilamın tenfizi istenebilir

Dava; yabancı mahkemece verilen boşanma kararının tenfizi ve tanınması isteğine ilişkin olup, yabancı ilamın tarafı olan Tevfik Derviş’in 15.12.2010 tarihinde ölümü üzerine bu kişinin yasal mirasçısı tarafından açılmıştır. Kararın tenfiz edilmesinde hukuki yararı bulunan herkes tenfiz isteğinde bulunabilir (5718 s. MÖHUK. md.52/1).

Yabancı boşanma ilamının tanınmasına karar verildiği takdirde evlilik ölümle değil, boşanmayla sona ereceği ve bu durum da davacının miras payını etkileyeceğinden; davacının yabancı ilamın tenfizini/tanınmasını istemekte hukuki yararı mevcuttur. O halde, delillerin bu çerçevede değerlendirilerek, tenfiz/tanıma isteği hakkında olumlu ya da olumsuz bir hüküm verilmesi gerekirken; yazılı şekilde davanın husumet nedeniyle reddine karar verilmesi doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 08.03.2012, E. 2011/10496, K. 2012/5126)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 24 Nisan 2020 09:29

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.